Урок 6. Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей

Урок 5. Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми
Травень 30, 2016
Урок 7. Практична робота № 2 «Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах»
Травень 30, 2016

Урок 6 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Етапи побудови інформаційної моделі

Мета :

 • навчальна:  оформування уявлень про етапи побудови інформаційної моделі, можливі труднощі та способи їх подолання; ознайомити із реалізаціями моделей у різних сферах;
 • розвиток логічного мислення, креативності; уміння аналізувати, зіставляти, порівнювати, виділяти головне, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
 • виховна: виховання інформаційної культури учнів, уважності, акуратності.

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор,  презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 7 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер, Кузьмінська) 7 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

1) Привітання із класом

2) Повідомлення теми і мети уроку

ІІ.  Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування:

 1. Наведіть приклади, коли в однаковій ситуації можна використати різні моделі
 2. Яку модель варто використати при плануванні виробництва?
 3. Якою моделлю можна представити Інтернет?
 4. Які особливості мають інформаційні моделі?
 5. Як можна класифікувати моделі?

Онлайн тестування:

Перейти за посиланням для проходження тесту № 2:

http://testinform.in.ua/testi-z-informatiki-7-klas/

ІІІ. Виклад нового матеріалу.

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

З яких етапів складається процес створення інформаційної моделі?

Чітких правил створення моделі не існує. Однак завжди потрібно спочатку виконати постановку задачі: визначити мету створення моделі, початкові (вхідні) дані та передбачувані результати, а також виділити основні етапи її створення

Формалізація — процес створення інформаційної моделі за допомогою формальних мов, при якому здійснюється перехід від словесного опису зв’язків між виділеними властивостями об’єкта до опису, який використовує деяку мову кодування (мова схем, мова математики тощо).

Для чого використовується комп’ютерне моделювання?

Моделі, що досліджуються за допомогою комп’ютера, можуть описувати досить різноманітні об’єкти, такі як мости, архітектурні споруди, літаки тощо, а також імітувати їх функціонування, протікання різноманітних процесів, пов’язаних із ними

Крім виконання числових розрахунків, комп’ютерне моделювання дає змогу відтворити явища, які в реальних земних умовах людині відтворити не під силу. Це, наприклад, рух материків, дія землетрусів, народження нової зірки, зміна напрямків морських підводних течій тощо.

Комп’ютерне моделювання має також унікальні можливості для опису й розрахунку експериментів, які небажано виконувати в реальному житті. Це, наприклад, моделі ядерного вибуху, пожежі на підприємстві, військових дій, зіткнення автомобілів чи поїздів тощо.

Як створювати інформаційні моделі в різних програмних середовищах?

Існують різні програми для створення, опрацювання та досліджен­ня інформаційних моделей. Одну й ту саму задачу можна розв’язати, скориставшись різними програмами. Обране програмне середовище дає змогу за певним алгоритмом створювати інформаційну модель. Добір потрібних програм для створення інформаційної моделі залежить від мети її створення, знань й умінь дослідника, призначення обраного комп’ютерного середовища.

ІV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо у парах

Наведіть приклади задач, розв’язування яких неможливе без комп’ютерного моделювання. Обговоріть у парах

Завдання 2. Створення інформаційної моделі в середовищі текстового процесора

Задано порядок синтаксичного розбору словосполучення, який міститься у файлі Розбір у папці D:/7клас/Моделювання. Добери з бібліотеки організаційних діаграм текстового процесора інформаційну модель тексту такого розбору.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи с. 50 підручника

Завдання 3. Створення плану евакуації в середовищі графічного редактора

Створи план евакуації з комп’ютерного класу (кабінет № 6) учнів деякої школи на основі загального плану евакуації

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи с. 51 підручника

V. Підбиття підсумків уроку

Обговорюємо

 1. Чи існує універсальний алгоритм створення інформаційних моделей? Відповідь поясни.
 2. З яких етапів складається процес створення інформаційної моделі?
 3. Чи можна змінювати послідовність етапів створення інформаційної моделі?
 4. Від чого залежить вибір форми подання інформаційної моделі? Наведи конкретні приклади.
 5. Чи можна створити одну й ту саму модель за допомогою різних програм?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

IV.  Домашнє завдання

 • Вивчити конспект уроку.
 • Опрацювати параграф підручника п.7

Завантажити конспектВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
7 клас для супроводу уроків  

за ціною:

60 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування