Урок 24. Введення й редагування тексту

Урок 23. Системи опрацювання текстів. Основи роботи з текстовим процесором MS Word
Вересень 21, 2016
Урок 25. Текстові фрагменти та операції над ними. Практична робота №9 «Робота з текстовими фрагментами»
Вересень 22, 2016

Урок 24 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Введення й редагування тексту

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття введення й редагування тексту; навчити перевіряти правопис;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Що таке курсор? Для чого він призначений? Як можна змінити його положення в тексті?
 2. Як можна переглянути вміст усього документа?
 3. Назвіть клавіші редагування. Поясніть їх призначення.
 4. Як увести велику літеру; символи верхнього регістру? Як змінити мову введення тексту?
 5. Як ви виправляєте помилки в зошиті з української мови?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Введення тексту — процес його набору за допомогою клавіатури комп’ютера.

Під час уведення текст заноситься у відеопам’ять та відображається на екрані монітора. Курсор вказує позицію на екрані, де буде відображатися символ (зверніть увагу на курсор текстового редактора).

Правила введення тексту (бажано, щоб картки з цими правилами мав кожний учень):

 • ставити один пробіл між словами;
 • розділовий знак не відривати від слова, за яким він стоїть;
 • після розділового знака ставити пробіл;
 • після відкритих дужок або лапок відразу писати текст;
 • закривати дужки або лапки відразу за текстом;
 • до і після дефісу не ставити пробіл;
 • до і після тире ставити пробіл;
 • примусово не переходити на новий рядок;
 • слова на склади не розбивати, переносів не ставити — це робиться автоматично;
 • не застосовувати символ «пробіл» для того, щоб розтягнути заголовок, для цього існують спеціальні засоби;
 • не робити пробілами відступи від лівого краю;
 • не робити порожніх рядків між абзацами, для цього є засоби міжабзацних інтервалів;
 • не нумерувати списки — це зробить текстовий редактор;
 • для створення нового абзацу натискати клавішу Enter.

Щоб перевірити, чи вмієте ви застосовувати ці правила, треба натиснути кнопку Недруковані символи на панелі інструментів.

Редагування — процес перевірки і виправлення тексту при підготовці до друку.

До основного стандарту редагування належать:

 • введення символьної інформації;
 • переміщення набраним текстом;
 • вилучення та вставляння символів.

Засоби редагування текстових документів:

 • перевірка орфографії;
 • перевірка граматики;
 • знайти і замінити;
 • переклад окремих слів, речень і документів.

Перевірка правопису. Сервіс/Правопис або кнопка Правопис на панелі інструментів.

Перевірку орфографії можна здійснювати:

безпосередньо під час введення тексту (меню Сервіс/ Параметри/Орфографія);

після закінчення введення тексту (Сервіс/Орфографія або відповідна кнопка на панелі інструментів).

Перевірка пунктуації і стилю — команда Сервіс  Граматика.

Редагування в багатьох текстових процесорах дозволяє контекстний пошук та заміну символів, друк усього файла або його частини і т. ін.

IV.  Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо за комп’ютером

1°. Відкрийте вказаний учителем текстовий файл (наприклад, Тема 6\3ав- дання 6.2\вправа 6.2.1.docx). Перегляньте текст відкритого документа. Відредагуйте текст, виправивши в ньому помилки. Збережіть файл у власній папці.

2*. Відкрийте вказаний учителем текстовий файл (наприклад, Тема 6\3ав- дання 6.2\вправа 6.2.2.docx), відредагуйте текст згідно з наданим у - файлі зразком. Збережіть документ у файлі у власній папці.

4°. Відкрийте програму Word 2010 та:

а) уведіть текст за зразком:

б) виконайте автоматичну перевірку правопису в тексті;

в) збережіть документ у файлі з іменем вправа 6.2.4.docx у власній  папці.

6*. Відкрийте програму Word 2010 та:

а) уведіть текст за зразком:

б) включіть режим відображення недрукованих символів. Проаналізуйте їх місцезнаходження в тексті;

в) збережіть документ у файлі З іменем вправа 6.2.6.docx у власній папці.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1-2,4,6  на с.220-221  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 6

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Які існують способи створення нового документа?
 2. Наведіть алгоритм створення нового документа в текстовому процесорі Word 20010.
 3. Назвіть основні правила введення тексту з використанням клавіатури.
 4. Поясніть відмінність у використанні в тексті символів «тире» і «дефіс», «пропуск» і «нерозривний пропуск».

Рефлексія

 1. Що нового сьогодні дізналися?
 2. Чого навчилися?
 3. Що сподобалось на уроці, а що ні?
 4. Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.6.2

Завантажити конспект