Урок 20. Призначення форм

Урок 19. Практична робота №7 «Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД»
Вересень 5, 2016
Урок 21. Сортування, пошук і фільтрація даних
Вересень 7, 2016

Урок 20 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Призначення форм

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття: таблиця; конструктор; поле; пояснити: етапи роботи з базами даних;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 11 клас рівень стандарту») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Опитування

 1. Які основні етапи створення бази даних?
 2. Що потрібно зробити на етапі проектування?
 3. Як створити таблицю в режимі Конструктора?
 4. Як створити таблицю в режимі Майстра?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Введення та редагування

Введення та редагування даних відбувається шляхом переми­кання між режимами Подання таблиці та Конструктор.

Незважаючи на те, що для введення даних, особливо в бази да­них Access із кількома користувачами, найкраще використовувати форми, дані можна безпосередньо вводити й редагувати в таблиці.

Тип даних, які користувач може вводити в таблицю, залежить від наведених нижче аспектів.

За умовчанням поля в таблиці містять певний тип даних Тип даних поля. Характеристика поля, яка визначає, які дані можуть зберігатися в ньому. Наприклад, поле з текстовим типом даних може містити як текст, так і числа, а поле з числовим типом даних — лише числові дані, наприклад текст або числа. Слід вводити той тип да­них, що відповідає цьому полю. В іншому разі відображається по­відомлення про помилку.

Якщо до поля застосовано маску введення, формат, який скла­дається з літеральних символів (таких як дужки, крапки або дефі­си) і спеціальних символів маски, що вказують, на яких позиціях, у якій кількості та якого типу дані можна вводити, може бути по­трібно вводити дані в певному форматі.

За винятком вкладень і багатозначних списків у більшість полів можна вводити лише один тип даних. Якщо невідомо, чи може поле містити вкладення, перегляньте його властивості. Якщо поле — ба­гатозначний список, Access відображає прапорець поруч із кожним елементом списку.

Форми

Розглянуті раніше способи подання даних — табличні. Для де­яких користувачів табличне подання даних може бути незручним. Часто дані необхідно розташовувати в такому вигляді, у якому збе­рігаються відповідні документи. Система Access дозволяє розташо­вувати на екрані дані так, як того бажає користувач, тобто у вигля­ді різноманітних форм. Форму можна також використовувати для пошуку даних.

Форма може бути створена користувачем у режимі Конструк­тора форм або за допомогою Майстра.

Система Access може автоматично створювати три види форм: стовпцеву, рядкову й табличну. У відкритому вікні бази даних від­криваємо вкладку Форми і натискаємо кнопку Створити форму за допомогою майстра. Далі робота буде полягати в поетапному про­ходженні кроків, запропонованих Майстром. Серед них головні: вибір об’єкта, для якого буде створюватися форма; вибір полів, що потрапляють у форму; вибір вигляду форми.

Принципи використання форм

 • Форми можуть відображати тільки один запис за один раз, за­звичай у простому форматі.
 • Форми можуть відображати як поля, що можна редагувати, так і незмінні поля.
 • Форми можна розробити схожими на звичайні паперові бланки.
 • Форми дозволяють змінити порядок дотримання полів, щоб полегшити введення даних і зробити його більш акуратним.
 • Форми можуть містити дані з декількох таблиць.
 • Форми можуть містити графіки й діаграми.
 • Форми дозволяють автоматизувати задачі введення і створюва­ти меню користувача.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо з підручником

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1, 3  на с. 180-181  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/11 клас/Тема 3

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Для чого використовуються форми в базах даних?
 2. Укажіть основні види форм, що використовуються в СУБД Access2010.
 3. Поясніть чим відрізняється таблиця бази даних від форми виду таблиця.
 4. Поясніть чим відрізняється вид форми таблиця від виду форми таблична.

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п 3.6

Завантажити конспект