Урок 13. Призначення й використання основних функцій табличного процесора

Урок 12. Практична робота №3 «Побудова діаграм та графіків»
Вересень 4, 2016
Урок 14. Сортування і фільтрування даних у таблицях. Практична робота № 6
Вересень 5, 2016

Урок 13 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття: аргументу функції; розглянути: методи вставлення функцій; роботу з Майстром функцій;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 11 клас рівень стандарту») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

 1. З яких компонентів може складатися запис формул?
 2. Які правила введення формул до ЕТ?
 3. Які оператори Exсel вам відомі? Вкажіть порядок їх виконання.
 4. Які типи даних використовуються в Exсel?
 5. Які об’єкти можуть належати до складу формул?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Крім чисел, тексту й адрес комірок формула може містити вбу­довані в Excel функції.

Функції

Функції — це наперед визначені формули, які виконують об­числення за заданими величинами, які називають аргументами, в зазначеному порядку. Ці функції дають змогу виконувати прості та складні обчислення.

Структура функції

Функція починається зі знака рівності (=), за ним іде ім’я функ­ції, дужка, список аргументів, розділених комами, дужками.

Ім’я функції

Щоб відобразити список доступних функцій, клацніть на ко­мірці та натисніть клавіші Shift + F3.

Аргументи

Існують різні типи аргументів: число, текст, логічне значення (TRUE та FALSE), масиви, значення помилки (наприклад #N/A) або посилання на комірку. У кожному окремому випадку потрібно використовувати відповідний тип аргумента. Константи, формули або функції також використовуються як аргументи.

Після введення функції з’являється спливна підказка із син­таксисом й аргументами.

Введення формул

Діалогове вікно Вставлення функції полегшує введення функ­цій під час створення формул, які містять функції. Під час введен­ня функції у формулу діалогове вікно Вставлення функції відобра­жає ім’я функції, всі її аргументи, опис функції та кожного аргу­мента, поточний результат функції та всієї формули.

В Microsoft Excel 2010

Вкладені функції

У деяких випадках може знадобитися використання функції як одного з аргументів іншої функції. У формулах можна використову­вати до семи рівнів вкладення функцій. Якщо функція Б є аргумен­том функції А, функція Б знаходиться на другому рівні вкладення.

В Excel пропонуються для вибору такі категорії функцій:

Назва категорії відповідає змісту, властивостям функцій. Ма­тематичні функції дозволяють здійснювати прості й складні обчис­лення, наприклад обчислення суми діапазону комірок, обчислення суми комірок діапазону, які задовольняють указаній умові, окру­глення чисел та ін.

Статистичні функції

AVERAGE — повертає середнє арифметичне аргументів.

AVERAGEA — повертає середнє арифметичне аргументів, ураховуючи числа, текст і логічні значення.

COUNT — обчислює кількість чисел у списку аргументів.

COUNTA — обчислює кількість значень у списку аргументів.

COUNTBLANK — обчислює кількість порожніх комірок діапазоні.

COUNTIF — обчислює кількість непорожніх комірок у діапазоні,які відповідають указаній умові.

GEOMEAN — повертає середнє геометричне.

MAX — повертає найбільше значення у списку аргументів.

MAXA — повертає найбільше значення у списку аргументів, ураховуючи числа, текст і логічні значення.

MIN — повертає найменше значення у списку аргументів.

MINA — повертає найменше значення у списку аргументів, ураховуючи числа, текст і логічні значення.

SMALL — повертає k-те найменше за величиною значення в сукупності даних.

Також часто використовують і вивчають логічні функції, тому що в деяких задачах значення комірки (чи виразу) залежить від де­якої умови.

Логічні умови використовують такі знаки: >, <, =, >= , <=, <>.

IF (логічна умова; дія за умови TRUE; дія за умови FALSE).

AND (умова1;умова2;умова3;…)

OR (умова1;умова2;…)

У комірку можна вставити текстову примітку — певний опис або зауваження щодо її вмісту. Для цього використовують команду меню Вставлення → Примітка.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Практична робота №2

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи

(завдання з підручника с. 10)

 1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема2\Практична 5\Практична 5.xlsx).
 2. На аркуші Аркуш1 наведено таблицю показників лічильника електроенергії за кожний місяць останніх двох років. У клітинці А1 знаходиться вартість 1 кВт/год. Додайте до таблиці формули для обчислення щомісячної плати за електроенергію і сумарної плати кожного року.
 3. Побудуйте на цьому самому аркуші гістограму щомісячних виплат за електроенергію за ці роки. Додайте назву діаграми і назви осей, змініть їхній формат. Змініть формат області діаграми і області побудови. Проаналізуйте, як змінювалася плата протягом кожного року, по роках у кожному місяці, у які місяці якого року плата була найбільшою та найменшою.
 4. Побудуйте на окремому аркуші секторну діаграму щомісячних витрат на електроенергію протягом останнього року. Установіть режим відображення на відповідних даних з електронної таблиці на діаграмі. Додайте назву діаграми, від форматуйте її.
 5. На аркуші Аркуш3 побудуйте таблицю значень функції у=х4-4х на відрізку [-2; 3]. Округліть значення функції до двох десяткових розрядів. Використовуючи точкову діаграму, побудуйте графік  цієї функції на цьому відрізку. Додайте і відформатуйте назву діаграми.
 6. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем практична робота 5.xlsx.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/11 клас/Тема 2

V. Підсумок уроку

Оголошення  оцінок за практичну роботу

Рефлексія

 • мені було незрозуміло…;
 • у мене виникли такі запитання…;
 • я не впорався з такими завданням…;
 • мені сподобалось і я буду використовувати…

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.2.6, 2.7

Завантажити конспект