Конспекти уроків з інформатики 9 клас

Тема 3.

Комп'ютерні презентації

Урок 11

Елементи анімації. Управління показом презентації Друк презентації

Урок 12

Практична робота 2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями

Урок 13

Практична робота 3. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом
Тема 4.

Основи інформаційної безпеки

Урок 14

Загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах

Урок 15

Засоби захисту даних та безпечної роботи на комп’ютері

Урок 16

Практична робота 4. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера
Тема 5.

Комп’ютерне моделювання

Урок 17

Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп’ютерного експерименту

Урок 18

Основні етапи комп’ютерного моделювання

Урок 19

Карти знань. Редактори карт знань

Урок 20

Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах

Урок 21

Практична робота 5. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей
Тема 6.

Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

Урок 22

Табличні величини та їх опис мовою програмування

Урок 23

Введення та виведення табличних величин

Урок 24

Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів

Урок 25

Алгоритми опрацювання табличних величин: зміна значення елемента табличної величини

Урок 26

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам

Урок 27

Розв’язування задач на опрацювання табличних величин

Урок 28

Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування

Урок 29

Алгоритми пошуку елементів табличних величин

Урок 30

Алгоритми впорядкування елементів табличних величин

Урок 31

Розв’язування задач на опрацювання табличних величин

Урок 32

Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування
Тема 7.

Комп’ютерні публікації

Урок 33

Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій

Урок 34

Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації Алгоритм створення комп’ютерної публікації

Урок 35

Створення, збереження, відкривання та друк публікацій

Урок 36

Практична робота 8. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону

Урок 37

Практична робота 9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження
Тема 8.

Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор

Урок 38

Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних

Урок 39

Поняття колірної моделі. Растрові та векторні зображення, їх властивості. Формати файлів зображень

Урок 40

Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень

Урок 41

Засоби векторного графічного редактора для побудови зображень

Урок 42

Побудова зображень у векторному графічному редакторі

Урок 43

Практична робота 10. Створення простих векторних зображень

Урок 44

Практична робота 11. Створення складених векторних зображень
Тема 9.

Створення персонального навчального середовища

Урок 45

Поняття персонального навчального середовища. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів

Урок 46

Хмарні технології. Опитування з використанням онлайн-форм Організація та планування колективної діяльності. Використання офісних веб-програм для створення спільних документі

Урок 47

Синхронізація даних. Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин

Урок 48

Практична робота. 12. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм

Урок 49

Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів

Урок 50

Використання онлайн-систем конструювання сайтів. Поняття мови розмітки гіпертексту

Урок 51

Використання онлайн-систем конструювання сайтів

Урок 52

Поняття мови розмітки гіпертексту

Урок 53

Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем
Тема 10.

Розв’язування компетентнісних задач

Урок 54

Підготовка до розв’язування компетентнісних завдань

Урок 55

Розв’язування компетентнісного завдання1/2

Урок 56

Розв’язування компетентнісного завдання1/2

Урок 57

Розв’язування компетентнісного завдання3/4

Урок 58

Розв’язування компетентнісного завдання3/4

Урок 59

Розв’язування компетентнісного завдання5/6

Урок 60

Розв’язування компетентнісного завдання5/6
Тема 11.

Виконання колективного навчального проекту

Урок 61

Вибір теми проекту

Урок 62

Добір інформаційних матеріалів для виконання проекту

Урок 63

Виконання проектних завдань

Урок 64

Виконання проектних завдань

Урок 65

Виконання проектних завдань

Урок 66

Виконання проектних завдань

Урок 67

Оформлення матеріалів проекту. Підготовка до захисту проекту

Урок 68

Захист навчального проекту

Урок 69

Узагальнення та систематизація вивченого з курсу «Інформатика»

Урок 70

Узагальнення та систематизація вивченого з курсу «Інформатика»