Урок 25. Вставлення графічних об’єктів у текстовий документ

Урок 24. Практична робота №7 «Редагування та форматування текстового документа»
Липень 4, 2016
Урок 26. Практична робота №8 «Вставляння графічних об’єктів та організаційних діаграм у текстовий документ»
Липень 6, 2016

Урок 25 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Вставляння графічних об’єктів у текстовий документ. Вставляння організаційних діаграм

Мета :

 • навчальна: сформувати вміння працювати з графічними об’єктами у текстовому документі: вставляти, групувати, вирівнювати, переміщати, обертати та міняти розмір та положення відносно тексту; формувати навички роботи з текстовими документами;
 • розвиваюча:  формувати вміння бачити закономірності, аналізувати й узагальнювати інформацію, міркувати за аналогією;
 • виховна:  виховувати охайність уважність, інформаційну культуру

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 6 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер) 6 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення:

 1. Як можна використовувати горизонтальну і вертикальну лінійку для зміни значень параметрів форматування?
 2. Для чого використовується режим перегляду сторінки перед друкуванням?
 3. У яких випадках доцільно нумерувати сторінки текстового документа?
 4. Як надрукувати документ?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Як вставити графічний об’єкт у текстовий документ?

Додати потрібні графічні об’єкти до тексту можна за допомогою інструментів групи Зображення, що розміщуються на вкладці Вставлення.

При вставленні графічного об’єкта з файла необхідно вказати його розташування відносно тексту: У тексті або Обтікання текстом.

Інструменти для розташування зображення на сторінці можна обрати у групі Упорядкування вкладки Формат. Ця вкладка з’являється на стрічці інструментів при виділенні графічного об’єкта.

Чи можна змінювати форматування графічних об’єктів?

Окрім інструментів групи Упорядкування, на вкладці Формат розташовані інші інструменти форматування графічних об’єктів. У групі Настроювання можна обрати інструменти для зміни яскравості й контрастності зображення або взагалі перефарбувати його.

А в групі Стилі рисунків – задати тінь, нахил, розмивання, вигляд контурів та інші ефекти.

Група Розмір містить інструменти для вирізання фрагментів малюнка і встановлення їх висоти і ширини.

Як засобами Microsoft Word створити організаційну діаграму?

Для створення організаційних діаграм використовують інструмент SmartArt і колекцію шаблонів, які відображаються у вікні Вибір рисунка SmartArt.

Організаційні діаграми – схематичне подання пов’язаних між собою даних.

Щоб додати новий об’єкт до діаграми, слід у контекстному меню діаграми вибрати потрібну вказівку, наприклад, Додати фігуру або Додати текст.

Форматувати вставлені до текстового документа діаграми можна за допомогою інструментів вкладки Конструктор, яка відображається на стрічці при виділенні діаграми.

Для форматування окремих елементів діаграми можна скористатись інструментами вкладки Формат, яка відображається на стрічці при виділенні об’єкта діаграми.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Вставлення зображення до текстового документа

До документа Здоров’я, що зберігається в папці Текстові документи, встав зображення з файла Хліб.jpg, що зберігається в тій самій папці.

Завдання на с. 172-173  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/Текстові документи

Завдання 2.  Форматування зображень

До документа Кий встав зображення з файла Ладдя.jpg, що зберігається у папці Текстові документи. Зміни взаємне розташування зображень і тексту за зразком (мал. 148).

Завдання на с.173-174  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/ Текстові документи

Завдання 3.  Створення організаційної діаграми

Для наочного подання складових географічної оболонки Землі додай до тексту файла Географія діаграму Венна та додай до неї потрібний текст.

Завдання на с.174  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/ Текстові документи

Завдання 4.  Створення організаційної діаграми

За допомогою Електронного довідника визнач як вставляти до текстового документа картинки з колекції Microsoft Clip Gallery

Завдання на с.175  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Завдання 5.  Працюємо у парах

Марина планує до тексту реферату про головні винаходи людства доби кам’яного і мідно-бронзового віків додати зображення винаходів так, щоб поряд із зображеннями був текст. Обговоріть, які дії має виконати дівчина для цього, якщо реферат збережений у файлі Реферат, а потрібне зображення – у файлі Винахід.jpg.

V. Підсумок уроку

Обговорюємо 

 1. Які графічні об’єкти можна вставляти в текстовий документ? Які інструменти текстового процесора використовують для цього?
 2. Значення яких параметрів форматування зображення в тексті можна змінювати?
 3. Як можна змінити розміри вставленого до тексту зображення?
 4. Якими способами можна змінити розміщення вставленого зображення відносно тексту?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.24

Завантажити конспект