Урок 10. Операції над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об’єктів

Урок 9. Поняття файлової системи. Об’єкти файлової системи. Властивості об’єктів файлової системи: ім’я об’єкта, шлях до об’єкта, повне ім’я об’єкта, розширення імені. Поняття типу файлу
Червень 24, 2016
Урок 11. Операції над групами об’єктів: виділення, копіювання, переміщення
Червень 25, 2016

Урок 10 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Операції над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об’єктів

Мета :

 • навчальна: ознайомити учнів з порядком виконання операцій над об'єктами файлової системи; удосконалювати практичні навички роботи з файловими об'єктами {створення, виділення, копіювання, перейменування,переміщення та вилучення об'єктів);
 • розвиваюча:  активізувати пізнавальну активність учнів; сприяти розвитку логічного мислення; формувати вміння узагальнювати, міркувати;
 • виховна:  виховувати охайність уважність, інформаційну культуру

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 6 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер) 6 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення:

 1. Яке призначення файлової системи? Що є її об’єктами?
 2. Чим відрізняється шлях до об’єкта файлової системи від повного імені об’єкта файлової системи?
 3. Якими є стандартні імена дисків комп’ютера? Назвіть, із чого складається повна адреса об’єктів файлової системи.

Онлайн тестування:

Перейти за посиланням для проходження тесту № 8: http://testinform.in.ua/category/6-klas/

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Які дії можна виконувати над об’єктами файлової системи?

До основних дій для роботи з об’єктами файлової системи у будь-якій операційній системі належать:

 • копіювання і переміщення;
 • створення папок і ярликів;
 • перейменування;
 • видалення;
 • пошук.

Якщо одну й ту саму дію, наприклад, копіювання або видалення, необхідно виконати для кількох об’єктів, то не обов’язково її виконувати для кожного об’єкта окремо. Можна спочатку виділити об’єкти, над якими має бути виконана певна дія, а потім виконати відповідну вказівку для всіх виділених об’єктів одразу.

Способи виділення об’єктів

 • якщо об’єкти, які необхідно виділити, розташовані поруч, можна виконати протягування мишею, окресливши прямокутник навколо потрібних об’єктів;
 • для виділення блоку об’єктів можна також виділити перший із об’єктів клацанням миші на ньому, натиснувши клавішу Shift і, утримувавши її, клацнути мишею на останньому потрібному об’єкті;
 • якщо об’єкти, які необхідно виділити, розташовані не поруч, то необхідно виділити кожен з них клацанням миші на ньому при натисненій клавіші Ctrl;
 • щоб виділити всі об’єкти відкритої папки, можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl+A – це відповідає виконанню вказівки Вибрати всі.

Створення папки

 • викликати контекстне меню, клацнувши правою кнопкою миші у вільному місці папки, з контекстного меню вибрати вказівку Створити/папку;
 • у меню вікна відкритої папки натиснути кнопку Створити папку.

Створення ярлика

 • за допомогою Майстра створення ярликів. Для цього необхідно відкрити вікно тієї папки, у якій планується створити ярлик. Потім викликати контекстне меню робочого поля вікна папки і вибрати вказівку Створити/Ярлик.
 • з використанням буфера обміну. Необхідно відкрити папку-джерело з об’єктом, для якого потрібно створити ярлик, і скопіювати цей об’єкт до буфера обміну. Потім перейти до папки-приймача, у якій потрібно створити ярлик, і виконати вказівку Вставити ярлик з контекстного меню цієї папки;
 • у контекстному меню об’єкта, для якого потрібен ярлик, вибрати вказівку Створити ярлик. При цьому ярлик створиться в тій самій папці. Потім потрібно перемістити цей ярлик в потрібне нам місце.

Як можна копіювати і переміщувати файли і папки?

Копіювати і переміщувати файли і папки можна за допомогою буфера обміну. Для цього потрібно спочатку скопіювати або вирізати потрібний файл у буфер обміну, потім перейти до папки, у яку потрібно скопіювати чи перемістити потрібний об’єкт, та виконати вказівку Вставити.

Копіювання і переміщення також можна виконувати за допомогою перетягування мишею.

При перетягуванні файлів мишею важливо враховувати місце-знаходження папок джерела і приймача:

 • якщо папки джерела і приймача містяться на одному диску, то виконуватиметься переміщення файлів;
 • якщо папки джерела і приймача містяться на різних дисках, виконуватиметься копіювання файлів.

Крім того, при перетягуванні файлів за допомогою лівої кнопки миші завжди виконуватиметься:

 • копіювання об’єктів – при натисненій клавіші Ctrl;
 • переміщення – при натисненій клавіші Shift.

Перейменування файлів і папок

 • виділити файл чи папку, яка потребує перейменування, та клацнути лівою кнопкою миші в межах імені (а не на  значку);
 • у контекстному меню вибраного файла чи папки вибрати вказівку Перейменувати;
 • виділити потрібний файл чи папку, натиснувши кнопку Упорядкувати у вікні папки та вибрати вказівку Перейменувати.

Видалення файлів та папок

Видалити виділені об’єкти можна різними способами:

 • вибрати вказівку Видалити контекстного меню;
 • натиснути кнопку Упорядкувати у вікні папки та вибрати вказівку Видалити;
 • перетягнути мишею виділені об’єкти на значок Кошика.

Якщо файли або папки були видалені помилково, їх можна відновити. Для цього:

 • у вікні папки, з якої виконувалось видалення об’єктів, натиснути кнопку Упорядкувати і вибрати вказівку Скасувати;
 • відкрити вікно папки Кошик, виділити об’єкт, видалений випадково, і натиснути кнопку Відновити цей елемент;
 • перетягнути мишею з папки Кошик файли, які потрібно відновити, у вікно потрібної папки.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Створення папки. Переміщення, копіювання, перейменування файлів і папок

За допомогою вказівок контекстного меню скопіюй із папки Софіївка файл Осіння Софіївка.jpg до бібліотеки Зображення. Створи в бібліотеці Зображення папку Парк Софіївка, перемісти до неї скопійований файл Осіння Софіївка.jpg. Перейменуй цей файл на Осінь в Софіївці.jpg.

Завдання на с.77  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/Операційна система

Завдання 2.  Копіювання і видалення групи файлів

За допомогою буфера обміну та вказівок контекстного меню скопіюй з папки Софіївка указані графічні файли до папки Парк Софіївка, що розміщується в бібліотеці Зображення. Видали всі файли в папці Парк Софіївка.

Завдання на с.77-78  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/Операційна система

Завдання 3.  Відновлення видалених файлів з Кошика

Відновити видалені файли з Кошика до папки Парк Софіївка в бібліотеці Зображення. Видали з бібліотеки Зображення папку Парк Софіївка.

Завдання на с.78-79  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/Операційна система

Завдання 4.  Кошик

Визнач, які властивості має Кошик. Які властивості Кошика слід змінити, щоб видалені файли не зберігалися в Кошику?

Завдання на с.80  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Завдання 5.  Працюємо у парах

Зобразіть схему для порівняння дій копіювання і переміщення файлів. Результати обговоріть у парах.

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Якими способами можна копіювати, переміщувати й видаляти файли?
 2. Чи перейменування папок операційної системи здійснюється так само як і перейменування файлів?
 3. Які папки недоцільно перейменовувати і чому?
 4. Для яких програм, папок чи окремих файлів доцільно створювати ярлики?
 5. Що відбувається, якщо виконати вказівку Видалити для виділеного файла?
 6. Чи однаково використовується буфер обміну в графічному редакторі та при роботі з об’єктами операційної системи?
 7. Чому розробники операційної системи Windows 7 передбачили можливість отримання одного й того самого результату декількома способами?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.10

Завантажити конспект