Урок 7. Практична робота №2 «Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів»
Червень 22, 2016
Урок 8. Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи
Червень 23, 2016
Показати всі

Інформатика 7 клас

За програмою курсу Інформатика 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів (за новим державним стандартом) в 7 класі предмет інформатика вивчається 1 раз на тиждень. Усього на курс відводиться 35 год (І семестр – 16, ІІ семестр – 19). Протягом вивчення інформатики  в 7 класі передбачено проведення 9 практичних робіт.

 

Тема 1. Електронне листування

Урок 1. Поштова служба Інтернету. Електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки. Створення електронної скриньки. Надсилання, отримання, пере направлення повідомлень.

Урок 2. Вкладання файлів. Використання адресної книжки та списків розсилання.

Урок 3. Етикет електронного листування.

Урок 4. Практична робота №1 «Електронне листування з використанням веб -інтерфейсу. Вкладені файли»

Тема 2. Моделювання

Урок 5. Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми та ін.

Урок 6. Етапи побудови інформаційної моделі.

Урок 7. Побудова інформаційних моделей. Практична робота №2 «Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах»

Урок 8. Карти знань, їх призначення. Редактор карт знань.

Урок 9. Практична робота №3 «Структурування та класифікація відомостей з використанням карт знань.

Тема 3. Алгоритми з повторенням та розгалуженням

Урок 10. Поняття алгоритму. Висловлювання.

Урок 11. Алгоритми  з повторенням.

Урок 12. Складання та виконання алгоритмів з повторенням.

Урок 13. Практична робота №4 «Складання та  виконання алгоритмів з повторення, у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів»

Урок 14. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням

Урок 15. Алгоритми з розгалуженням.

Урок 16. Практична робота №5 «Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у навчальному середовищі»

Урок 17. Практична робота 6 «Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у навчальному середовищі»

Тема 4. Табличний процесор

Урок 18. Табличний процесор, його призначення. Об’єкти електронної таблиці, їх властивості.

Урок 19. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони.

Урок 20. Типи даних: число, текст, формула. Уведення даних до комірок. Редагування, копіювання, переміщення й вилучення даних. Практична робота №7 «Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора»

Урок 21. Виконання практичних завдань з форматування та редагування даних в електронних таблицях

Урок 22. Аналіз даних, поданих на діаграмі. Опрацювання числових даних за алгоритмом.

Урок 23. Практична робота №8 «Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі»

Урок 24. Формули. Правила запису формул у табличному процесорі. Поняття про модифікацію формул при копіюванні.

Урок 25. Практична робота №9 «Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій»

Тема 5. Розв’язування компетентнісних задач

Урок 26. Аналіз формулювання задачі.

Урок 27. Побудова інформаційної моделі.

Урок 28. Пошук інформаційних матеріалів. Опрацювання матеріалів.

Урок 29. Захист проекту.

Тема 6. Виконання індивідуальних навчальних проектів з використанням програмних засобів навчального призначення

Урок 30. Аналіз умови задачі. Розробка плану виконання проекту.

Урок 31. Добір засобу опрацювання даних.

Урок 32. Створення та опрацювання інформаційної моделі.

Урок 33. Захист проекту

Урок 34. Повторення і систематизація навчального матеріалу.

Урок 35. Підсумковий урок за рік.Ви можете переглянути розробки конспектів та презентацій уроків з інформатики для 7 класу