Урок 1. Поняття про інформацію та способи її подання

Урок 35. Узагальнення і систематизація знань. Підсумковий урок
Вересень 11, 2016
Урок 2. Поняття про інформаційні системи та технології
Вересень 12, 2016

Урок 1 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Правила технiки безпеки при роботi в кабінетi інформатики. Поняття про інформацію та способи її подання

Мета :

 • навчальна: дати загальне поняття про інформацію та інформатику; ознайомити з правилами техніки безпеки; показати різні способи подання повідомлень та їх кодування; вивчити різновиди інформаційних процесів; дати означення одиниць вимірювання довжини двійкового коду, навчити ідентифікувати види повідомлень та визначати довжину двійкового коду повідомлення, дати поняття про способи оцінювання кількості інформації та інформаційну надлишковість повідомлень;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Ознайомлення з правилами техніки безпеки.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Вступний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті з підписами учнів.

  Чим небезпечний кабінет інформатики.

  Чого не можна робити в кабінеті інформатики.

  Як правильно сидіти за ПК.

  Поведінка на початку роботи з ПК.

 Перша медична допомога потерпілому при враженні струмом.

  Дії в аварійних ситуаціях та при стихійних лихах.

  Підписи учнів в журналі з ТБ.

"Техніка безпеки в кабінеті інформатики» 

Що таке інформація.

  Інформація.

  Інформаційне суспільство.

  Чим не є інформація.

“Інформація"

Форми існування інформації

  Повідомлення.

  Дані. (Означення)

  Знання. (Означення)

  Інформація в житті людини. 

“Інформація"

Інформаційні процеси

  Всі інформаційні процеси.

  Характеристики та приклади окремих процесів.

"Інформація".

Властивості інформації

  Вірогідність, корисність, актуальність, зрозумілість, повнота

"Інформація"

Кодування повідомлень

  Кодування повідомлень.

  Двійкове кодування.

  Одиниці вимірювання інформації.

“Кодування і вимірювання інформації"

Інформація – як наукове поняття

  Надлишковість повідомлень.

“Кодування і вимірювання інформації"

IV.  Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо з підручником

1 . Визначте, яким способом подають повідомлення:

а) диктор телебачення;

б) матрос-сигнальник на флоті;

в) покажчики в парку відпочинку;

г) горніст у дитячому таборі відпочинку;

д) учитель батькам.

3 . Розподіліть повідомлення за способом подання (результат подайте у вигляді таблиці):

а) лист до редакції журналу;

б) позначка пішохідного переходу;

в) дзвінок у театрі;

г) формула залежності відстані від швидкості та часу;

д) балетний спектакль;

е) автомобільні поворотні сигнали;

є) відеофільм про екскурсію;

ж) діаграма видобутку вугілля в Україні за останні 3 роки;

з) гавкання собаки;

и) розповідь учителя;

і) реклама циркової вистави.

5•. Дайте відповідь на запитання, використовуючи різні способи подання повідомлень.

а) Котра година? б) Як пройти до бібліотеки?

6 . Визначте, про які інформаційні процеси йдеться:

а) ви пишете твір; г) вранці вас будить будильник;

б) ви дивитесь кінофільм; д) лікар ставить діагноз хворому.

в) ви читаєте листа;

8 . Назвіть причини, за яких кожне з наступних повідомлень несе для вас шум:

а) Василь не вивчив урок;

б) 2 + 3 = 6;

в) наслідком постулатів СТВ є перетворення Лоренца;

г) рахунок матчу 2 : 0.

9 . Укажіть, які процеси відносяться до зберігання повідомлень; передавання повідомлень; опрацювання повідомлень; захисту повідомлень:

а) зйомка кінофільму; і) мислення;

б) телефонна розмова; ї) фотографування;

в) ксерокопіювання; й) ведення конспекту уроку;

г) відповідь учня; к) показ пантоміми;

д) написання листа; л) надсилання листа;

е) встановлення паролів; м) ведення щоденника.

є) шифрування повідомлень;

ж) написання контрольної роботи;

з) підведення підсумків семестру;

и) створення резервних копій даних;

10 . Деякий пристрій отримує два числа, опрацьовує їх і видає результат.

Сформулюйте правило опрацювання чисел:

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1, 3, 5, 6, 8-10 на с.17-18  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 1

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Що таке повідомлення? Наведіть приклади.
 2. Назвіть види повідомлень за способом їх подання. Наведіть приклади.
 3. Наведіть приклади подання одного й того самого повідомлення різними способами.
 4. Назвіть види повідомлень за способом їх сприйняття. Наведіть приклади.
 5. Поясніть, що таке інформація.

Рефлексія

 1. Що нового сьогодні дізналися?
 2. Чого навчилися?
 3. Що сподобалось на уроці, а що ні?
 4. Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.1.1

Завантажити конспект