Урок 14. Загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах

Урок 13. Практична робота №3 «Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом»
Вересень 20, 2017
Урок 15. Засоби захисту даних та безпечної роботи на комп’ютері
Вересень 20, 2017

Урок 14 (web-версія конспекту без зображень)

9 клас за новою програмою 2017 року

Тема: Загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття про загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 9 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(Створено в навчальних цілях за підручником «Інформатика 9 клас»/Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьминська. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017 www.orioncentr.com.ua, inf9-m.blogspot.com) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Пригадай (слайд 5):

 1. Правила безпечного користування Інтернетом під час пошуку інформаційних матеріалів.
 2. Що таке обліковий запис користувача?
 3. Як критично оцінювати матеріали знайдені в Інтернеті?
 4. Як дотримуватися авторського права?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується проектор, та матеріал підручника)

Які є загрози безпеці та пошкодження даних? (слайд 5-13)

Інформаційна загроза – це потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку.

Під інформаційною безпекою розуміють захищеність даних та інфраструктури, що її підтримує, від будь-яких випадкових або зловмисницьких дій, результатом яких може стати нанесення шкоди безпосередньо даним, їхнім власникам або інфраструктурі, що підтримує інформаційну безпеку.

Стандартною моделлю безпеки даних може слугувати модель із трьох категорій:

Конфіденційність – стан даних, за якого доступ до них здійснюють тільки ті особи, що мають на нього право.

Цілісність – уникнення несанкціонованої зміни даних та існування даних у неспотвореному вигляді.

Доступність – уникнення тимчасового або постійного приховування даних від користувачів, котрі мають права доступу.

Відповідно до розглянутої моделі безпеки даних є три різновиди загроз:

Загроза порушення конфіденційності полягає у тому, що дані стають відомими тому, хто не має права доступу до них.

Загроза порушення цілісності передбачає будь-яку умисну зміну даних, що зберігаються в комп’ютерній системі чи передаються з однієї системи в іншу.

Загроза відмови служб виникає щоразу, коли в результаті навмисних дій, які виконує інший користувач або зловмисник, блокується доступ до деякого ресурсу комп’ютерної системи.

Загрози, які можуть завдати шкоди інформаційній безпеці організації, можна розділити на кілька категорій.

До категорій дій, що здійснюються авторизованими користувачами, належить: цілеспрямована крадіжка або знищення даних на робочій станції чи сервері; пошкодження даних користувачами в результаті необережних дій.

Хакер – кваліфікований ІТ-фахівець, який знається на комп’ютерних системах і втручається в роботу комп’ютера, щоб без відома власника дізнатися деякі особисті відомості або пошкодити дані, що зберігаються в комп’ютері.

Окрема категорія електронних методів впливу – комп’ютерні віруси та інші шкідливі програми. Вони становлять реальну небезпеку, широко використовуючи комп’ютерні мережі, Інтернет і електронну пошту.

Спам – небажані рекламні електронні листи, повідомлення на форумах, телефонні дзвінки чи текстові повідомлення, що надходять без згоди користувача.

Фішинг – один з найпопулярніших і прибуткових (для тих, хто його реалізує) видів атак. Зловмисник створює сайт, який у точності копіює дизайн і можливості сайта будь-якого банку, інтернет-магазину або платіжної системи. Мета – збір конфіденційної інформації – паролі, коди тощо.

Які розрізняють етичні та правові основи захисту даних? (слайд 14-18)

Морально-етичні основи захисту даних передбачають норми поведінки, які традиційно склались або складаються з поширенням комп’ютерів та мереж: соціальна й персональна відповідальність, рівноправність партнерів по комунікації, точне й сумлінне виконання обов’язків тощо.

Поряд із загальнолюдськими етичними нормами є такі базові права, як:

 • загальнодоступність – гарантує право на комунікацію й передбачає доступність державних інформаційних ресурсів;
 • таємниця приватного життя – дотримання конфіденційності довірених даних;
 • недоторканість приватної власності – основа майнового порядку, дотримання права власності на дані й норм авторського права.

У прийнятих в Україні законодавчих нормах, зазначено, зокрема, що захисту підлягає:

 • відкрита інформація, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкрити інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень, військових формувань, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або передається телекомунікаційними мережами;
 • конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпорядників інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
 • службова інформація;
 • інформація, яка становить державну або іншу передбачену законом таємницю;
 • інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

Правовий захист інформації передбачає:

 • наявність прав на інформацію – сертифікацію, ліцензування, патентування;
 • реалізацію прав – захист інтелектуальної власності, захист авторських прав;
 • контроль за процедурами реалізації прав – систему адміністративного, програмного, фізико-технічного захисту інформації.

Власник авторських прав може використовувати знак охорони авторського права, що складається з трьох елементів:

 • латинської літери «С» (початкова буква англійського слова copyright – авторське право), взятої в коло ©;
 • імені власника виключних авторських прав;
 • року першого опублікування твору.

Які є шляхи захисту даних? (слайд 19)

Розрізняють три шляхи захисту даних.

Які програми належать до шкідливих? (слайд 20-21)

Шкідлива програма – комп’ютерна програма або переносний код, призначений для реалізації загроз даним, що зберігаються в інформаційній системі, або для прихованого нецільового використання ресурсів системи, або іншої дії, що перешкоджає нормальному функціонуванню інформаційної системи.

Комп’ютерні віруси – це спеціальні програми в машинних кодах або фрагменти програм, здатні без відома та згоди користувача розмножуватися й розповсюджуватися на інші програми шляхом копіювання свого коду у файли, що зберігаються в системі.

Як можна класифікувати комп’ютерні віруси? (слайд 22-29)

Мережеві віруси для свого розповсюдження використовують можливості комп’ютерних мереж.

Хробаки – це один з різновидів шкідливих вірусів, що розмножуються та псують дані, збережені на комп’ютері. Часто хробаки розповсюджуються через файли, вкладені в електронні листи, або через деякі веб-сторінки, проте можуть також завантажуватися під час спільного користування файлами або програмами миттєвого обміну повідомленнями.

Файлові – уражають програми (основні й допоміжні, тобто ті, що завантажуються лише під час виконання основних).

Макровіруси – це файлові віруси, які використовують файли документів текстових процесорів та електронних таблиць, зокрема Microsoft Office.

Завантажувальні – уражають завантажувальні сектори дисків.

Віруси структури файлової системи – здатні вносити зміни в службові структури файлової системи таким чином, що вірус включається у файли, призначені для виконання, явно не вкорінюючи в них свій код.

За способом зараження середовища мешкання віруси можна поділити на резидентні та нерезидентні.

Так, завантажувальні віруси найчастіше є резидентними. Це означає, що під час завантаження системи вірус потрапляє в оперативну пам’ять і перебуває там постійно.

Є також класифікація за зовнішнім виглядом:

 • звичайні – код вірусу видно на диску;
 • невидимі (Stealth-віруси) – використовують особливі методи маскування, при перегляді код вірусу не видно. Мають резидентний модуль, який постійно перебуває в оперативній пам’яті;
 • поліморфні – код вірусу змінний.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання 1. Класифікація джерел загроз (слайд 30)

Ознайомтеся з іншою класифікацією джерел загроз інформаційній безпеці (мал. 9.3) та поставте у відповідність загрози, вказані на малюнку 9.2, категоріям запропонованої класифікації.

Завдання на с. 74 підручника

Завдання 1. Працюємо в парах (слайд 31)

Хто створює віруси й антивірусні програми? Обговоріть у парах.

Завдання на с. 79 підручника

Завдання 2. Працюємо в парах (слайд 31)

Чи може Інтернет бути небезпечним для користувача, а не лише для його комп’ютера? Обговоріть у парах. Наведіть приклади, коли користування Інтернетом є небезпечним для дітей, молоді, дорослих.

Завдання на с. 79 підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо (слайд 32)

 1. Назвіть джерела загроз комп’ютерної небезпеки.
 2. Назвіть шляхи поширення загроз комп’ютерної небезпеки.
 3. Опишіть дію різних видів комп’ютерних загроз.
 4. У яких випадках програму називають комп’ютерним вірусом?
 5. Як може проявлятись зараження комп’ютера вірусом?
 6. За рахунок чого може «розмножуватися» комп’ютерний вірус?
 7. Чим можуть відрізнятися між собою комп’ютерні віруси?

Рефлексія (слайд 33)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 34)

 1. Опрацювати п.9.1-9.5

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
9 клас за новою програмою 2017 року для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування