Урок 14. Сортування і фільтрування даних у таблицях. Практична робота № 6

Урок 13. Призначення й використання основних функцій табличного процесора
Вересень 4, 2016
Урок 15. Проміжні підсумки та зведені таблиці
Вересень 5, 2016

Урок 14 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Сортування і фільтрування даних у таблицях. Практична робота № 6 «Сортування та фільтрування даних»

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття: сортування; фільтрування, автофільтр; пояснити: правила впорядкування і пошуку даних;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 11 клас рівень стандарту») 

Хід уроку

І. Організаційний етап

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

 1. Для чого використовують діаграми?
 2. Які типи діаграм ви знаєте?
 3. Як розмістити діаграму на окремому аркуші?
 4. Як форматувати об’єкти діаграми?
 5. Як змінити розміри діаграми?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Часто виникає потреба впорядкувати дані: чи відобразити прізвища в алфавітному порядку, чи поставити числа в порядку зростання. Як правильно це зробити, — ми вивчатимемо на сьогоднішньому уроці.

ІV. Засвоєння нових знань

Учитель розповідає, використовуючи демонстрування по ло­кальній мережі.

Сортування даних

Якщо виникає потреба впорядкувати дані (розташувати в ал­фавітному порядку, поставити числа в порядку зростання), то для цього на панелі інструментів є кнопки  або  .

Також можна скористатися командою меню Дані → Сортування...

 • Первинне
 • Вторинне
 • Третинне

Діалогове вікно Сортування діапазону служить для вибору поля, на якому відбувається сортування. Якщо задані заголовки полів, то як позначення використовуються саме вони, якщо заголо­вки відсутні, як заголовки використовують позначення стовпців. Перше з обраних полів визначає режим первинного сортування. Якщо в разі збігу значень у цьому полі існують додаткові критерії, що визначають порядок записів, то можна також задати поля для вторинного і третинного сортування. На кожному з полів сортуван­ня може виконуватися в порядку зростання чи спадання.

Звичайне сортування (Microsoft Office 2010                                   

Настроювання режиму сортування

Фільтрування даних

Таблиця може містити величезну кількість записів (у програ­мі Excel природною межею служить максимальна кількість рядків робочого аркуша — 65 536), тому не завжди потрібно відображати всі ці записи. Виділення підмножини загального набору записів на­зивають фільтруванням.

Найбільш простим способом фільтрування в програмі Excel є використання автофільтра.
Застосування автофільтра. Включення режиму фільтрування здійснюється командою Дані → Фільтр → Автофільтр

При цьому для кожного поля бази даних автоматично створю­ється набір стандартних фільтрів, доступних через списки, що роз­криваються. Кнопки цих списків, що розкриваються, відобража­ються біля поля заголовка кожного стовпця.

За умовчанням використовують варіант Все, який вказує, що записи бази даних повинні відображатися без фільтрування.

Варіант Перші 10 дозволяє відібрати визначене число (чи від­соток) записів за яким-небудь критерієм. Варіант Умова дозволяє задати спеціальну умову фільтрування. Крім того, можна добирати записи, що мають у потрібному полі конкретне значення.

Якщо вибрати розширене фільтрування командою Дані → Фільтр → → Розширений фільтр, можна виконати фільтрування на місці чи витягти відфільтровані записи і помістити їх окремо, на будь-який робочий аркуш будь-якої відкритої робочої книги.

Консолідація даних

Консолідація — це об’єднання значень із декількох діапазонів даних. Наприклад, якщо є аркуш витрат для кожного з відділів фірми, можна скористатися консолідацією, щоб перетворити всі ці дані на корпоративний аркуш витрат.

У MS Excel є декілька способів консолідації даних. Найзручні­ший метод полягає у створенні формул, які містять посилання на комірки в кожному діапазоні об’єднаних даних.

Види консолідації:

 • консолідація даних із використанням тривимірних посилань;
 • консолідація даних за розміщенням;
 • використання майстра шаблонів;
 • консолідація даних за категоріями;
 • консолідація даних шляхом створення звіту зведеної таблиці.

Досить корисним в обробці таблиць є знаходження Підсумків у таблицях. Підсумки використовують для знаходження різних показників (суми, середнього значення, мінімального та макси­мального значень та ін.). Підсумки розглядатимуться окремо.

V. Застосування нових знань, умінь та навичок

Практична робота № 6 

Інструктаж із правил техніки безпеки.

Інструктивна картка

 1. Завантажити табличний процесор MS Excel. Створити подану нижче таблицю, скопіювати її на 3 аркуші книги.
 2. На першому аркуші впорядкувати дані відносно першого стовп­ця за алфавітом.
 3. На другому аркуші виконати пошук даних (фільтрування) у створеній таблиці (Автофільтр). Відобразити на екрані товар із ціною, меншою за 3 грн.
 4. На третьому аркуші вказати та застосувати умову, за допомо­гою якої на екрані відображатиметься тільки товар із назвою «Вуглекислота».
 5. Зберегти створену книгу в папку: C:\11А(Б...)\ Аналіз даних\ з назвою Практична робота_6_Прізвище.

VІ. Підсумки уроку

Опитування

 1. Навіщо потрібен фільтр?
 2. Які є види фільтрів в ЕТ Excel?
 3. Як ви розумієте поняття «консолідація даних»?

Виставити оцінки учням за роботу на уроці.

VІI. Домашнє завдання

1. Опрацювати конспект уроку та відповідний параграф підручника.

2. Скласти алгоритм фільтрування даних списку класу:

 • за хлопчиками й дівчатками;
 • за певним роком народження;
 • за певною адресою і номером будинку.

Завантажити конспект