Урок 13. Структура документа. Створення та форматування розділів, колонтитулів, змісту та покажчика

Урок 12. Практична робота №4 «Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів»
Жовтень 18, 2016
Урок 14. Шаблон документа. Опрацювання складних текстових документів
Жовтень 18, 2016

Урок 13 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Структура документа. Створення та форматування розділів, колонтитулів, змісту та покажчика

Мета :

 • навчальна: ознайомити учнів з поняттям стильового оформлення текстового документу, колонтитулами, змістом та покажчиком;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.) 8 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення (слайд 4):

 1. Які параметри форматування символів та абзаців використовують під час оформлення тексту?
 2. Як додати нумерацію сторінок?
 3. Як надрукувати текстовий документ?
 4. Як обрати режим роботи з документом?
 5. Які дії виконують із документом у режимі розмітки документа та в режимі читання?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Як застосувати стильове форматування для оформлення документа? (слайд 5-7)

Стилем називається сукупність параметрів форматування, що позначається унікальним іменем і може застосовуватися для форматування текстових фрагментів.

Стиль символу змінює зовнішній вигляд окремих символів, слів, фраз. Для налаштування відповідних параметрів застосовують інструменти для форматування символів у вікні Шрифт.

Стиль абзацу дає можливість змінити зовнішній вигляд абзацу. Для налаштування відповідних параметрів застосовують інструменти для форматування абзацу у вікні Абзац.

Щоб застосувати стиль для введеного тексту, достатньо виділити текстовий фрагмент, який потрібно відформатувати, й у списку Стиль обрати потрібний.

Як у документі створити кілька розділів та відформатувати їх? (слайд 8-13)

Розділ – частина документа, яка має задані значення параметрів форматування сторінок чи колонок.

У Microsoft Word 2010 для створення нового розділу в документі потрібно встановити курсор до того місця в документі, де потрібно вставити розрив розділу, і на вкладці Розмітка сторінки в групі Параметри сторінки обрати інструмент Розриви.

Поля сторінки визначають відстань від краю аркуша паперу до початку відображення тексту.

За замовчуванням документ друкується з одного боку аркуша паперу. У цьому разі розрізняють верхнє, нижнє, ліве та праве поля.

Під час підготовки журнальних і книжкових видань застосовують двобічний друк. При цьому замість лівого та правого полів використовують поняття внутрішніх і зовнішніх полів.

Якщо передбачається зшивання надрукованого документа, то можна вибрати розташування корінця для переплетення – зліва чи зверху, та задати додаткові відстані.

Добираючи розмір паперу, слід враховувати, на якому принтері документ буде надруковано. Так, аркуш формату А4 можна надрукувати на будь-якому сучасному принтері, тоді як формат А3 підтримується лише спеціальними принтерами.

Орієнтація сторінки може бути книжкова – якщо сторінка розташовується вертикально, або альбомна – якщо горизонтально.
Щоб змінити значення параметрів сторінок для певного розділу в Microsoft Word 2010, слід встановити текстовий курсор у межах  цього розділу, на вкладці Параметри сторінки обрати відповідні інструменти або натиснути кнопку, щоб викликати вікно Параметри сторінки, на відповідних вкладках якого можна вказати потрібні значення параметрів.

Щоб вказані зміни впливали не на весь документ, а лише на обраний розділ, слід на будь-якій із вкладок Поля, Папір, Макет, на якій змінювалися значення параметрів, у списку Застосувати до вибрати значення поточного розділу.

Що таке колонтитул та як їх додати до текстового документа? (слайд 14-17)

Колонтитул – об’єкт, що розміщується над текстом (верхній колонтитул) або під текстом (нижній колонтитул кожної сторінки книжки, газети, журналу, документа.

У Microsoft Word вводити та редагувати вміст колонтитулів можна в окремих областях у верхній чи нижній частині сторінки. Щоб перейти до області колонтитула, використовують інструменти з вкладки Вставлення в групі Колонтитули.

Інструмент Номер сторінки використовують для додавання та налаштування в області колонтитула номерів сторінки.

Список, що розкривається при виборі інструментів Верхній колонтитул чи Нижній колонтитул, містить бібліотеку вбудованих стилів колонтитулів, з яких можна обрати той, що більше підходить за оформленням чи наявністю необхідних об’єктів.

Під час роботи з колонтитулами текст документа відображається неяскравим кольором і на стрічці в області Знаряддя для колонтитулів з’являється вкладка Конструктор, що містить інструменти для роботи з колонтитулами.

Як можна переглянути структуру документа? (слайд 18-20)

Щоб переглянути структуру документа, необхідно, щоб для абзаців, які містять такі заголовки, параметр Рівень контуру у вікні Абзац мав значення, відмінне від основний текст – Рівень 1, Рівень 2 тощо.

Переглянути структуру документа та переміщуватися в місце документа, де розпочинається підрозділ з обраним заголовком, у Microsoft Word 2010 можна за допомогою панелі Навігації, яка відображається на екрані, якщо на вкладці Вигляд у групі Відображення увімкнути прапорець Область переходів.

Опрацьовувати великі документи в Microsoft Word 2010 можна також у  режимі Структури, в якому можна згорнути документ, відображаючи лише основні заголовки.

Під час роботи в режимі структури на стрічці відкривається вкладка Структура, що в групі Структурні знаряддя містить інструменти, за допомогою яких можна обрати ступінь деталізації.

Як автоматично створити зміст і покажчик у текстовому документі? (слайд 21-22)

Щоб додати зміст у Microsoft Word 2010, слід на вкладці Посилання обрати інструмент Зміст.

Для створення покажчика у Microsoft Word 2010 використовують інструменти із групи Покажчик на вкладці Посилання.

У вікні Покажчик, що відкривається при цьому, можна змінити кількість стовпців (колонок), у які слід розмістити поняття в покажчику, та інші параметри

IV.  Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Форматування документів з використанням стилів Заголовки  (слайд 23)

У документі Кореспонденція, що зберігається в папці Текстовий процесор, застосуйте до назви документа стиль Заголовок 1, до підзаголовків – стиль Заголовок 3.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с. 64  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Текстовий процесор

Завдання 2.   Створення розділів у документі (слайд 24)

Створіть у документі Кореспонденція, що зберігається в папці Тексти власної структури папок, розділи так, щоб кожний пункт документа містився в окремому розділі та розпочинався з нової сторінки. Встановіть орієнтацію сторінки для першого розділу – альбомну, а для всіх розділів документа значення полів: ліве – 2,5 см, решта – 1,5 см.

Завдання на с. 66  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Текстовий процесор

Завдання 3.   Створення колонтитулів в документі  (слайд 25)

У документ Кореспонденція, що зберігається в папці Тексти власної структури папок, вставте нижній колонтитул, у якому відображатиметься назва документа, поточна дата та номер сторінки.

Завдання на с. 68  підручника

Завдання 4. Перегляд документа в Режимі структури  (слайд 26)

Перегляньте документ Повість-казка в режимі відображення структури. Не переглядаючи тексту твору, визначте, скільки розділів містить повість.

Завдання на с. 70  підручника

Завдання 5. Створення змісту документа  (слайд 27)

Для документа Кореспонденція, що зберігається в папці Тексти власної структури папок, автоматично створіть зміст.

Завдання на с. 72  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Текстовий процесор

Завдання 6. Створення алфавітного покажчика (слайд 28)

Для документа Кореспонденція, що зберігається в папці Тексти власної структури папок,  автоматично створіть алфавітний покажчик понять, які використовуються в документі.

Завдання на с. 73  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Текстовий процесор

V. Підсумок уроку

Обговорюємо  (слайд 29)

 1. Для чого при оформленні документів використовують стилі?
 2. Що таке стильове форматування документа?
 3. Які види стилів використовують для форматування тексту?
 4. Чим відрізняється стиль символу від стилю абзацу?
 5. Як у документі створити кілька розділів? Коли це доцільно?
 6. Як змінити значення параметрів форматування розділів документа?
 7. У яких випадках доцільно працювати з документом у режимі структури?

Рефлексія (слайд 30)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI.  Домашнє завдання (слайд 31)

Опрацювати параграф підручника п.9 с. 62-73

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
8 клас для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування