Урок 2. Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень

Урок 1. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності  в комп’ютерному класі. Поняття інформації. Повідомлення. Способи подання повідомлень
Червень 2, 2016
Урок 3. Інформаційні процеси та пристрої для їх підтримки
Червень 2, 2016

Урок 2 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Інформаційні процеси

Мета :

 • навчальна:  осформувати поняття про інформаційні процеси;
 • розвиваюча:  формувати вміння узагальнювати;
 • виховна:  виховувати охайність уважність, інформаційну культуру

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 5 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер) 5 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Обговорення:

 1. Наведи приклади повідомлень, які ти отримуєш у школі, на вулиці, у лісі.
 2. Поясни, чому слова «гарна погода» можуть нести різну інформацію для різних людей. Обґрунтуй свою думку.
 3. Поясни, що можуть означати слова «найкраща пора року» для тебе і для твоїх друзів, батьків, знайомих.
 4. Наведи приклади, коли одну й ту саму інформацію із твого шкільного життя можна подати за допомогою різних повідомлень.
 5. Поясни, що може означати для різних людей світу наявність прапора України в руках спортсмена. Обґрунтуй свою думку.

Онлайн тестування:

Перейти за посиланням для проходження тесту № 1:

http://testinform.in.ua/testi-z-informatiki-5-klas/

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор та мережа Інтернет)

Способи подання повідомлень

Найчастіше повідомлення поділяють на усні та письмові. Усні повідомлення подаються за допомогою звуків, а письмові — тексту, малюнків, зображень, схем. Повідомлення можна подати ще й жестами та сигналами. Іноді при поданні повідомлення використовують декілька способів одночасно — комбіновані повідомлення

Вибір способу подання повідомлень залежить від того, хто надсилає повідомлення — відправника, кому його адресують — отримувача, та засобу зв’язку між ними — каналу передавання повідомлень.

Текстове повідомлення

Текстове повідомлення можна подати у формі листа, телеграми, розділу підручника, рухомого рядка на каналі новин, СМС-повідомлення з мобільного телефону тощо.

Графічні  повідомлення

Зображення в підручнику, географічні карти, схема метро, картини художників, фотографи історичних місць, плани будинків, графіки в журналах — це приклади графічних повідомлень

Відеоповідомлення

Реклама на телебаченні, інформаційні повідомлення на екранах — це відео повідомлення

Жести

Жести регулювальника дають змогу водіям безпечно

Комбіновані повідомлення

Виставу в театрі, фільм чи комп’ютерну гру відносять до комбінованих способів подання повідомлень: тут світло, звуковий супровід, мова та поведінка героїв сприяють розумінню розгортання сюжету

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо у парах

Якими способами подання повідомлень ти найчастіше користуєшся вдома? А що обирають твої батьки? По черзі наведіть один одному приклади

Завдання 2. Міркуємо

а) Об'єднай у групи предмети, за допомогою яких людина отримує повідомлення за способом подання: текстовий, звуковий, графічний, інший. Визнач, у якій групі найбільша кількість предметів

Завдання на с. 18 підручника

б) Утвори із запропонованих у таблиці повідомлень три групи. За якою ознакою ти об’єднав повідомлення? Встанови, якими способами були подані повідомлення в кожному випадку:

Завдання 3. Головоломки

а) Чотири п’ятикласники Петрик, Артем, Остап та Дмитрик підготували повідомлення про те, як вони провели літо. Один із них написав твір, інший — приніс фотографію, третій — вирішив продемонструвати відео, а четвертий придумав міні-виставу пантоміму. Розплутай плутанку та відгадай, хто із хлопчиків що підготував.

б) П’ятикласники Віка, Максим, Валерія та Рома брали участь у навчальному проекті «Пісні наших бабусь». Кожен із них знайшов та записав різну кількість пісень. Запиши в зошиті послідовно імена дітей у порядку зростання кількості знайденого, якщо Максим записав не найменше пісень, але менше ніж Віка та Рома, а кількість пісень Віки не менша, ніж у Роми.

Завдання на с. 19 підручника

V.  Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Чому одні й ті самі повідомлення подають різними способами?
 2. Які способи подання повідомлень ти використовуєш на уроці? Чому? Обґрунтуй свою думку.
 3. Чи завжди повідомлення, подане одним способом, можна й доцільно подати іншим? Наведи приклади. Обґрунтуй свою думку.
 4. Яким способом можна подати повідомлення, щоб його сприйняли твої домашні улюбленці: кіт, собака, папуга? Наведи приклади таких повідомлень.
 5. Чи можна передати повідомлення електронній машині? Яким способом можна скористатися?
 6. Коли використовують комбінований спосіб подання повідомлень? Наведи приклади.
 7. Який спосіб передавання повідомлення доцільно обрати в кожному з випадків, якщо:
 • до повідомлення будуть звертатись кілька разів;
 • повідомлення адресують людині, яка перебуває на великій відстані від відправника;
 • повідомлення буде отримано за допомогою мобільного телефону?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.2

Завантажити конспект