Урок 14. Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами. Практична робота №6 «Архівування та розархівування даних»

Урок 13. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами. Практична робота №5 «Захист комп’ютера від вірусів»
Вересень 18, 2016
Урок 15. Запис інформації на оптичні носії
Вересень 18, 2016

Урок 14 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами. Практична робота №6 «Архівування та розархівування даних»

Мета :

 • навчальна: сформувати вміння учнів використовувати програми-архіватори для стиснення, архівації та розархівації файлів;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Що таке кодування повідомлень, для чого воно використовується?
 2. Що таке інформаційна надлишковість?
 3. Наведіть приклади систем кодування.
 4. Як кодуються повідомлення при їх опрацюванні в комп’ютері?
 5. Для чого призначені архіви?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Архівація даних — це злиття кількох файлів чи каталогів в єди­ний файл — архів.

Стиснення даних — це скорочення обсягу вихідних файлів шля­хом усунення надлишкової інформації.

Необхідність і доцільність стиснення:

 • зменшення обсягу файлів;
 • економія місця на носіях;
 • швидкість обміну інформацією;
 • резервне копіювання;
 • архівація під час шифрування даних.

Для виконання цих завдань існують програми-архіватори, які за­безпечують як архівацію, так і стиснення даних. За допомогою спец­іальних алгоритмів архіватори видаляють із файлів надлишкову інформацію, а при зворотній операції розпаковування вони віднов­люють інформацію в первісному вигляді. При цьому стиснення та відновлення інформації відбувається без втрат.

Стиснення без втрат актуальне в роботі з текстовими й про­грамними файлами, у задачах криптографії.

Існують також методи стиснення із втратами. Вони видаляють з потоку інформацію, яка незначно впливає на дані або взагалі не сприймається людиною.

Такі методи стиснення застосовуються для аудіо та відеофайлів, деяких форматів графічних файлів.

Перші програми-архіватори з'явилися в середині 80-х років.

Архіватори – це спеціальні програми, які стискають дані для компактного їх зберігання. Серед них найбільш відомі: WinZip, WinRAR .

Алгоритми дій архівації та розархівації

 1. Додати файли до архіву
 2. Відкрити той диск і папку, де зберігаються файли для архівування.
 3. Виділити файли, які необхідно заархівувати.
 4. Вибрати в меню команду Команды >Добавить файлы в архив або натиснути кнопку Добавить на панелі інструментів.
 5. Відкриється вікно, у якому в рядку Имя архива ввести повне ім’я вашого архіву.
 6. Вибирати потрібний метод стиснення (Метод сжатия). Рекомендуємо вибирати методи стиснення: "Обычный", "Хороший", "Максимальный".

Указати параметри архівації. При створення багатотомного архіву в полі Разделить на тома размером (в байтах) вказати розмір тома (об’єм гнучкого диску або Автоопределение). При створенні архіву, що саморозпаковується, в розділі Параметры архивации вибрати опцію Создать SFX-архив.

 1. Натиснути кнопку Ok.
 2. Добути файли з архіву
 3. Відкрити диск і папку, де зберігається потрібний архів.
 4. Відкрити архів, з якого ви хочете добути файли.
 5. Виділити файли, які потрібно витягнути з архіву.
 6. Вибрати в меню команду Команды > Извлечь в указанную папку або натиснути кнопку Извлечь в  на панелі інструментів.
 7. У вікні, що відкрилося, в полі Путь для извлечения   надрукувати ім’я папки, в яку будуть поміщені розпаковані файли.
 8. Натиснути кнопку Ok.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Практична робота №6 

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи

(завдання з підручника с. 143)

1. Запустіть на виконання архіватор WinRAR.

2. Створіть у своїй папці архів із перших шістнадцяти файлів з розширенням імені doc, що містяться в папці Тема 4\Архів, установивши при цьому такі значення параметрів архівації:

 • формат архіву — RAR;
 • метод стиснення - швидкий;
 • створити SFA-архів;
 • протестувати файли після архівації;
 • додати інформацію для відновлення.

3. Виконайте такі дії:

 • додайте до архіву коментар з вашим прізвищем та ім’ям;
 • збережіть у архіві час створення файлів (вкладка Час);
 • створіть у своїй папці папку Копія архіву, скопіюйте в неї архів і видаліть з нього останні п’ять файлів.

4. Перегляньте, використовуючи команду Показати інформацію (кнопка Інфо на Панелі інструментів), властивості створеного архіву (для багатотомного архіву - першого файлу), визначте і запишіть у зошит:

 • загальний розмір файлів до архівації;
 • загальний розмір файлів в архіві після архівації;
 • ступінь стиснення;
 • розмір даних для відновлення;
 • зміст коментарю;
 • розмір SFX-модуля.

5. Використовуючи контекстне меню Робочої області вікна Провідника, розархівуйте усі файли зі створеного вами архіву в папку DOC, яку створіть у своїй папці.

6. Використовуючи архіватор, видобудьте перші десять файлів зі створеного вами архіву в папку 1_10, яку створіть у своїй папці.

7. Закрийте усі відкриті вікна.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 4

V. Підсумок уроку

Оголошення  оцінок за практичну роботу

Рефлексія

 • мені було незрозуміло…;
 • у мене виникли такі запитання…;
 • я не впорався з такими завданням…;
 • мені сподобалось і я буду використовувати…

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.4.2

Завантажити конспект