Урок 2. Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Формальне виконання алгоритму. Форми подання алгоритмів. Алгоритми в нашому житті

Урок 1. Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця
Червень 20, 2016
Урок 3. Практична робота №1 «Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів»
Червень 20, 2016

Урок 2 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Формальне виконання алгоритму. Форми подання алгоритмів. Алгоритми в нашому житті

Мета :

 • навчальна: ознайомити з поняттями алгоритм, формальне виконання алгоритму, програма, виконавець алгоритму, середовище;
 • розвиваюча:  розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати охайність уважність, інформаційну культуру

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 6 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер) 6 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення:

 1. Чи можна змінювати порядок виконання дій у плані?
 2. Яке повідомлення називають командою
 3. Хто може бути виконавцем команд?
 4. Що таке система команд виконавця

Онлайн тестування:

Перейти за посиланням для проходження тесту № 1:

http://testinform.in.ua/category/6-klas/

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується проектор, та матеріал підручника)

Що називають алгоритмом?

В інформатиці інструкцію називають алгоритмом, якщо вона складається з скінченої послідовності команд, спрямованих на отримання певного результату.

Наприклад, готуючи бутерброд, ти дотримуєшся алгоритму:

 1. Узяти шматок хліба.
 2. Покласти на хліб листок салату.
 3. Покласти зверху котлету.
 4. Покласти зверху шматок сиру.
 5. Покласти на сир шматок помідора.
 6. Накрити іншим шматком хліба.

На уроці математики ти використовуєш такий алгоритм для переведення мішаного числа у неправильний дріб:

 1. Помножити цілу частину мішаного числа на знаменник дробової частини.
 2. Додати до отриманого результату чисельник дробової частини.
 3. Записати отримане число в чисельнику дробу-результату.
 4. Залишити знаменник без змін.

Наведені приклади алгоритмів мають спільні ознаки:

 • кожна команда є зрозумілою для виконавця;
 • нова команда не розпочинається, поки не завершено попередню;
 • кількість команд обмежена і їх можна виконати за досить короткий час;

Послідовне виконання всіх команд приводить до отримання результату.

Алгоритм – це скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до розв’язання поставленої задачі.

У якій формі можна подати алгоритм?

Алгоритм можна подати у різних формах. Попередні приклади алгоритмів були подані у словесній формі.

Словесна форма подання алгоритму - це запис у якому кожна команда має свій порядковий номер і сформульована мовою людського спілкування.

Алгоритм можна також подати і графічно. Наприклад старовинна задача про човняра, якому потрібно перевезти з лівого берега на правий козу, вовка і капусту (в човні за раз може вміщатись хтось один, а на березі не можна залишати козу з вовком або козу з капустою):

Хто може бути виконавцем алгоритму?

Виконавець алгоритму – це об’єкт, здатний виконати команди алгоритму.

Об’єктом може бути людина, машина або пристрій.

Які особливості алгоритмічної структури слідування при графічному поданні?

Команди алгоритмів можна умовно об’єднати у блоки алгоритмічні структури.

Якщо команди виконують послідовно, кожна наступна розпочинається після завершення попередньої і виконується тільки один раз, - маємо алгоритмічну структуру слідування.

Таку структуру графічно позначають у вигляді послідовності прямокутників.

Виконавець має розв’язати задачу за вказаним алгоритмом формально, тобто виконувати послідовно команду за командою, не вносячи ані до послідовності, ані до кожної команди алгоритму жодних змін.

Наприклад, якщо формально виконати алгоритм:

 1. Задумати число;
 2. Додати до нього 3;
 3. Від того, що вийшло відняти 1;
 4. До того, що вийшло додати 2;
 5. До того, що вийшло додати 1;
 6. До того, що вийшло додати 2;
 7. Від того, що вийшло відняти задумане число;
 8. Назвати отримане число.
 9. Отримаємо число 7

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Черговий учень

Із запропонованого набору команд вибери ті, які входять до системи команд чергового учня на уроці фізичної культури, та створи презентацію «Черговий учень».

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с.18 підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/Алгоритми і виконавці

Завдання 2. Побудова середини відрізка

Виконай побудову середини відрізка за допомогою циркуля та лінійки.

Завдання на с.18 підручника

Завдання 3. Графічна форма подання алгоритму

Учень шостого класу Максим для своєї молодшої сестри вирішив подати у графічній формі алгоритм збереження файла, створеного в графічному редакторі, з новим ім’ям і в іншій папці. Проаналізуй, яку із запропонованих схем він може використати для цього.

Завдання на с.20 підручника

Завдання 4. Працюємо у парах

Створіть і вкажіть одне одному алгоритм збереження нового телефонного номера у списку контактів свого мобільного телефону. Скільки він має команд? Хто може бути виконавцем такого алгоритму?

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Що називають алгоритмом? Коли ти у своєму житті виконував алгоритми? Наведи приклади.
 2. У якій формі можна подати алгоритм? Наведи приклади.
 3. Чи кожну інструкцію можна назвати алгоритмом? Поясни відповідь.
 4. Хто або що може бути виконавцем алгоритму?
 5. Поясни, що означає виконати послідовність дій формально. Наведи приклади зі свого життя.
 6. Чим відрізняється виконавець команди від виконавця алгоритму? Наведи приклади.

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.2

Завантажити конспект