Урок 2. Створення нумерованих і маркованих списків

Урок 1. Шаблон документа, створення документа за допомогою майстра. Друк документів
Липень 30, 2016
Урок 3. Таблиці в текстових документах. Практична робота №1 «Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах»
Серпень 27, 2016

Урок 2 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Створення нумерованих і маркованих списків

Мета :

 • навчальна: познайомити учнів з основами роботи із текстовим редактором, поняттями створення нумерованих і маркованих списків;
 • розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 10 клас рівень стандарту») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Що таке колонтитули? Як їх створити?
 2. Для чого призначений режим попереднього перегляду документа? Як його включити?
 3. Які параметри друку можна встановити у вікні Друк?
 4. Як надрукувати кілька сторінок документа? Які правила запису діапазону сторінок для друку?
 5. Опишіть, як надрукувати фрагмент документа.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Створення нумерованих і маркованих списків

Особливим видом форматування абзаців є оформлення їх у вигляді списків. Списками можуть подаватися переліки об’єктів, описи порядку дій тощо.

У текстовому процесорі Word 2007 можна створювати списки трьох типів:

Маркований, у якому кожний абзац на початку позначається деяким спеціальним символом (маркером). Приклади оформлення:

Пори року:

 • Зима
 • Весна
 • Літо
 • Осінь

Пори року:

 • Зима
 • Весна
 • Літо
 • Осінь

Пори року:

Нумерований, у якому на початку кожного абзацу вказується його номер. Порядковий номер абзацу в списку може задаватися числом (записаним арабськими або римськими цифрами), літерою алфавіту або числівником.

Приклади оформлення:

Пори року:                                     

1. Зима

2. Весна

3. Літо

4. Осінь

Пори року:

а) Зима

б) Весна

в) Літо

г) Осінь

Багаторівневий, у якому абзаци пронумеровані за їхньою ієрархічною структурою. Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку – 9 рівнів. Приклади оформлення (для переведення в підпункт натискаємо перед текстом Tab+Enter):

Пори року:

Зима

 • Грудень    
 • Січень
 • Лютий

Весна        

 • Березень   
 • Квітень               
 • Травень

Існує кілька способів оформлення деякого фрагмента тексту у вигляді маркованого чи нумерованого списку.

І  с п о с і б . Основний. Для початку введення списку слід розмістити курсор у потрібному місці документа і виконати Формат - Список – обираємо вид списку та вигляд маркерів чи нумерації та натискаємо ОК. У поточному місці документа з’явиться маркер або номер того виду списку.

Для вибору іншого виду маркера (зміни існуючого маркера) слід вибрати Формат - Список – обираємо вид списку та вигляд маркеру який ми хочемо змінити та натискаємо кнопку Изменить обираємо новий вигляд маркеру значком чи малюнком  та натискаємо ОК. Після цього можна вводити перший елемент списку.

Для переведення тексту у другий пункт натискаємо Enter , а в багаторівневих списках для переведення в другий пункт натискаємо Enter, а в підпункт натискаємо перед текстом Tab+Enter

ІІ с п о с і б . Автоматичне створення списку. Розмістивши курсор у потрібному місці документа, слід увести спеціальні умовні символи, які визначають вид бажаного списку, і натиснути клавішу Пропуск

ІІІ с п о с і б . Перетворення на список. Якщо деякі абзаци тексту, введеного раніше, потрібно оформити як список, то слід виділити ці абзаци і вибрати на Стрічці кнопку відповідного типу списку: Маркери , Нумерація . Для вибору іншого виду списку слід вибрати кнопку .

Якщо в будь-якому місці списку потрібно додати ще один рядок, то слід установити курсор у кінці попереднього рядка списку і натиснути клавішу Enter – буде вставлено додатковий рядок з відповідним номером чи маркером, а нумерація в усіх наступних рядках списку автоматично зміниться. Для видалення елемента списку його потрібно виділити і натиснути клавішу Delete – нумерація також автоматично зміниться.

Упорядкування елементів списку за алфавітом.

1. Виділити абзаци, які упорядковуються.

2. Виконати Таблиця - Сортування .

3. Установити в діалоговому вікні Сортування

тексту  такі значення:

Сортувати за – абзацами.

Тип даних – текст, число або дата.

Порядок сортування –за зростанням /спаданням.

4. Вибрати кнопку ОК.

Рядки списку змінять своє розташування, а нумерація елементів списку залишиться послідовною.

Форматувати списки можна за допомогою лінійок (межі та значка табуляції └)

За допомогою меню Формат – Табуляція можна також змінювати табуляцію.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Працюємо за комп’ютером

 1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.2\зразок 1.2.1.docx). У відкритому документі абзаци 1–3 оформіть як маркований список (маркер оберіть самостійно), абзаци 4–6 – як нумерований список (вид нумерації оберіть самостійно). Відмініть нумерацію для заголовка тексту. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.2.1.docx.
 2. Створіть новий документ і введіть десять прізвищ ваших однокласників у вигляді нумерованого списку. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.2.2-1.docx. Перетворіть список у маркований. Збережіть документ у власній папці з іменем вправа 1.2.2-2.docx.
 3. Створіть новий документ і введіть перелік ваших улюблених страв у вигляді маркованого списку. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.2.3-1.docx. Перетворіть список у нумерований. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.2.3-2.docx.
 4. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 1\Завдання 1.2\зразок 1.2.4.docx). Оформіть документ за зразком, наведеним у файлі. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.2.4.docx.
 5. Створіть новий документ і введіть означення чотирьох понять даного параграфа, наприклад маркований список, нумерований список, багаторівневий список, табуляція. Оформіть уведений текст як маркований список за форматом, який зображено на рисунку 1.20. Збережіть документ у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 1.2.5.docx.
 6. Створіть власний спосіб оформлення маркованих і нумерованих списків. Відформатуйте з їх використанням списки з файла зразок 1.2.6.docx, який знаходиться у папці Тема 1\Завдання 1.2. Збережіть документ у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 1.2.6.docx.
 7. Створіть новий документ, у який уведіть і оформіть текст за зразком (рис. 1.25). Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.2.7.docx.
 8. Знайдіть на сайті Microsoft Office Online рисункові маркери та встановіть їх на своєму комп’ютері. Оформіть з їх використанням список семи чудес України.
 9. З’ясуйте за допомогою Довідки, які символи можна використовувати під час створення списків як умовні символи для маркерів і нумерації. Запишіть їх у зошит. Перевірте застосування цих символів на практиці.
 10. Створіть новий документ, увівши дані про п’ятьох ваших друзів (прізвище, ім’я, дата народження, номер телефона), розташувавши їх у чотири стовпчики за наведеним зразком (рис. 1.26). Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.2.10.docx.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с.16-17  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/10 клас/Тема 1

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Списки яких типів можна створити в текстовому документі Word 2007?
 2. Як перетворити кілька абзаців уведеного тексту на список?
 3. Яка назва і призначення кнопок, групи Абзац?
 4. Як створити нумерований список?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.1.2

Завантажити конспект