Урок 27. Комп’ютерні мережі та їх призначення

Урок 26. Практична робота №8 «Вставляння графічних об’єктів та організаційних діаграм у текстовий документ»
Липень 6, 2016
Урок 28. Поняття користувача й сеансу користувача, вхід у локальну мережу
Липень 6, 2016

Урок 27 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Комп’ютерні мережі та їх призначення. Поняття про мережну взаємодію. Типи комп’ютерних мереж

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття про комп’ютерні мережі, мережну взаємодію, типи комп’ютерних мереж;
 • розвиваюча:  формувати вміння бачити закономірності, аналізувати й узагальнювати інформацію, міркувати за аналогією;
 • виховна:  виховувати охайність уважність, інформаційну культуру

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 6 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер) 6 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом 
 2. Повідомлення теми і мети уроку 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда:

 1. Чи всі ви користувались раніше Інтернетом?
 2. А чи знаєте ви що таке Інтернет?
 3. Як ви думаєте, що таке комп’ютерна мережа?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Що таке комп’ютерна мережа? 

Мережа – це сукупність взаємопов’язаних об’єктів, що мають однакове призначення та спільні властивості.

Комп’ютерна мережа – сукупність комп’ютерів та інших пристроїв, з’єднаних між собою для обміну даними і спільного використання пристроїв.

Чим відрізняються локальні і глобальні мережі?

Локальна мережа – це комп’ютерна мережа, що об’єднує комп’ютери та інші пристрої, розміщені на порівняно невеликій відстані один від одного.

Глобальна мережа – це мережа, що об’єднує комп’ютерні мережі та окремі комп’ютери, розміщені в різних частинах світу.

Найвідомішою глобальною мережею є Інтернет.

Назва Інтернет походить від англ. Inter – між, net – мережа, і означає – мережа мереж.

Для роботи в глобальній мережі потрібен певний пристрій, що буде здійснювати перетворення даних на вході й на виході комп’ютера. Одним із таких пристроїв є модем.

Сьогодні розвиток технологій відбувається настільки стрімко, що межа між локальною  і глобальною  мережею стирається. Пристрої для під’єднання до мережі Інтернет вбудовують не лише в комп’ютери, а й в мобільні телефони.

Що таке сервер і клієнтський комп’ютер? 

У мережах обмін даними може відбуватися спеціальними каналами – проводами, або безпровідним способом.

Саме завдяки цим каналам можна налагодити мережну взаємодію між об’єктами мережі.

Мережна взаємодія – обмін повідомленнями між пристроями мережі.

Сервер – це комп’ютер, що надає послуги або ресурси за відповідними запитами іншим комп’ютерам.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Локальна мережа класу 

Створи малюнок локальної мережі кабінету інформатики, використовуючи зображення, що містять у папці Мережі\Мережа_класу, так, щоб кількість додаткових пристроїв була найменшою.

Завдання на с. 186  підручника

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/Мережа

Завдання 2.  Працюємо у парах 

Яка комп’ютерна мережа створена у вашій школі? Висловіть спочатку свою гіпотезу, а потім доведіть свої припущення.

Завдання на с.187  підручника

Завдання 3.  Працюємо у парах

Порівняйте спільне і відмінне між телефонним зв’язком і мережною взаємодією (мал. 154). Обговоріть аргументи кожного.

Завдання на с.187  підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо 

 1. Поясни на прикладах поняття мережа.
 2. Яку мережу називають комп’ютерною?
 3. Для чого створюють комп’ютерні мережі? Що в них спільного і відмінного?
 4. Які мережі використовуєш ти у школі, а які – твої батьки на роботі?
 5. Яке призначення сервера?
 6. У чому різниця між клієнтським комп’ютером і сервером?

Рефлексія 

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.26

Завантажити конспект