Урок 23. Поняття запиту до реляційної бази даних

Урок 22. Практична робота №8 «Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних»
Вересень 7, 2016
Урок 24. Призначення звітів
Вересень 7, 2016

Урок 23 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Поняття запиту до реляційної бази даних

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття: запит; вибірка; пояснити: принципи створення запитів; необхідність створювати запити;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 11 клас рівень стандарту») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Опитування:

 1. Для чого потрібні фільтри?
 2. Чи зберігаються автоматично в разі виходу з таблиці змінені за­писи?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Запити — це умови, за допомогою яких можна скласти набір необхідних полів (у тому числі і з декількох таблиць) і задати такі значення полів, за якими вибираються записи для обробляння, тобто задати фільтр відбору інформації.

Через запит можна поновлювати дані в таблицях, доповнювати та вилучати записи. Запит будується на основі однієї або декількох таблиць бази даних. Крім того, можуть використовуватися збере­жені таблиці, одержані в результаті виконання інших запитів. За­пит можна будувати безпосередньо на іншому запиті, використову­ючи його тимчасову таблицю з результатами.

У MS Access є зручний для користувача графічний засіб форму­вання запиту за зразком, за допомогою якого легко можна побуду­вати складний запит. Під час конструювання запиту достатньо за допомогою миші, виділити і перемістити необхідні поля з таблиць, поданих у схемі даних запиту, у бланк запиту і ввести умови вибору записів.

Призначення запитів

Засобами запиту можна:

 • вибрати записи, що задовольняють умовам відбору;
 • включити в підсумкову таблицю запиту потрібні поля;
 • виконати обчислення для кожного з отриманих записів;
 • згрупувати записи з однаковими значеннями в одному або де­кількох полях і виконати для них групові функції;
 • поновити поля у вибраній підмножині записів;
 • створити нову таблицю бази даних, використовуючи дані з на­явних таблиць;
 • вилучити вибрану підмножину записів із таблиці бази даних;
 • додати деяку підмножину записів до іншої таблиці.

Багатотабличний запит дозволяє сформувати нову таблицю, записи якої утворюються шляхом об’єднання взаємозалежних записів з різних таблиць бази даних і розміщення потрібних полів із цих таблиць.

Послідовне виконання ряду запитів дозволяє розв’язувати досить складні задачі, не застосовуючи програмування.
Робота з таблицею «Види запитів» В Access

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Працюємо з підручником

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1, 2, 4, 6  на с. 197-198  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/11 клас/Тема 3

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Для чого призначені звіти?
 2. Назвіть основні операції, що виконуються з використанням запитів у базах даних.
 3. Опишіть призначення основних видів запитів.
 4. Наведіть приклади використання запитів на вибірку.

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п 3.8

Завантажити конспект