Урок 23. Форматування символів та абзаців

Урок 22. Редагування текстового документу
Липень 3, 2016
Урок 24. Практична робота №7 «Редагування та форматування текстового документа»
Липень 4, 2016

Урок 23 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Форматування символів та абзаців: шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлення відступів абзацу, міжрядкового інтервалу

Мета :

 • навчальна: ознайомити учнів з принципами форматування символів та абзаців; удосконалювати навички роботи в текстовому редакторі, вміння змінювати шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлювати відступи абзацу, міжрядковий інтервал;
 • розвиваюча:  формувати вміння бачити закономірності, аналізувати й узагальнювати інформацію, міркувати за аналогією;
 • виховна:  виховувати охайність уважність, інформаційну культуру

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 6 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер) 6 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення:

 1. Для чого виконують заміну текстових фрагментів в автоматичному режимі?
 2. Як виконати заміну текстових фрагментів у середовищі текстового процесора?
 3. Як здійснити пошук потрібних фрагментів тексту в середовищі текстового процесора?

Онлайн тестування:

Перейти за посиланням для проходження тесту № 17: http://testinform.in.ua/category/6-klas/

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Як змінювати значення параметрів форматування тексту?

Форматування тексту – внесення змін у зовнішній вигляд тексту: встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, орієнтація сторінки тощо.

Змінити значення параметрів форматування тексту можна за допомогою інструментів груп Шрифт та Абзац вкладки Основне.

Абзац – об’єкт текстового документа, який має властивості: вирівнювання, відступ, міжрядковий інтервал та інші.

При оформленні документа різні об’єкти тексту можуть мати однакові значення параметрів форматування.

Для копіювання значень параметрів одного об’єкта на інший слід:

 • виділити текстовий об’єкт, значення параметрів форматування якого слід скопіювати;
 • натиснути кнопку Формат за зразком групи Буфер обміну вкладки Основне.

Як форматувати символи й абзаци?

Вирівнювання абзацу – це властивість абзацу, яка визначає спосіб розташування рядків абзацу відносно його лівої та правої меж.

Відступи абзаців – це властивості абзацу, які визначають відстань рядків абзацу від межі лівого та правого поля сторінки.

Для форматування абзаців використовують параметри, значення яких можна змінити в діалоговому вікні Абзац. Його можна викликати двома способами:

 • за допомогою контекстного меню;
 • або інструментів групи Абзац вкладки Основне.

Часто при форматуванні збільшують інтервали  перед абзацом або після абзацу. Для кожного абзацу можна задати також відступ першого рядка абзацу.

Інтервал між рядками, перед та після абзацу вимірюють, як і розмір шрифту, у пунктах (пт).

Пункт – одиниця вимірювання довжини (1 пт = 0,353 мм).

Міжрядковий інтервал – властивість абзацу, яка визначає відстань між рядками тексту в абзаці.

Змінювати значення відступів абзаців можна і за допомогою лінійки масштабування. У робочій області вікна текстового процесора Microsoft Word можна відобразити горизонтальну і вертикальну лінійки масштабування за допомогою вказівки Лінійка з групи Відображення, що розташована на вкладці Вигляд

Як надрукувати документ?

Друкування документа – отримання копії документа, зазвичай на папері.

Колонтитули – це області, розташовані на полях кожної сторінки документа. Найчастіше колонтитули використовують для вставки номерів сторінок у текст.

Документ друкується за допомогою вказівки Друк з меню вкладки Файл.

На екрані може відображатися область попереднього перегляду документа. Тут можна побачити документ у тому вигляді, у якому він буде надрукований. Діалогове вікно Друк дає змогу налаштувати параметри друкування.

IV.  Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Форматування тексту

У документі Візитка зміни форматування тексту: шрифт, розмір, накреслення, інтервал, колір – за зразком (мал. 131) за допомогою вказівок контекстного меню й інструментів текстового процесора.

Завдання на с. 159-160  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/Текстові документи

Завдання 2.  Форматування абзаців

У файлі Окуляри встанови параметри форматування абзаців: вирівнювання, відступи, інтервал після абзацу та міжрядковий інтервал – за зразком (мал. 132). Значення параметрів форматування встанови, використовуючи вказівку контекстного меню

Завдання на с.160-161  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/ Текстові документи

Завдання 3.  Друк фрагмента документа

Надрукуй на одному аркуші паперу текстовий документ Спарта, що зберігається в папці Текстові документи.

Підказка. За допомогою довідки визнач, як надрукувати текстовий документ з обох сторін аркуша.

Завдання на с.161  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/ Текстові документи

Завдання 4.  Працюємо у парах

Пограйте у гру «Об’єкти форматування». Для цього по черзі називайте параметри форматування тексту. Партнер має визначити, чи належать названі параметри до форматування символів або форматування абзаців. Програє той, хто дасть першу неправильну відповідь чи не зможе назвати наступний параметр. Правильність відповіді перевіряйте експериментально.

V. Підсумок уроку

Обговорюємо 

 1. Поясни, які дії передбачає процес форматування тексту.
 2. Форматування яких текстових об’єктів документа можна здійснювати за допомогою зміни параметрів у діалоговому вікні Шрифт?
 3. Що розуміють під абзацом при роботі з текстовим документом у середовищі текстового процесора?
 4. Які параметри можна використовувати при форматуванні абзацу?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.22

Завантажити конспект