Урок 5. Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми

Урок 4. Практична робота №1 «Електронне листування»
Травень 29, 2016
Урок 6. Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей
Травень 30, 2016

Урок 5

Тема: Поняття моделі

Мета :

 • навчальна:  осформувати поняття моделі, предметної галузі, інформаційної моделі, матеріальної моделі;
 • розвиваюча: розвивати вміння узагальнювати, міркувати, виділяти головне та систематизувати здобуту інформацію, застосовувати знання на практиці
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, інтерес до вивчення інформатики

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор,  презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 7 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені за підручником «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер, Кузьмінська) 7 клас») 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

1) Привітання із класом

2) Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування:

 1. Що таке об’єкт? Наведіть приклади.
 2. Що таке множина об’єктів?
 3. Що таке властивості об’єкта? 
 4. Наведіть приклад властивостей об’єкта «яблуко», «учень».

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор)

 1. Предметна галузь
 2. Поняття моделі
 3. Інформаційна модель, моделювання. Класифікація моделей

IV.  Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо у парах

З переліку назв різних моделей виділіть матеріальні та інформаційні:

 • глобус
 • іграшковий автомобіль
 • атлас з історії
 • збірка поезій
 • план евакуації школи
 • м’яч
 • схема руху потягів метрополітену

Обговоріть у парах. Продовжте список.

Завдання 2. Використання моделей людьми

За матеріалами веб-сторінки Шкала масштабів Всесвіту знайди підтвердження причин використання людьми моделей (мал. 6.6). Доповни відповідну інформаційну модель у середовищі текстового процесора, користуючись шаблоном Побудова_моделей, що збережений у папці D:/7 клас/Моделювання

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи с. 41 підручника

V. Підбиття підсумків уроку

Обговорюємо

 1. Чи можна вважати людину об’єктом дослідження?
 2. Що називають предметною галуззю?
 3. Що розуміють під поняттям модель? Що таке інформаційна модель?
 4. Чому для одного реального об’єкта можна створити декілька моделей?
 5. Чим визначається вибір суттєвих властивостей, на основі яких буде створюватися модель?
 6. Які особливості мають інформаційні моделі?
 7. Як можна класифікувати моделі?
 8. Запитай у батьків, чи вони колись використовували інформаційні моделі.

Рефлексія

 • мені було незрозуміло…;
 • у мене виникли такі запитання…;
 • я не впорався з такими завданням…;
 • мені сподобалось і я буду використовувати…

V. Домашнє завдання

 • Вивчити конспект уроку.
 • Опрацювати параграф підручника п.6