Урок 18. Табличний процесор, його призначення. Об’єкти електронної таблиці, їх властивості

Урок 17. Практична робота №6 «Складання та виконання алгоритмів з повторенням та розгалуженням у навчальному середовищі»
Червень 2, 2016
Урок 19. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони
Червень 2, 2016

Урок 18 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Табличний процесор, його призначення

Мета :

 • навчальна:  осформувати поняття електронної таблиці, основних її елементів та їх властивостей;
 • розвиваюча:  розвиток логічного мислення, креативності; уміння аналізувати, зіставляти, порівнювати, виділяти головне, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
 • виховна:  виховувати охайність уважність, інформаційну культуру

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор,  презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 7 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер, Кузьмінська) 7 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Давайте пригадаємо:

 1. Які програми з пакету Microsoft Office2010 ми вивчали раніше?
 2. Як запускати дані програми?
 3. Для яких цілей використовується Microsoft Word?
 4. Для яких цілей використовується  Microsoft Power Point?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор та мережа Інтернет)

Які програми використовуються для опрацювання електронних таблиць?

Електронна таблиця – це комп’ютерний варіант звичайної таблиці.

Для розв’язування задач із даними, які можна подати у вигляді електронних таблиць, розроблені спеціальні пакети програм, які називаються табличними процесорами.

Запустити табличний процесор можна різними способами:

 • за допомогою вказівки Пуск/Усі програми/Microsoft Office/Mocrosoft Excel;
 • за допомогою ярлика на Робочому столі
 • відкривши документ, що має один із значків

Вікно табличного процесора

Вікно табличного процесора має елементи, схожі з елементами вікна редактора презентацій і текстового процесора. Але має й особливі елементи: робоче поле вікна табличного процесора

Електронна таблиця може складатися із декількох аркушів, кожен з яких поділений на рядки і стовпці.

На перетині рядків і стовпців розташовані клітинки, до яких можна вводити дані. Кожна клітинка має свою адресу. Наприклад, клітинка, що розташована на перетині рядка 1 та стовпця А, має адресу А1.

При роботі з електронною таблицею одна клітинка є виділеною.

Як переміщуватися по електронній таблиці?

Якщо в робочому полі вікна не відображається потрібна клітинка чи інший об’єкт, переглянути її можна за допомогою горизонтальної або вертикальної смуг прокручування.

У нижній частині робочого поля розміщені вкладки з назвами аркушів, за допомогою яких можна переходити від одного аркуша до іншого, та кнопки, за допомогою яких можна відображати вкладки аркушів.

Як змінити вміст клітинки?

Для зміни вмісту виділеної клітинки можна видалити дані, що містяться у клітинці, та ввести з клавіатури нові. Для завершення введення даних у клітинку треба натиснути клавішу Enter або одну з клавіш зі стрілками

IV.  Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо у парах

Проаналізувати інтерфейс табличного процесора Microsoft Excel. Що є спільного з інтерфейсом текстового процесора та програми створення презентацій? Чим вони відрізняються? Назвіть по три спільні риси та по три відмінності. По черзі називайте та демонструйте спільні елементи вікон цих програм

Завдання 2.  Продаж техніки

Визнач призначення інструментів, розміщених на різних вкладках вікна табличного процесора та на рядку стану, інструментів навігації та панелі швидкого доступу при роботі з файлом Продаж.xlsx, що зберігається в папці D:/7 клас/Електронні таблиці. Досліди вміст контекстних меню таких об’єктів електронної таблиці: клітинки, стовпця, рядка, аркуша, діаграми

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи с. 147-148 підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/7 клас/Електронні таблиці

Завдання 3.  Шкільне приладдя

Визнач кількість покупки шкільного приладдя, вносячи зміни в їхню кількість. Сформуй таку покупку приладдя, вартість якої менша від вартості шкільного рюкзака

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи с.148 підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/7 клас/Електронні таблиці

Збережіть проект у власній папці  під назвою Таблиці/Приладдя.xlsx

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Поясни, що таке електронна таблиця. Чим електронні таблиці відрізняються від друкованих?
 2. Представники яких професій найчастіше використовують табличний процесор?
 3. Які елементи містить вікно програми Microsoft Excel?
 4. З якими основними об’єктами можна працювати в середовищі табличного процесора?
 5. Як можна виділити клітинку та внести зміни до її вмісту?
 6. Як переміщуватися по електронній таблиці?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

 • Вивчити конспект уроку.
 • Опрацювати параграф підручника п.21

Завантажити конспектВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
7 клас для супроводу уроків  

за ціною:

60 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування