Урок 5. Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми

Урок 4. Практична робота №1 «Електронне листування»
Травень 29, 2016
Урок 6. Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей
Травень 30, 2016

Урок 5 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Поняття моделі

Мета :

 • навчальна:  осформувати поняття моделі, предметної галузі, інформаційної моделі, матеріальної моделі;
 • розвивати вміння узагальнювати, міркувати, виділяти головне та систематизувати здобуту інформацію, застосовувати знання на практиці;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, інтерес до вивчення інформатики

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор,  презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 7 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер, Кузьмінська) 7 клас») 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

1) Привітання із класом

2) Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування:

 1. Що таке об’єкт? Наведіть приклади.
 2. Що таке множина об’єктів?
 3. Що таке властивості об’єкта? 
 4. Наведіть приклад властивостей об’єкта «яблуко», «учень».

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Предметна галузь

Ми щойно згадали, що таке об’єкт. Різні об’єкти взаємодіють між собою: учитель та учні взаємодіють на уроці, планети утворюють Сонячну систему, гравці утворюють футбольну команду, колеса, двигун та інші прилади утворюють автомобіль. Сукупність об’єктів, що мають однакові властивості та перебувають у певних відносинах, утворюють предметну галузь. Предметними галузями можуть бути, наприклад, металургійне підприємство, авіація, сільське господарство, освіта та ін.

Предметна галузь – множина всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі.

У предметній галузі можна виділити та вивчати різні об’єкти залежно від цілей дослідження. Наприклад, предметну галузь медицина розглядають студенти в університеті, вчені в лабораторіях (винаходження вакцини), дослідники в космічних центрах (дія стану невагомості на організм людини).

Поняття моделі

Людина завжди намагалася пізнати світ навколо себе та дослідити об’єкти, які її оточують. Але не завжди це дослідження є безпечним чи можливим. Розглянемо кілька прикладів: дослідження в області ядерної енергетики пов’язані з ризиком для здоров’я людей та забруднення навколишнього середовища; людство, ще не має таких космічних апаратів щоб дослідити космічні об’єкти, які знаходяться на великій відстані; існують дослідження, що дуже дорого коштують; об’єкт є дуже малим або великим за розміром (Марс, атом); об’єкт не існує в даний момент часу (динозаври); процес дуже повільний або швидкий (еволюція живого на Землі, швидкість звуку). Через такі причини реальні об’єкти замінюють на їх моделі. Перш ніж почати будувати споруди розробляють їх архітектурні моделі, так само розробляють моделі літаків, одягу, процесу руху електронів навколо ядра.

У школі ви бачили такі моделі об’єктів, як глобус, карта України, модель Сонячної системи та ін. Кожен об’єкт має багато властивостей і для створення його моделі обирають ті властивості,  які необхідні для конкретного дослідження. Тобто створюють новий об’єкт, який спрощено відображає потрібні для даного дослідження властивості.

Модель – спрощене подання реального об’єкта, явища або процесу, який має властивості, суттєві для даного дослідження.

Процес створення моделі називається моделюванням.

Інформаційна модель, моделювання. Класифікація моделей

Часто модель об’єкта можна подати не за допомогою спрощеного матеріального об’єкта, а за допомогою описів, формул, зображень, схем, таблиць, креслень, графіки тощо. Таку модель називають інформаційною.

Інформаційна модель — це модель, яка описує інформаційні процеси або містить опис об’єкта, у якому вказано лише суттєві властивості, важливі для розв’язування конкретної задачі.

Моделювання — це процес дослідження властивостей об’єкта на основі створення відповідної моделі.

Усе розмаїття моделей, з якими має справу людина, можна класифікувати за різними ознаками: предметною галуззю, способом і формою подання, фактором часу та іншими.

Матеріальна модель — це модель, яка відтворює геометричні та фізичні властивості об’єкта-оригінала.

Знакова інформаційна модель — це модель, у якій властивості об’єкта описуються за допомогою певної системи знаків: математичних виразів і рівнянь, фізичних чи хімічних формул, нотних записів тощо.

За формою подання розрізняють вербальні та знакові інформаційні моделі

IV.  Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо у парах

З переліку назв різних моделей виділіть матеріальні та інформаційні:

 • глобус
 • іграшковий автомобіль
 • атлас з історії
 • збірка поезій
 • план евакуації школи
 • м’яч
 • схема руху потягів метрополітену

Обговоріть у парах. Продовжте список.

Завдання 2. Використання моделей людьми

За матеріалами веб-сторінки Шкала масштабів Всесвіту знайди підтвердження причин використання людьми моделей (мал. 6.6). Доповни відповідну інформаційну модель у середовищі текстового процесора, користуючись шаблоном Побудова_моделей, що збережений у папці D:/7 клас/Моделювання

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи с. 41 підручника

V. Підбиття підсумків уроку

Обговорюємо

 1. Чи можна вважати людину об’єктом дослідження?
 2. Що називають предметною галуззю?
 3. Що розуміють під поняттям модель? Що таке інформаційна модель?
 4. Чому для одного реального об’єкта можна створити декілька моделей?
 5. Чим визначається вибір суттєвих властивостей, на основі яких буде створюватися модель?
 6. Які особливості мають інформаційні моделі?
 7. Як можна класифікувати моделі?
 8. Запитай у батьків, чи вони колись використовували інформаційні моделі.

Рефлексія

 • мені було незрозуміло…;
 • у мене виникли такі запитання…;
 • я не впорався з такими завданням…;
 • мені сподобалось і я буду використовувати…

V. Домашнє завдання

 • Вивчити конспект уроку.
 • Опрацювати параграф підручника п.6

Завантажити конспектВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
7 клас для супроводу уроків  

за ціною:

60 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування