Урок 26. Розв’язування компетентнісних задач. Аналіз формулювання задачі

Урок 25. Практична робота №9 «Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій»
Червень 2, 2016
Урок 27. Побудова інформаційної моделі
Червень 2, 2016

Урок 26 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Аналіз формулювання задачі

Мета :

 • навчальна:  оформування в учнів уявлення про розв’язування задач компетентнісного змісту, формування предметних ІКТ-компетентностей; формування умінь розв’язувати компетентнісні задачі, що передбачають: змістовий аналіз формулювання задачі; побудову інформаційної моделі; пошук інформаційних матеріалів; добір одного засобу опрацювання даних (текстовий процесор, графічний редактор, редактор презентацій, табличний процесор, навчальне середовище виконання алгоритмів); опрацювання даних; подання результатів розв’язування задачі;
 • розвиваюча:  розвиток логічного мислення, креативності; уміння аналізувати, зіставляти, порівнювати, виділяти головне, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
 • виховна:  виховувати охайність уважність, інформаційну культуру

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор,  презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 7 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер, Кузьмінська) 7 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

 1. 1) Привітання із класом
 2. 2) Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Опитування:

 1. З якою метою людина планує свою діяльність?
 2. У якій послідовності пропонували вам розв’язувати задачі на уроках математики? А на уроках фізики?
 3. Які алгоритми ви використовували під час створення графічних зображень, комп’ютерних презентацій?

Онлайн тестування:

Перейти за посиланням для проходження тесту № 18:

http://testinform.in.ua/testi-z-informatiki-7-klas/

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор та мережа Інтернет)

Поняття про розв’язування задач в різних галузях діяльності людини

У школі ви часто розв’язували задачі. Найчастіше це було на уроках математики, де задача містила певне завдання, яке потрібно було виконати шляхом обчислень або розв’язування рівнянь.

Однак з інших навчальних предметів, як і в повсякденному житті, ви розв’язували задачі, що часто  не передбачали обчислень. Наприклад:

 • Підготуйте театральний фрагмент «Вертепу». Використовуйте у своєму виступі колядки і щедрівки, які вивчали на уроках української літератури або музичного мистецтва.
 • Складіть план і запишіть за ним твір-опис тварини, яка живе в лісах чи степах України, спочатку у художньому, а потім у науковому стилі. До творів доберіть заголовки.
 • Створіть у різних формах подання інформаційні моделі об’єкта квітка з точки зору художника та письменника (мал. 2)
 • Визначте, які шви використано в аплікації (мал. 3)
 • Створіть вітальну листівку до свята (мал. 4)

Усі вищеперераховані задачі різні за складністю, за предметною областю, за засобами, які слід використати для їх розв’язування, за отриманими результатами тощо.

Спільним для них є те, що кожна з цих задач містить проблему, яку потрібно проаналізувати та розв’язати.

Певні навчальні задачі називають компетентнісними. Мета цих задач, як правило, сформувати в людини уміння використовувати набуті знання на практиці. Значна частина подібних задач не обмежується предметною областю одного навчального предмета, а передбачає застосування знань з інших галузей.

Як правило, компетентнісні задачі передбачають пошук і відбір додаткових відомостей у різноманітних джерелах - друкованих (словники, довідники, підручники, енциклопедії, атласи, періодичні видання тощо) та електронних (комп’ютерні програми навчального призначення, електронні енциклопедії на оптичних носіях і в Інтернеті, веб-словники, електронні карти тощо).

Алгоритм розв’язування задач

Під час розв’язування задач, незалежно від їх складності та предметних областей застосування, слід дотримуватися такого алгоритму:

 1. Виконати змістовий аналіз формулювання задачі (виділення умови, даних, потрібних для розв’язування задачі, кінцевих результатів).
 2. Знайти необхідні відомості.
 3. Побудувати інформаційну модель.
 4. Вибрати засоби опрацювання даних.
 5. Опрацювати дані.
 6. Подати результати розв’язування задачі.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо у парах

Придумайте по 3 компетентнісних задачі з різних навчальних предметів

Завдання 2.  Путівки

Сплануй розв’язування завдання. Результати виконання завдання занось у таблицю з файлу Завдання_Софіївка

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи с.213-214 підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/7 клас/Електронні таблиці

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Що ви розумієте під поняттям задача?
 2. Який алгоритм розв’язування задач?
 3. Які дії виконуються на етапі змістового аналізу формулювання задачі?
 4. На підставі чого визначають, які матеріали та відомості потрібні для розв’язування задачі?
 5. У яких формах може бути подано інформаційну модель задачі?
 6. Що впливає на вибір засобів опрацювання даних?
 7. Які дії виконуються на етапі опрацювання даних?
 8. Від чого залежить вид подання результатів задачі?
 9. Які засоби опрацювання даних з використанням комп’ютерів ви вивчили в 7-му класі?

Рефлексія

 • мені було незрозуміло…;
 • у мене виникли такі запитання…;
 • я не впорався з такими завданням…;
 • мені сподобалось і я буду використовувати…

VI. Домашнє завдання

Опрацювати  конспект уроку

Завантажити конспектВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
7 клас для супроводу уроків  

за ціною:

60 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування