Урок 25. Програмний проект і файли, що входять до його складу

Урок 24. Об’єкти програм із графічним інтерфейсом
Жовтень 20, 2016
Урок 26. Практична робота №8 «Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення»
Жовтень 21, 2016

Урок 25 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Об’єкти програм із графічним інтерфейсом

Мета :

 • навчальна: навчити учнів працювати з середовищем програмування Lazarus;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.) 8 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення (слайд 4):

 1. Які елементи належать до графічного інтерфейсу програм та які події у програмі можуть бути пов’язані з ними?
 2. У чому схожість і відмінність створення об’єктів графічного інтерфейсу програм у відомих вам середовищах програмування?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Як працювати з проектами у середовищі програмування Lazarus? (слайд 5-9)

Проект – це набір файлів, з якими користувач працює під час створення прикладної програми в об’єктно-орієнтованому середовищі програмування.

Проект, створений у середовищі Lazarus, на відміну від середовища Скретч, містить декілька файлів:

 • project1.exe, за допомогою якого запускають проект на виконання;
 • unit1 для збереження програмного коду проекту, написаного мовою програмування Free Pascal (файл unit1.pas);
 • unit.lfm, що містить дані, отримані в процесі проектування форми;
 • інші файли та папки.

У середовищі Lazarus можна створювати нові проекти чи використовувати шаблони проектів, відкривати створені проекти, закривати та зберігати їх, змінювати структуру складових проекту тощо. Ці дії виконують за допомогою відповідних вказівок меню Проект.

Після вибору відповідної вказівки з меню у вікнах, що відкриваються, вказують необхідні параметри та задають їх значення. Наприклад, за допомогою вказівки Проект/Новий проект відкривається вікно, у якому вказують тип проекту: програма з графічним інтерфейсом, найпростіша програма тощо.

Після запуску проекту на виконання у вікні Повідомлення відображаються відомості про хід завантаження та компіляції.

Після компіляції проекту користувач може працювати з екранною формою, згорнувши або закривши вікно середовища.

Екранна форма – це вікно, що містить візуальні графічні елементи або об’єкти управління, такі як меню, кнопки. Кожний такий об’єкт може мати зв’язаний із ним функціональний програмний код, який оформляється у вигляді процедури опрацювання події.

Як працювати з екранною  формою в середовищі програмування Lazarus? (слайд 10-12)

На початку створення екранної форми дизайнер форми проекту виглядає як порожня область, на якій користувач може розміщувати різні об’єкти або елементи управління.

Екранна форма також є об’єктом, отже, має властивості та ім’я, вона «може реагувати» на події з деякого списку.

Щоб змінити властивості форми, наприклад ім’я, використовують таблицю Властивості інспектора об’єктів.

Як працювати з екранною  формою в середовищі програмування Lazarus? (слайд 13)

Розробка прикладної програми в середовищі Lazarus складається з декількох етапів:

 1. Аналіз та планування виконання завдання.
 2. Підготовка проекту.
 3. Розміщення компонентів інтерфейсу користувача на формі проекту.
 4. Написання програми опрацювання подій.
 5. Тестування та налагодження програми.

IV.  Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Завантаження та виконання проекту.  (слайд 14)

Завантажте та виконайте проект Маса тіла, збережений у папці Навчальні проекти. Введіть дані, необхідні для виконання проекту, та проаналізуйте результат.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с. 115  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Навчальні проекти

Завдання 2.   Створення проекту в середовищі Lazarus.  (слайд 15)

Створіть проект, після запуску якого у вікні Перша програма виводиться повідомлення Ура! Запрацювало!

Завдання на с. 117  підручника

Завдання 3.  Працюємо в парах  (слайд 16)

Обговоріть призначення основних файлів, з яких складається проект (мал. 16.4). Поміркуйте, чому деякі файли мають однакове ім’я, але різні розширення. Яке їх можливе призначення у проекті, створеному в середовищі Lazarus

Завдання на с. 118  підручника

Завдання 4. Працюємо самостійно  (слайд 17)

Ваш молодший брат любить довго засиджуватись за комп’ютером. Створіть програму в середовищі PyCharm, після запуску якої з’являтиметься вікно з повідомленням про необхідність дотримання часу роботи за комп’ютером. Створіть аналогічну програму в середовищі Lazarus. Визначте:

Скільки часу ви витратили на розробку кожної із програм, поміркуйте чому зафіксовані значення часу розробки програми є різними;

Вікно якої екранної форми проекту більше б зацікавило молодшого брата і чому.

Завдання на с. 118  підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо  (слайд 18)

 1. Як створити проект у середовищі Lazarus та чому він складається з декількох файлів і папок?
 2. Яке призначення має екранна форма у проекті, створеному в середовищі Lazarus?
 3. Які властивості можуть мати об’єкти в проекті, створеному в середовищі Lazarus? Як можна змінити значення властивостей?
 4. Як створити новий проект у середовищі Lazarus?

Рефлексія (слайд 19)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 20)

Опрацювати параграф підручника п.16 с. 113-118

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
8 клас для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування