Урок 15. Алгоритми з розгалуженням

Урок 14. Складання та виконання алгоритмів з повторенням
Червень 2, 2016
Урок 16. Практична робота №5 «Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у навчальному середовищі»
Червень 2, 2016

Урок 15 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Алгоритми з розгалуженням та їх властивості

Мета :

 • навчальна:  осформувати поняття алгоритму з розгалуженням;
 • розвиваюча:  розвиток логічного мислення, креативності; уміння аналізувати, зіставляти, порівнювати, виділяти головне, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
 • виховна:  виховувати охайність уважність, інформаційну культуру

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор,  презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 7 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер, Кузьмінська) 7 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Опитування:

 1. Які базові структури алгоритмів використовуються при побудові алгоритмів?
 2. Які бувають висловлювання? Наведіть приклади
 3. Де використовуються висловлювання? Наведіть приклади
 4. Як створюються складені висловлювання?
 5. Як визначається істинність висловлювання?
 6. Чим умовні висловлювання відрізняються від інших?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор та мережа Інтернет)

Коли використовують алгоритми з розгалуженням?

Алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати  сценарій подальших дій залежно від істинності певного висловлювання, називається розгалуженням.

Розрізняють дві форми структури розгалуження: повну та неповну.

Структура розгалуження повної форми схожа на умовне висловлювання «Якщо – то – інакше», у якому після «то» та «інакше» записують не висловлювання, а команди, які необхідно виконати залежно від істиності висловлювання, записаного в умові

Наприклад, на малюнку подано алгоритм із розгалуження написання слів із великої літери

Скорочену форму розгалуження використовують тоді, коли деяку послідовність команд слід виконати за умови істинності висловлювання.

Структура розгалуження неповної форми схожа на умовне висловлювання «Якщо – то», у якому після «то» записують не висловлювання, а послідовність команд, які необхідно виконати, коли висловлювання, записане в умові, є істинним.

Наприклад, на малюнку 1 подано графічну форму алгоритму застосування засобів автоматизованої перевірки правопису тексту, що складається зі слів, у середовищі текстового процесора Microsoft Word

Як описуються умови в алгоритмах із розгалуженням у середовищі Скретч?

Для опису алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч можна використовувати блоки з групи Датчики

Складені умови, які використовують сполучники І, АБО, НЕ у середовищі Скретч можна описати за допомогою блоків із групи Оператори.

Наприклад, в алгоритмі в середовищі Скретч, виконавцем якого є Об’єкт_1, умову «якщо Об’єкт_1 доторкається до Об’єкта_2 або доторкається межі вікна», можна подати у такому вигляді:

Як у середовищі Скретч описати алгоритм з повним та неповним розгалуженням?

Базову структуру розгалуження повної форми в середовищі Скретч можна подати командою, що зображена на малюнку

Базову структуру розгалуження неповної форми в середовищі Скретч можна подати командою, що зображена на малюнку

Наприклад, алгоритм, за яким при натисненні клавіші # на клавіатурі розмір об’єкта збільшується наполовину, інакше – зменшується на 10%, можна подати графічно (мал. 1) або фрагментом програми в середовищі Скретч (мал. 2)

Наприклад, фрагмент алгоритму для середовища Скретч для малювання різнокольорової ламаної, за яким колір ліній буде змінюватися після натиснення кнопки миші, можна подати графічно

Цей фрагмент алгоритму для середовища Скретч можна описати, як на малюнку

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо у парах

Пограйте у гру «Запитання – відповідь». У ній один з учасників вказує в середовищі Скретч на блоки із групи Керувати та Датчики, інший наводить приклад їх використання

Завдання 2.  Зважування

Із запропонованих блоків (мал. 15.11) склади у графічному редакторі опис алгоритму визначення одним зважуванням із трьох монет однієї фальшивої, за умови, що вона дещо легша від справжніх монет

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи с. 103 підручника

Завдання 3 Жабка

Склади в середовищі Скретч проект, у якому при наведенні мишею на об’єкт з’являється його назва іноземною мовою. Використай у проекті не менше ніж 4 об’єкти

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи с.104 підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Наведи приклади алгоритмів із розгалуженням із повсякденного життя?
 2. Чим відрізняється повне і неповне розгалуження? Наведіть приклади
 3. Як у навчальному середовищі виконання алгоритмів Скретч задати умови?
 4. Якою командою у середовищі Скретч реалізовано розгалуження повної форми?
 5. Якою командою у середовищі Скретч реалізовано розгалуження неповної форми?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника п. 15

Завантажити конспектВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
7 клас для супроводу уроків  

за ціною:

60 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування