Урок 10. Текстовий документ та його об’єкти

Урок 9. Практична робота №3 «Архівування та розархівування даних»
Жовтень 17, 2016
Урок 11. Створення, редагування та форматування таблиць та графічних об’єктів в текстовому документі
Жовтень 18, 2016

Урок 10 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Текстовий документ та його об’єкти. Створення, редагування та форматування списків. Додавання символів, формул в текстовий документ

Мета :

 • навчальна: ознайомити учнів з поняттям текстовий документ та його об’єкти, створення, редагування та форматування списків, додавання символів, формул в текстовий документ;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.) 8 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення (слайд 4):

 1. Як створювати, відкривати та зберігати текстовий документ?
 2. Як вводити текст з клавіатури з дотриманням правил орфографії, пунктуації?
 3. Як виділяти та вилучати, копіювати й переміщувати фрагменти тексту?
 4. Як форматувати символи та абзаци тексту?
 5. Як вставляти графічні об’єкти в текстовий документ?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Які існують формати файлів текстових документів? (слайд 5-8)

Універсальним форматом для збереження форматованого тексту, що підтримується різними текстовими процесорами, є формат RTF (від англ. Rich Text Format – розширений текстовий формат).

Текстові процесори підтримують роботу з документами кількох форматів. Під час збереження текстового документа в середовищі текстового процесора крім імені файла вказуються також його тип, що визначає формат файла текстового документа.  У списку Тип файла, що розкривається, вказано перелік доступних форматів. Першим, як правило, вказано формат, який є власним форматом обраного текстового процесора:

Для перегляду готових текстових документів використовують формати PDF та Веб-сторінки – з розширенням htm, html (від англ. HyperText Markup Language – мова розмітки гіпертекстових документів).

Як до тексту вставити символи, яких немає на клавіатурі? (слайд 9-12)

Щоб додати до документа такі символи, Microsoft Word 2010 використовують інструмент Символ на вкладці Встановлення групи Символи.

Деякі часто вживані символи відображені у списку, що розкривається. За допомогою вказівки Інші символи відкривається вікно Символ, у якому можна обрати різні символи.

Список Шрифт містить перелік шрифтів, які можна обрати. Наприклад, шрифт Wingdings містить символи у вигляді книги, телефону, листа, папки, тощо.
Деякі символи можна вводити за допомогою комбінацій клавіш або обрати на вкладці Спеціальні символи вікна Символ.

Які типи списків можна створити в текстовому документі? (слайд 13-14)

Текстові процесори містять інструменти, за допомогою яких можна створювати нумеровані, марковані та багаторівневі списки. Нумеровані списки створюються, якщо потрібно пронумерувати кожний елемент списку – це відбувається автоматично, маркований – якщо нумерація не важлива, а слід лише показати, що це окремий елемент списку.

Як розмістити текст у кілька колонок? (слайд 15)

У Microsoft Word 2010 для цього використовують інструмент Стовпці на вкладці Розмітка сторінки в групі Параметри сторінки. Користувачеві пропонуються п’ять варіантів розташування виділеного тексту в шпальти.

Для форматування колонок використовують вказівку Додаткові стовпці, при цьому відкривається вікно Колонки

Як додати формулу до текстового документа? (слайд 16-17)

У Microsoft Word 2010 для цього призначений інструмент Рівняння на вкладці Вставлення в групі Символи. У списку, що розкривається, наведені деякі вбудовані формули, а також доступна вказівка Вставити нову формулу, за допомогою якої можна створювати власні формули.

Після вибору цієї вказівки стають доступними інструменти Конструктора для роботи з формулами, за допомогою яких можна вставляти до поля  формули спеціальні символи та структури: дроби, індекси, корені, дужки тощо.

Як створювати та форматувати графічні об’єкти в середовищі текстового процесора? (слайд 18)

У Microsoft Word 2010 для створення зображень використовують інструмент Фігури з групи Зображення на вкладці Вставлення.

Microsoft Word 2010 містить велику бібліотеку готових фігур, які використовують для створення зображень, а також відповідні інструменти в середовищі графічного редактора.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.  Створення нумерованого та маркованого списків (слайд 19)

У документі Підготовка реферату, що зберігається в папці Текстовий процесор, створіть нумерований список для списку друкованих видань та маркований список для списку основних понять, що розглядаються в рефераті.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с. 49-50  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Текстовий процесор

Завдання 2.  Стінна газета (слайд 20)

Подайте текст Пам’яті героїв Крут, що зберігається у файлі Історія папки Текстовий процесор, для розміщення на інформаційному історичному стенді у школі за таким макетом:

Завдання на с. 51  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Текстовий процесор

Завдання 3.   Створення формули (слайд 21)

Створіть текстовий документ Формула, до якого вставте формулу.

Завдання на с. 52-53  підручника

Завдання 4. Створення зображення куба (слайд 22)

У новому документі Куб засобами текстового процесора створіть зображення куба. Додайте текстові написи для позначення вершин куба.

Завдання на с. 54  підручника

Завдання 5. Працюємо самостійно (слайд 23)

У папці Текстовий процесор/Формат розміщені текстові файли, що збережені в різних форматах. Вони містять однакові відомості. Порівняйте формат й обсяг кожного файла. Побудуйте для порівняння гістограму в середовищі табличного процесора, зробіть висновок. Завантажте в середовищі текстового процесора кожний із файлів, перегляньте та зробіть висновок.

Завдання на с. 59  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Текстовий процесор

V.  Підсумок уроку

Обговорюємо  (слайд 24)

 1. Які розширення мають файли текстових форматів?
 2. Для чого можна використовувати списки при оформленні текстових даних?
 3. Які типи списків використовують у текстових документах?
 4. Як створити в текстовому документі кілька колонок?
 5. Як вставити до тексту символ, якого немає на клавіатурі?
 6. Як вставити формулу до текстового документа?
 7. Які параметри форматування зображень можна змінювати в текстовому процесорі?

Рефлексія (слайд 25)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI.  Домашнє завдання (слайд 26)

Опрацювати параграф підручника п.7 с. 46-44

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
8 клас для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування