Урок 11. Побудова діаграм і графіків в табличному процесорі MS Excel

Урок 10. Практична робота №2 «Використання формул в електронних таблицях»
Вересень 4, 2016
Урок 12. Практична робота №3 «Побудова діаграм та графіків»
Вересень 4, 2016

Урок 11 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Побудова діаграм і графіків в табличному процесорі MS Excel

Мета :

 • навчальна: навчитися створювати діаграми, здійснювати підбір потрібного виду діаграми в табличному процесорі Excel 2010;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 11 клас рівень стандарту») 

Хід уроку

Організаційний етап

 1. Привітання з учнями класу
 2. Повідомлення теми і мети уроку

Актуалізація знань учнів

Учням пропонується закінчити речення:

 1. Електронні таблиці зручні тим, що дані в них розміщуються у вигляді ….. (таблиці)
 2. Кожна клітинка таблиці має своє …… (ім’я)
 3. Адреса клітинки складається із назви ……… (стопчика і номера рядка)
 4. Файли, в яких зберігаються ЕТ, ще називаються …… (книгами)
 5. Кожна книга в Excel складається з …….. (аркушів, листів)
 6. Клітинку виділену в даний момент називають… (поточною, активною)
 7. В будь-яку клітинку ЕТ можна ввести … (числа, текст, формули)
 8. Введення формули починається із знаку … (=)

Вивчення нового матеріалу.

Сьогодні ми пригадаємо, що таке діаграма і графік; для чого вони призначені; які є типи діаграм; з яких елементів вони складаються і саме головне навчимося будувати діаграми в програмі Microsoft Excel 2010.

Демонстрація презентації вчителем:

(учні записують основні моменти в зошитах)

     -  Види діаграм. Серед стандартних діаграм і графіків є такі: гістограма, лінійчаста, графік, кругова, крапкова, з областями, кільцева, пелюсткова, поверхнева, бульбашкова, біржова, циліндрична, конічна, піраміда та більше 20 нестандартних діаграм і графіків.

Кругові діаграми більш наочно показують співвідношення частин у цілому. На кругову діаграму виводяться співвідношення показників, розміщених в одному рядку або стовпчику, співвідношення даних вказуються у відсотках від цілого.

Стовпчикові діаграми краще показують кількісні характеристики одночасно в кількох рядках і стовпчиках.

Лінійний графік краще використовувати для зображення змін показників протягом визначеного часу.

          -   Отже, потрібно вибирати певний вид діаграми для конкретного відображення значень.

-  Як створити діаграму? В електронні таблиці включені спеціальні засоби, названі діловою графікою, які можуть табличні дані зобразити у графічному вигляді.

В Excel 2010 для створення різноманітних діаграм треба:

1.     Побудувати таблицю даних.

2.     Виділити необхідні дані в таблиці.

3.     Вибрати інтерактивну вкладку Вставлення.

4.     Обрати потрібний тип діаграми (відповідна кнопка на «стрічці).

5.     Обрати вигляд діаграми.

Діаграму можна створити на окремому робочому листі або вставити в уже існуючий. (Презентація вчителя)

Діаграма містить такі елементи:

1.     Область діаграми.

2.     Назва діаграми.

3.     Осі діаграми.

4.     Лінії сітки.

5.     Легенда.

6.     Назви осей діаграми.

-   Налаштування опцій діаграм здійснюються за допомогою кнопок «стрічки» або контекстного меню відповідного елементу діаграми.

Закріплення нового матеріалу

Виконується практичне завдання під керівництвом вчителя

 1. Повторити правила т/б у комп’ютерному класі.
 2. Завантажити Excel.
 3. Набрати з клавіатури таблицю: Продаж єгипетських сувенирів

Підсумок уроку.

Контрольні запитання:

 • Яке призначення діаграм? (для наочного відображення даних.)
 • Які є типи діаграм? (стандартні — кругові, стовпчикові, гістограми, графіки)
 • З яких елементів складається діаграма? (область діаграми, область побудови, ліній сітки або секторів кола, рядів даних, осей, легенд.)
 • Як вилучити діаграму зі сторінки? (виділити діаграму  і натиснути клавішу DеІ.)

Виставлення оцінок з короткою аргументацією.

Домашнє завдання.

 1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
 2. Побудувати діаграму своєї успішності  за минулий рік.

Завантажити конспект