Урок 17. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі MS Access

Урок 16. Узагальнення і систематизація знань. Підсумковий урок
Вересень 5, 2016
Урок 18. Поняття таблиці, поля, запису. Властивості полів, типи даних
Вересень 5, 2016

Урок 17 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі MS Access

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття: таблиця; конструктор; поле; пояснити: етапи роботи з базами даних;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 11 клас рівень стандарту») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Опитування:

 1. Опишіть етапи створення бази даних.
 2. Опишіть основні поняття реляційної бази даних.
 3. Що таке система управління базами даних? Для чого вона призначена?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

СКБД Access дає змогу створювати об’єкти бази даних, у яких міститиметься інформація з різних таблиць. Для цього необхідно встановити зв’язок між таблицями. Під час створення зв’язку будуть об’єднані (зв’язані) записи в цих таблицях. При цьому користуються умовними термінами, говорять про базову та залежну таблиці. В обох таблицях повинні бути поля, які мають однакові значення. Тоді зв’язком між таблицями буде ця пара полів (одне — в базовій таблиці, друге — в залежній). Зв’язані поля можуть мати різні імена, але тип значень цих полів обов’язково має збігатися.

ІV. Засвоєння нових знань

Учитель пояснює тему, використовуючи можливості локальної мережі кабінету або проектор (за наявності).

Запуск MS Access

Створення нової порожньої бази даних

 1. Запустіть програму Access із меню Пуск або за допомогою ярлика.
 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

Створення нової веб-бази даних

 1. У розділі Наявні шаблони виберіть пункт Нова веб-база даних.
 2. Праворуч в області Нова веб-база даних уведіть ім’я файла бази даних у поле Ім’я файла або використайте запропоноване ім’я.
 3. Натисніть кнопку Створити.

Буде створено нову базу даних і відкрито нову таблицю у вікні табличного подання даних.

Створення нової локальної бази даних

 1. У розділі Наявні шаблони виберіть пункт Нова база даних.
 2. Праворуч в області Нова база даних уведіть ім’я файла бази даних у поле Ім’я файла або використайте запропоноване ім’я.
 3. Натисніть кнопку Створити.

Буде створено нову базу даних і відкрито нову таблицю у вікні табличного подання даних.

Ознайомлення з інтерфейсом та структурою MS Access

Зовнішній вигляд програми подібний до інших програм пакету Microsoft Office, які ми вивчали раніше. Але є важливі відмінності:

 • потрібно спочатку зберегти новостворену базу, а вже потім створювати в ній об’єкти, подальше збереження програма пропонує виконати в разі зміни будь-якого об’єкта бази даних;
 • відсутня робоча область, потрібно спочатку створити певний об’єкт;
 • панель інструментів може змінюватись, наприклад, залежно від того, з яким об’єктом працювати.

Об’єкти СКБД Access

Таблиця — організація збереження даних у вигляді двовимірного масиву. Вона є основним об’єктом БД. Решта — похідні від таблиці.

Форми — допомагає створювати інтерфейс користувача і може використовуватися для введення, редагування або відображення даних.

Запити — об’єкти для вибору та фільтрування даних таблиці за визначеними критеріями.

Звіт — формування документа.

Макроси — опис дій у вигляді послідовності команд та їх автоматичного виконання.

Модулі — програми на Visual Basic, які розробляє користувач для реалізації нестандартних процедур.

V. Застосування нових знань, умінь та навичок

Завдання 1.   Працюємо з підручником

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1, 2, 4, 6, 8  на с. 156-157  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/11 клас/Тема 3

VІ. Підсумки уроку

Обговорюємо

 1. До якого типу систем управління базами даних належить Access2010?
 2. Поясніть призначення СУБД Access2010.
 3. Який основний формат файлів використовується для зберігання баз даних в Access2010?
 4. Опишіть можливі способи запуску на виконання програми Access2010.

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VІI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.3.4

Завантажити конспект