Урок 18. Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Практична робота №7 «Спільне використання ресурсів локальної мережі»

Урок 17. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі
Вересень 19, 2016
Урок 19. Віддалене керування комп’ютером
Вересень 19, 2016

Урок 18 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Практична робота №7 «Спільне використання ресурсів локальної мережі»

Мета :

 • навчальна: сформувати вміння учнів використовувати ресурси локальної мережі;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Що таке локальна мережа?
 2. Чим відрізняються однорангові мережі від мереж з виділеним сервером? Які функції можуть виконувати сервери?
 3. Яке програмне забезпечення використовується для організації роботи в мережі?
 4. Наведіть алгоритми, які потрібно виконати для копіювання і переміщення об’єктів з однієї папки до іншої.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Протоколи. Робоча група, домен

З появою мереж була усвідомлена необхідність створення правил і процедур, що визначають принципи взаємодії користувачів у мережі.

Такі правила називаються протоколами. Для мереж розроблена семирівнева ієрархічна структура протоколів. Відповідно до цієї структури протоколів потік інформації в мережах має дискретну структуру, логічною одиницею якої є пакет (кадр). Вся інформації між вузлами мережі передається у вигляді пакетів, що мають інформаційні і керуючі поля: порядковий номер, адреса одержувача, контрольна сума і т.д.

 • Верхній (сьомий) рівень протоколів є основним, заради якого існують всі інші рівні. Він називається прикладним, оскільки з ним взаємодіють прикладні програми кінцевого користувача. Прикладний рівень визначає семантику, тобто зміст інформації, якою обмінюються користувачі.
 • Шостий рівень називається рівнем представлення. Він визначає синтаксис переданої інформації, тобто набір знаків і способи їхнього представлення, що є зрозумілим для користувача.
 • П’ятий рівень (сеансовий) керує взаємодією користувачів у ході сеансу зв’язку між ними.
 • Четвертий рівень (транспортний) забезпечує пересилання повідомлень (виконує поділ повідомлень на пакети на передавальному вузлі і збірку повідомлень з пакетів на прийомному).
 • Третій рівень (мережевий) виконує маршрутизацію пакетів даних у мережі.
 • Другий рівень (канальний) здійснює відповідне оформлення пакетів даних для передачі по каналу зв’язку (такі пакети називають кадрами),контроль помилок і відновлення інформації після помилок.
 • Перший рівень (фізичний) здійснює перетворення даних пакета в сигнали, передані по каналу зв’язку.

Кожний з протоколів взаємодіє тільки із сусідніми по ієрархії протоколами. Так, наприклад, прикладні програми, взаємодіючи з протоколами шостого і сьомого рівнів, не залежать від особливостей реалізації конкретної мережі, обумовленої протоколами нижчих рівнів.

Найпоширеніші протоколи передачі даних в комп'ютерних мережах

Протокол передачі даних  - це щось аналогічне конверту, в якому лист відправляється по пошті. Протокол визначає спосіб збірки даних в які пізніше спрямовуються по мережі. До найбільш розповсюджених відносяться:

 • TCP/IP - це основа Інтернету, найбільш розповсюджений в останній час;
 • IPX/SPX - використовується в мережах  фірми Novell, в основному для зв'язку між ПК і сервером Novell;
 • NetBEUI - застосовується в мережах , комп'ютери яких працюють під OS Windows;
 • System Network Architecture (SNA) - це більше, архітектура ніж протокол і є основним середовищем для об'єднання обчислювальних центрів на базі мейнфреймів IBM.

Сукупність комп’ютерів сервера та під’єднаних до нього РС часто називають доменом. Іноді в одному домені знаходиться декілька серверів. За звичаєм один з них є головним, а інші – резервними (на випадок, якщо відбудеться збій в роботі головного серверу), або є логічним розширенням основного серверу. На серверах використовують спеціальне системне програмне забезпечення, що відрізняється від системного програмного забезпечення робочих станцій (наприклад, на сервері — ОС Windows NT Server, на робочих станціях — Windows NT Workstation, Windows 95, Windows for Workgroups). Це дозволяє забезпечити більш надійну та ефективну обробку запитів з робочих станцій користувачів.

Спільне використання файлів, папок, принтерів, доступ до Інтернету

Для використання документiв з iнших комп’ютерiв: Вiдкрийте “Сетевое окружение” щоб “побачити” iншi комп’ютери Вашої робочої групи. Лiвою кнопкою мишi клiкнiть на назвi комп’ютера, що зберiгає потрiбний Вам файл (документ). Здiйснiть пошук файла на видiленому комп’ютерi.

Якщо ви хочете зробити папку на вашому ПК доступною для відображення та використання в ЛОМ, то ви клацаєте по данній папці правою кнопкою миші, потім обираєте пункт Властивості – Доступ – Відкрити спільний доступ до даної папки – ОК. Після чого ваша папка стане видимою в мережі.

Розглянемо сім задач, які розв’язуються за допомогою ПК, що працює в складі ЛОМ, і які досить важко вирішити за допомогою окремого ПК.

Поділ файлів. ЛОМ дозволяє багатьом користувачам працювати з одним файлом, що зберігається на центральному файл-сервері.

Передача файлів. ЛОМ дозволяє швидко копіювати файли будь-якого розміру з одного комп’ютера без використання дискет.

Доступ інформації і файлів. ЛОМ дозволяє запускати прикладні програми з любої із робочих станцій, де б вона не була розміщена.

Поділ прикладних програм. ЛОМ дозволяє двом користувачам використовувати одну копію програми. Але двоє користувачів не можуть редагувати один і той же документ.

Одночасне введення даних в прикладні програми. Мережеві прикладні програми дозволяють декільком користувачам одночасно вводити дані, необхідні для роботи програм. Наприклад, вести записи в бухгалтерській книзі. Але це можуть робити лиш ті програми, в яких закладений мережевий зв’язок.

Поділ принтера. ЛОМ дозволяє декільком користувачам на різних робочих станціях один або декілька дорогих лазерних принтерів.

Електронна пошта. Можна використовувати ЛОМ як поштову службу і розсилати службові записки, доповіді, повідомлення іншим користувачам. Телефон працює швидше і є більш зручним, але електронна пошта передає повідомлення навіть і в тому випадку, якщо в даний момент абонент відсутній на робочому місці і для цього не потрібно паперу.

Користувач може надати певні ресурси свого комп’ютера у спільне використання для інших користувачів цього ж комп’ютера. Зокрема, папка «Спільні документи» може використовуватись усіма користувачами даного комп’ютера. Наприклад, на домашньому комп’ютері можна використати таку папку для запису усіх речей, котрі кожен із членів сім’ї хотів би взяти у подорож (звичайно ж, кожен має свій обліковий запис на комп’ютері).

Якщо ж потрібно надати доступ користувачам інших комп’ютерів, використовують вкладку Доступ вікна властивостей папки.

Для спільного користування використовують також мережні диски. Окрім обміну даними, мережі дозволяють також спільно користуватися деякими пристроями, наприклад принтером.

Установити різні рівні доступу до мережного ресурсу, а також різні дозволи  - на перегляд та зміну файлів, виконання файлів, видалення файлів та папок, адміністратор комп’ютера або мережі.

Папка Мережне оточення дозволяє здійснювати навігацію локальною мережею. Вчитель демонструє відкривання списку комп’ютерів робочої групи, а також перегляд ресурсів цих комп’ютерів, наданих у спільне користування.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Практична робота №7

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи

(завдання з підручника с. 168-169)

 1. Створіть у папці Мої документи папку з іменем Рга1Н7. Відкрийте спільний доступ до цієї папки, встановіть дозвіл на зміну файлів.
 2. З’ясуйте ім’я облікового запису користувача, під яким ви працюєте в системі.
 3. Виконайте зміну малюнка для облікового запису.
 4. З’ясуйте мережне ім’я вашого комп’ютера і робочої групи, до якої він входить.
 5. Створіть у папці Prakt7 текстовий файл з іменем, що збігається з вашим прізвищем, та розширенням імені txt. Запишіть у файлі мережне ім’я вашого комп’ютера, ім’я робочої групи, ім’я облікового запису користувача, під яким ви увійшли до системи. Закрийте вікно програми, збережіть зміни. Надрукуйте цей файл.
 6. З’ясуйте в учителя мережне ім’я учительського комп’ютера та ім’я папки, до якої відкрито спільний доступ. Зверніться мережею до комп’ютера вчителя. Відкрийте вікно вказаної папки. Відкрийте текстовий файл, указаний учителем, що міститься у відкритій папці. Впишіть до файлу ваше прізвище. Закрийте вікно програми, збережіть зміни.
 7. Перемістіть до указаної папки на комп’ютері учителя створений вами текстовий файл з папки Prakt7 на своєму комп’ютері.
 8. Виконайте пошук на вашому комп’ютері файлів формату BMP. Виберіть один зі знайдених файлів. З’ясуйте в учителя мережне ім’я комп’ютера, що знаходиться ліворуч від вашого. Скопіюйте з власного комп’ютера на сусідній у папку Prakt7 знайдений файл.
 9. Продемонструйте учителю результати виконання завдань.
 10. Закрийте усі відкриті вікна.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 4

V. Підсумок уроку

Оголошення  оцінок за практичну роботу

Рефлексія

 • мені було незрозуміло…;
 • у мене виникли такі запитання…;
 • я не впорався з такими завданням…;
 • мені сподобалось і я буду використовувати…

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.5.2, 5.3

Завантажити конспект