Урок 12. Практична робота №3 «Побудова діаграм та графіків»

Урок 11. Побудова діаграм і графіків в табличному процесорі MS Excel
Вересень 4, 2016
Урок 13. Призначення й використання основних функцій табличного процесора
Вересень 4, 2016

Урок 12 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Практична робота №3 «Побудова діаграм та графіків»

Мета :

 • навчальна: відпрацювати вміння і навички побудови діаграм в середовищі табличного процесора;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 11 клас рівень стандарту») 

Хід уроку

Організаційний етап

 1. Привітання з учнями класу
 2. Повідомлення теми і мети уроку

Актуалізація знань учнів

Провести опитування:

 1. З яких етапів складається побудова діаграм і графіків ?
 2. Що називається легендою діаграми?
 3. Як зробити надписи з даними на діаграмі?

Повторюємо правила ТБ при роботі на ПК

Створити папку для практичної роботи під назвою П/р№3_Прізвище учня.

Практична робота.

Завдання 1.

 1. Запустити табличний процесор Excel.
 2. Створити кругову діаграму розподілу акцій компанії «Vektor» між власниками за наведеним нижче зразком.

Діаграма повинна включати легенду, поміщену справа, де кожен колір буде відповідати прізвищу власника. На самій діаграмі потрібно розмістити надписи, що будуть включати в себе категорію і долю кожного власника в процентному відношенні.

Завдання 2. Створити графік курсу валюти за рік за наведеним нижче зразком.

Завдання 3. Створити гістограми (стовпчасті діаграми) кількості продажу умовного товару 1 і 2 за рік окремо за даними, поданими нижче.

Зауваження: кожна діаграма повинна включати заголовок та легенду. Бажано також, щоб поряд із зображенням виводилось значення. Координатні осі повинні бути підписані і мати контрольні маркери, за якими можна було б визначити величину зображення.

Контрольні запитання:

 1. Які способи побудови діаграм ви знаєте?
 2. Які види розміщення діаграм ви знаєте?
 3. Які види діаграм ви знаєте?
 4. З яких етапів складається побудова діаграм?
 5. Як організувати підписи даних на діаграмі?

Підсумок уроку

Виставити оцінки за практичну роботу

Домашнє завдання

 1. Повторити теоретичний матеріал минулого уроку.
 2. Підготувати доповіді на тему «Історія розвитку програмного забезпечення для опрацювання електронних таблиць».

Завантажити конспект