Урок 1. Шаблон документа, створення документа за допомогою майстра. Друк документів

Урок 35. Практична робота №10 «Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами»
Липень 11, 2016
Урок 2. Створення нумерованих і маркованих списків
Липень 30, 2016

Урок 1 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Шаблон документа, створення документа за допомогою майстра. Друк документів

Мета :

 • навчальна: познайомити учнів з основами роботи із текстовим редактором, поняттями шаблон документа, створення документа за допомогою майстра та друком документів;
 • розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 10 клас рівень стандарту») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Ознайомлення з правилами техніки безпеки.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Об’єкти документа та сторінки та їх властивості

Об’єкти текстових документів: символ, слово, речення, рядок, абзац, сторінка, таблиця, графічний об’єкт тощо.

Найменшою складовою тексту є символ, групи символів утворюють слова, зі слів складаються речення, які, в свою чергу, групуються в абзаци.

Символ – найменша одиниця тексту, яка позначає літеру, цифру, знак пунктуації, арифметичну операцію чи спеціальний знак.

Слово – послідовність символів, відділена від інших пробілом або знаком пунктуації і пробілом.

Речення – це послідовність слів, яка починається з великої літери та закінчується крапкою, знаком питання, знаком оклику або трьома крапками.

Абзац – послідовність символів, розташованих між двома символами кінця абзацу.

Рядок – послідовність символів, розміщених на одному горизонтальному рівні.

Редагування – це виправлення помилок, внесення додаткових слів і речень, зміна їх розташування, вилучення зайвих фрагментів, тобто зміна змісту матеріалу.

Правила введення тексту:

 • Робити один пробіл між словами;
 • Розділовий знак не відривати від слова, за яким він стоїть;
 • Після розділового знаку ставити пробіл;
 • Після відкритих лапок або дужок зразу писати текст;
 • Закривати лапки або дужки зразу за текстом;
 • До і після дефісу не ставити пробіл;
 • До і після тире ставити пробіл;
 • Примусово не переходити на новий рядок;
 • Слова на склади не розбивати, переноси не робити, це робиться автоматично;
 • Не ставити символ пробіл між літерами, щоб зробити заголовок розтягнутим, для цього є спеціальні засоби;
 • Не робити пробілами відступів від лівого краю;
 • Не робити пустих рядків між абзацами, для цього є засоби між абзацних інтервалів;
 • Не нумерувати списки, це робить текстовий редактор;
 • Для створення нового абзацу натискати клавішу Enter.

Щоб набирати з клавіатури текст, потрібно знати призначення спеціальних клавіш:

Backspace - Видалення символу ліворуч від курсору

Delete - Видалення символу в позиції курсору (або праворуч від нього)

CapsLock - Режим введення великих букв. Після натискання клавіші починає світитися індикатор у правій верхній частіші клавіатури. Повторне ЇЇ натискання переводить клавіатуру в режим введення молях букв (індикатор гасне)

Ctrl, Alt - Ці клавіші натискають у комбінації з іншими, після чого призначення останніх змінюється

Enter - Перехід на новий абзац

End - Переміщення курсору в кінець рядка

Home - Переміщення курсору на початок рядка

PgDn - Перехід до наступної сторінки тексту

PgUp - Перехід до попередньої сторінки тексту

Shift - Потрібно утримувати для введення великих літер, а також символів, зображених на клавішах верхнього ряду алфавітно-цифрового блоку

Tab - Створення відступів у тексті

Для введення тексту також використовуються спеціальні сполучення клавіш, наприклад, щоб додати новий рядок (без абзацу) потрібно натиснути  Shift+Enter.

Часто виникає необхідність додати символ, якого немає на клавіатурі. Для цього потрібно скористатись командою меню Вставка → Символ і вибрати в діалоговому вікні “Символ” необхідний значок, вказавши перед тим набір символів в полі Шрифт.

За допомогою цього діалогового вікна можна також призначити сполучення клавіш будь-якому символу для введення його з клавіатури.

Щоб вводити текст з дотриманням правил набору (не робити кілька пропусків між словами, не додавати зайві абзаци тощо) потрібно відобразити недруковані символи. Для цього слугує кнопка ¶ на стандартній панелі інструментів.

Значення деяких символів:

 • · (точка) – пропуск між словами;
 • ¶ – кінець абзацу;
 • º – нерозривний пропуск;
 • ↵ – перехід на новий рядок без розбиття на абзаци.

Способи виділення об’єктів:

 • Слово – двічі на ньому клацнути;
 • Рядок – клацнути на вільному полі ліворуч рядка;
 • Речення – утримуючи CTRL клацнути по реченню;
 • Абзац – двічі клацнути на вільному полі ліворуч абзацу або тричі по самому абзацу;
 • Документ – тричі клацнути ліворуч на вільному полі, або CTRL+A, або меню Правка → Виділити все.

Об’єкти сторінки та їх властивості

Сторінка, як об’єкт  текстового документа має свої властивості: Розмір, орієнтація, колонтитули, вирівнювання тексту, формат аркуша та ін..

Сучасні принтери дають можливість друкувати документи на папері різноманітного формату – це може бути і фотографія розміром 10×15 см, і документ А4 формату, і будь- який інший розмір, заданий вручну.
Тому перед створенням документу потрібно задати необхідні параметри сторінок: вказати розміри полів (відступи від країв аркуша з правого боку, зліва, внизу та вгорі сторінки), орієнтацію (книжкова, альбомна), розмір паперу тощо. Для цього потрібно виконати команду меню Файл → Параметри сторінки і задати необхідні характеристики у відповідних полях діалогового вікна.

Розміри сторінки – висота та ширина сторінки або стандартні розміри А4, В5 та ін..

Поля – області сторінки вздовж її країв. (верхнє, нижнє, ліве та праве поле)

Орієнтація сторінки – спосіб розміщення сторінки на площині(книжна чи альбомна)

Брошура – кількість сторінок кратна 4, друк в режимі 1+остання, 2+передостання і .т.д.

Дзеркальні поля  –  внутрішні та зовнішні поля сторінок (для двостороннього друку)

Колонтитули – це службові повідомлення, які розміщуються на полях сторінки документа.(верхні, нижні та бічні колонтитули, парних та непарних сторінок, розділів)

Меню Вид – Колонтитули – далі вводимо текст в верхній чи нижній колонтитул та натискаємо на кнопку Закрити.

У колонтитул крім надрукованого тексту можна вставити номер сторінки –кнопка Номер сторінки , поточну дату і час – кнопка Дата та час , рисунок – кнопка Рисунок та ін. Розміщення вмісту колонтитула відносно верхнього чи нижнього краю сторінки регулюється відповідними лічильниками в групі Розташування( меню Файл-Параметри сторінки).

Шаблон документа

Шаблон – відформатований певним чином документ-заготовка, який зберігається в окремому файлі й використовується як основа для створення нових документів певного типу.

Щоб налаштувати вигляд вікна на власний смак (додати/ прибрати панелі інструментів, лінійки тощо), потрібно вибрати необхідну команду в меню Вигляд.

Наприклад, щоб викликати область завдань потрібно виконати команду меню Вигляд → Область завдань (Меню Вид → Область задач) або натиснути сполучення клавіш Ctrl+F1

За замовчуванням шаблон документа має такі параметри: верхнє поле – 1,5 см, ліве поле – 2,5 см, нижнє поле – 1,5 см, праве поле – 1,5 см, розмір сторінки – А4, орієнтація – книжкова, колонтитули-порожні.

Відформатувати документ за власними параметрами можна за допомогою меню Формат – Абзац, Формат – Шрифт, Формат – Границі і заливка, Файл – Параметри сторінки, Вид – Колонтитули.

Розміри полів можна встановлювати на вертикальних лінійках перетягнувши межу вздовж лінійки в потрібне місце.

Створення документа за допомогою майстра

Формат файлу -  це спосіб організації даних у файлі.

Найпоширеніші формати файлів текстових документів:

 • .txt – у файлі зберігаються тільки текст з розбиттям на абзаци і без форматування.
 • .doc – у файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей.
 • .rtf — у файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей. Крім того, містяться додаткові відомості про форматування об’єктів, що дозволяє опрацьовувати ці документи в різних системах опрацювання текстів різних операційних систем.

Друк  документів

Перед тим, як друкувати документ, потрібно переглянути, який він матиме вигляд на папері: меню Файл → Попередній перегляд або кнопка на стандартній панелі інструментів.

Друк документу:  меню Файл → Друк або кнопка на стандартній панелі інструментів.

Після цього в діалогову вікні “Друк” вказати необхідні параметри друку: розмір паперу, якість паперу і друку, кількість копій, номери сторінок, що потрібно надрукувати, тощо.

При друці можна задати номера сторінок для друку або діапазон сторінок, наприклад,1,5-8

Можна задати кількість копій друкованого тексту(сторінок), кількість сторінок на одному аркуші паперу, двосторонній друк,  друк парних чи непарних сторінок та ін..

Якщо планується друкувати документ з обох сторін то доцільно встановити дзеркальні поля.

IV.  Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Працюємо за комп’ютером

 1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.1\зразок.docx). Установіть такий формат сторінки: розмір сторінки – А5, орієнтація – альбомна. Установіть на лінійках розмір усіх полів сторінки по 2 см. Пронумеруйте сторінки відкритого документа за такими значеннями властивостей: розташування – зверху сторінки, вирівнювання – зліва, починати нумерацію з номера 3. Надрукуйте документ.
 2. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.1\зразок.docx). Створіть колонтитули: у верхньому запишіть поточну дату з вирівнюванням по центру, у нижньому – ваше прізвище з вирівнюванням зліва. Збережіть документ у власній папці з іменем вправа 1.1.2.docx.
 3. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.1\зразок.docx). Відформатуйте документ: розмір сторінки – Letter; орієнтація – книжкова; поля: верхнє – 1,5 см, нижнє – 1 см, ліве – 2 см, праве – 3 см; нумерація сторінок – внизу сторінки, по центру, починаючи з номера 1; верхній колонтитул – назва текстового документа. Збережіть документ у папці Мої документи з іменем вправа 1.1.3.docx.
 4. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.1\зразок.docx). Відформатуйте документ: розмір сторінки – А4; орієнтація – книжкова; поля: верхнє – 1,5 см, нижнє – 1 см, зовнішнє – 2 см, внутрішнє – 3 см; нумерація сторінок – внизу сторінки, на зовнішній стороні, починаючи з номера 1; колонтитули: верхній на непарних сторінках – назва текстового документа, нижній на парних сторінках – поточна дата та час. Збережіть документ у папці Мої документи з іменем вправа 1.1.4.docx.
 5. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.1\зразок.docx). Перегляньте документ у режимі попереднього перегляду. Видаліть назву документа. Змініть орієнтацію аркуша. Зробіть припасовування сторінок. Збережіть документ у власній папці з іменем вправа 1.1.5.docx.
 6. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.1\зразок.docx). Надрукуйте перші п’ять рядків документа. Надрукуйте першу і третю сторінки документа. Надрукуйте документ, розмістивши на одному аркуші дві сторінки документа.
 7. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.1\зразок.docx). Установіть по черзі різні режими перегляду документа: звичайний, веб-документ, структура, режим читання, розмітка сторінки. Установіть по черзі такі масштаби перегляду документа: 100 %, сторінка повністю, 75 %, за шириною сторінки.
 8. Запустіть програму Word2007. Відмініть відображення горизонтальної лінійки. Згорніть Стрічку. Додайте на Панель швидкого доступу кнопки Друк і Відкрити. Розмістіть цю Панель під Стрічкою. Поверніть попередні налаштування інтерфейсу вікна та Панелі швидкого доступу.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с.16-17  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/10 клас/Тема 1

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Значення яких властивостей сторінки можна задати? Які засоби для цього можна використати?
 2. Значення яких властивостей сторінки можна змінити, використовуючи лінійки?
 3. Як задається розмір сторінки документа?
 4. Які ви знаєте види орієнтації сторінки?
 5. Що таке поля сторінки? Для чого їх використовують?
 6. Який вид полів потрібно вибрати, якщо документ друкуватиметься з обох сторін аркуша? Як його встановити?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI.  Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.1.1

Завантажити конспект