Урок 22. Редагування текстового документу

Урок 21. Введення і редагування тексту
Липень 3, 2016
Урок 23. Форматування символів та абзаців
Липень 3, 2016

Урок 22 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Введення і редагування тексту. Редагування текстового документу в середовищі текстового процесора

Мета :

 • навчальна: ознайомити учнів з поняттям фрагмент тексту; сформувати вміння копіювати, переміщувати, вилучати, вставляти фрагменти тексту, виконувати пошук та заміну фрагментів тексту; удосконалювати навички роботи в середовищі текстового процесора;
 • розвиваюча:  формувати вміння бачити закономірності, аналізувати й узагальнювати інформацію, міркувати за аналогією;
 • виховна:  виховувати охайність уважність, інформаційну культуру

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 6 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер) 6 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення:

 1. Як у середовищі текстового процесора можна створити новий документ?
 2. Навіщо використовують шаблони при створенні текстових документів?
 3. Як можна виправити помилки в текстовому документі?

Онлайн тестування:

Перейти за посиланням для проходження тесту № 16: http://testinform.in.ua/category/6-klas/

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Як відредагувати текст у середовищі текстового процесора?

Редагування тексту – внесення змін у текст: виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставлення фрагментів тексту та інших об’єктів.

Текстовий курсор – це об’єкт (вертикальна позначка, що блимає), який вказує на поточне місце в документі.

Для роботи з абзацами виконують такі дії:

 • щоб розділити абзац на два, необхідно встановити текстовий курсору передбачуваний кінець першого абзацу та натиснути клавішу Enter;
 • для об’єднання двох абзаців в один можна:

            - установити текстовий курсор за останнім символом першого абзацу й натиснути клавішу Delete;

            - установити текстовий курсор перед першим символом другого абзацу й натиснути клавішу BackSpace.

Які дії можна виконувати з фрагментами тексту?

Фрагмент тексту – довільна послідовність символів тексту.

Щоб видалити, перемістити чи скопіювати фрагмент тексту, його слід спочатку виділити.

Виділити фрагмент можна за допомогою протягування миші.

Список дій, які можна виконати з виділеним фрагментом, відображається в контекстному меню.

Для виконання дій з використанням буфера обміну можна використовувати мишу: вибрати потрібну вказівку або натиснути комбінацію клавіш на клавіатурі.

Копіювати - Виділений фрагмент вноситься до буфера обміну, але не змінює свого розташування в тексті

Вирізати - Виділений фрагмент вноситься до буфера обміну і видаляється з тексту

Вставити - Виділений фрагмент вставляється в текст у місце, де знаходиться текстовий курсор, але не видаляється із буфера

Разом з тим, у програмах пакета Microsoft Office буфер обміну дає змогу зберігати одночасно до 24 об’єктів. Щоб переглянути його вміст, потрібно натиснути кнопку у правому нижньому куті групи Буфер обміну.

Якщо є потреба вставити всі об’єкти буфера обміну, то натискають кнопку Вставити все. Видаляють усі об’єкти буфера обміну за допомогою кнопки Очистити все.

Як виконувати заміну фрагментів в Microsoft Word?

Пошук і заміну фрагментів тексту можна здійснювати автоматизовано. Для цього використовується група інструментів Редагування на вкладці Основне.

Для пошуку потрібного фрагменту тексту в документі слід виконати вказівку Пошук. У полі пошуку панелі Навігація потрібно ввести шукану фразу.

Якщо в документі потрібно замінити слово (або фразу) на інше, можна використовувати засіб автоматичної заміни за таким алгоритмом:

Установити текстовий курсор на початок документа або в місце, починаючи з якого необхідно шукати слово, що його слід замінити.

Виконати вказівку Замінити за допомогою однойменного інструмента.

У діалоговому вікні Пошук і замінювання в поле Знайти ввести слово, яке необхідно шукати в документі, та в поле Замінити на ввести слово, на яке необхідно замінити.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Редагування тексту
Відредагуй текст, який зберігається у файлі Приказки, так, щоб кожне прислів’я починалося з нового абзацу.

Завдання на с. 149-150  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/Текстові документи

Завдання 2.  Буфер обміну

У файлі Козак склади текст пісні за зразком, використовуючи буфер обміну.

Завдання на с.150  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/ Текстові документи

Завдання 3.  Заміна фрагментів тексту

Виконай заміну фрагмента тексту Чубарики, чубчики в документі Ой у лузі калина на текстовий фрагмент Комарики, дзюбрики.

Завдання на с.141-143  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/ Текстові документи

Завдання 4.  Об’єднання вмісту документів

Визнач, як у середовищі текстового процесора Microsoft Word об’єднати два документи, що зберігаються у файлах з різним розширенням.

Об’єднай за допомогою буфера обміну вміст файлів Прислів’я.txt і Прислів’я.docx, що зберігаються у папці Текстові документи. Результат збережи у файлі Приказки.docx у папці Тексти твоєї структури папок.

Завдання на с.151  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/ Текстові документи

Завдання 5.  Працюємо у парах

Назвіть спільне і відмінне при використанні буфера обміну при роботі з графічним редактором і текстовим процесором. Обговоріть у парах  і за результатами побудуйте схему.

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Які дії виконують при редагуванні тексту? Які з них можна виконувати автоматизовано в середовищі текстового процесора?
 2. Які дії можна виконувати з фрагментами тексту?
 3. Які є способи копіювання і вставлення фрагментів тексту?
 4. У чому особливості використання буфера обміну?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання 

Опрацювати параграф підручника п.21

Завантажити конспект