Урок 20. Призначення й структура мережі Інтернет

Урок 19. Віддалене керування комп’ютером
Вересень 19, 2016
Урок 21. Використання та настроювання браузера
Вересень 20, 2016

Урок 20 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Призначення й структура мережі Інтернет

Мета :

 • навчальна: ознайомити з історією виникнення мережі Інтернет, її призначенням і структурою, сформувати поняття адресації в Інтернеті, IP-адреси, доменного імені та URL-адреси, розглянути способи підключення до Інтернету, дати уявлення про служби Інтернету;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Що таке глобальна мережа?
 2. Назвіть відомі вам мережні протоколи. Яке їх призначення?
 3. Що таке сервер? Назвіть і поясніть відомі вам функції серверів.
 4. Що таке інформаційна система? Назвіть її складові.
 5. Що таке шлях до файлу?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Історія створення мережі Інтернет

ARPA (1957 р.). У 1957 р. у СРСР було розпочато запуск першого в історії людства штучного супутника Землі. У відповідь на це в США створено Агентство перспективних наукових технологій при Міністерстві оборони США (ARPA), метою якого було забезпечити першість Америки в галузі передових технологій.

 Система комутації пакетів (1968 р.). На початку 1960-х років Поль Берен із фірми «Rand Corporation» міркував над непростим завданням: як добитися того, щоб військова комп’ютерна мережа працювала навіть у випадку ядерної атаки?

У повідомлення (пакети), що передаються через мережу, закладається інформація про маршрут, внаслідок чого будь-який підключений до мережі комп’ютер може визначити, куди треба надіслати повідомлення.

ARPANET (1969 р.). У 1969 р. організація ARPA створила мережу ARPANET з метою надання своїм співробітникам можливості ефективного обміну інформацією.

Інтернет — це глобальна інформаційна мережа, яка об’єднує велику кількість регіональних мереж і водночас мільйони ПК у всіх кінцях світу з метою обміну даними та доступом до інформаційних і технологічних ресурсів.

TCP/IP (1983 р.). Перехід ARPANET на протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), який дозволив об’єднати різні мережі.

Назва нової мережі — Internet.

1000 комп’ютерів у мережі.

NSFNET (1986 р.). У 1986 р. Національне наукове товариство США (NSF) створює мережу NSFNET, в основі якої — перший магістральний канал Intеrnet із пропускною здатністю 56 Кбіт/с. NSFNET об’єднала велику кількість комп’ютерів різних університетів США.

Розвиток NSFNET (1987 р.): підписання угоди з фірмою Mеrit Network (IBMі MCI).

1988 р.: канал T1 (1,544 Мбіт/с).

У 1989 р. мережа Internet вже об’єднувала комп’ютери не тільки США, а й Австралії, Великої Британії, Німеччини, Ізраїлю, Італії, Нідерландів, Нової Зеландії та Японії. Їх кількість перевищила 100 тисяч, до мережі Інтернет підключилися комерційні мережі.

1990 р.: ліквідація ARPANET.

1991 р.: канал Т3 (44,736 Мбіт/с).

Поява режиму on-line.

У мережі 60 000 комп’ютерів.

ІР-адреса — унікальна числова адреса, за допомогою якої визначають місцезнаходження кожного ПК в адресному просторі всесвітньої мережі Інтернет.

Номер (ім’я) ПК

Приклади: 192.112.36.5 128.174.5.6

Доменна адреса ПК — символьна адреса, яка складається на основі доменної системи імен та являє собою декілька сегментів (слів), розділених крапками.

Доменна система імен — ієрархічний метод призначення імен шляхом покладання на різні групи користувачів відповідальності за підмножини імен.

(Домен — ділянка. Сегмент — складова частина адреси.)

Ім’я ПК

Імена доменів

Ім’я домена верхнього рівня

Лівий сегмент — ім’я ПК в мережі

Ім’я домена, в який входить даний ПК, потім ім’я більшого домена

Крайній правий сегмент — домен верхнього рівня, який визначає приналежність ПК до мережі країни або типу організації

Приклади: edu.kharkov.com, e-ukraine.org, kpi.kharkov.ua

Способи підключення до Інтернету:

 • прямий доступ через виділений (спеціальний) канал зв’язку;
 • прямий доступ через виділений телефонний канал зв’язку;
 • комутований доступ (на час зв’язку) через телефонну мережу (dial up);
 • доступ через асиметричну цифрову абонентську лінію (ADSL — Asymmetric Digital Subscriber Line);
 • радіозв’язок;
 • супутниковий зв’язок;
 • стільниковий зв’язок тощо.

Учитель звертається до класу: «Ви неодноразово користувалися Інтернетом. Які можливості надає сучасний Інтернет?» (Діти називають пошук інформації, спілкування електронною поштою або через ICQ тощо.) Усе це складає послуги Інтернету, або ресурси.

Служби Інтернету: віддалений доступ; електронна пошта; FTP-сервіс; телеконференції; WWW-сервіс; інтерактивне спілкування, ІР-телефонія.

Адреса інформаційного ресурсу в мережі називається його URL-адресою.

Структура URL-адреси: протокол // доменне ім’я / шлях до файлу / ім’я файлу.

Щоб скористатися послугами, треба зареєструватися в місцевого адміністратора (провайдера) Інтернету.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Працюємо за комп’ютером

1. З’ясуйте IP-адресу вашого комп’ютера.

2. Укажіть помилки у записі ІР-адрес: 195.168.201, 195-168-201-88, 195.168.291.88.

З. Зробіть припущення про призначення ресурсів з доменними іменами man.gov.ua, uk.wikipedia.org, hostmaster.net.ua, ua.textreferat.com, windowshelp.microsoft.com.

4. Запропонуйте доменне ім’я, яке могло б бути надане серверу вашого навчального закладу. Поясніть, з чого воно складається.

7. Поясніть структуру URL-адрес ресурсів:

а) http://formula.co.ua/vectors.php;

б) http://www.ednu.kiev.ua/index_u.htm;

в) http://www.nenc.gov.ua/isef/view/index.php;

г) ftp://ftp.pmgl 7. vn.ua/pub/netolymp.

8. Заповніть таблицю даними про адреси ресурсів у мережі.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1-4,7-8  на с.176-177  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 5

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. З чого складається мережа Інтернет?
 2. Які організації називають первинними провайдерами?
 3. Поясніть, яким чином відбувається розширення мережі Інтернет.
 4. Чим, на вашу думку, викликане стрімке зростання кількості комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет, та її користувачів?
 5. З чого складається IP-адреса у стандарті IPv4? Наведіть приклади ІР-адрес.

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.5.4

Завантажити конспект