Урок 27. Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості

Урок 26. Форматування шрифтів і абзаців. Практична робота №10 «Робота з текстовими фрагментами»
Вересень 22, 2016
Урок 28. Джерела й параметри растрових зображень
Вересень 22, 2016

Урок 27 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття комп’ютерної графіки; ознайомити з видами зображень, їх властивостями, форматами графічних файлів; пояснити призначення та класифікацію засобів опрацювання графічних даних та перегляду зображень;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Наведіть приклади подання повідомлень у графічній формі.
 2. З чого складається зображення на екрані монітора?
 3. Що таке формат файлу?
 4. Опишіть, як у текстовому процесорі Word 2010 зберегти документ з іншим іменем, в іншому місці.
 5. Назвіть режими подання об’єктів у вікні програми Провідник.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Пригадаємо, що розрізняють два типи інтерфейсу операційної системи — текстовий та графічний. В ОС із текстовим інтерфейссом спілкування користувача з комп’ютером відбувалося суто за допомогою текста. У графічному інтерфейсі користувач працює з моделями ОС, значками, які відображаються на екрані. Це, звичайно, дуже зручно. Що ж таке графічне зображення? Коли з’явилася комп’ютерна графіка? Які програми призначені для роботи з графікою?

Подання даних на моніторі у графічному вигляді вперше було реалізовано усередині 1950-х років для великих ЕОМ, що застосовувалися в наукових і воєнних дослідженнях. Вже у 1960‑х роках існували повноцінні програми роботи з графікою. Тепер графічний спосіб відображення даних містить значна кількість комп’ютерних систем. Завдяки розвитку комп’ютерної техніки деякі галузі життєдіяльності людини неможливо уявити без застосування комп’ютерної графіки. Це насамперед: усі види поліграфічних процесів; рекламна індустрія; телебачення; моделювання нових видів одягу; проектно-конструкторські розробки і т. ін.

Запитання до класу: де ще застосовується комп’ютерна графіка?

Комп’ютерна графіка — це наука, яка вивчає методи і засоби створення та опрацювання зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів.

Комп’ютерна графіка охоплює всі види та форми подання зображень як на екрані монітора, так і на зовнішньому носієві (папір, плівка, плотер тощо).

Найчастіше говорять про растрову і векторну графіку, яку ми сьогодні розглянемо детальніше.

Учитель викладає матеріал, демонструє приклади на екрані, учні в ході викладання заповнюють таблицю (курсивом виділено матеріал для самостійного заповнення).

Піксел — найменший елемент растрового зображення, який характеризується кольором та яскравістю.

Система опрацювання графічних зображень — прикладне середовище, призначене для створення і редагування графічних зображень.

Класифікація систем опрацювання графічних зображень:

 1. Графічні редактори.
 2. Програми для перегляду графічних зображень.
 3. Багатофункціональні графічні пакети.

Дані про зображення зберігаються у графічних файлах.

Графічним форматом називають спосіб організації графічних файлів.

Колірний обсяг — діапазон кольорів, який може бути відображений,  зафіксований або описаний якимось чином та якимось пристроєм.

Оскільки в різних пристроях для передавання та отримання зображень існують різні колірні обсяги, створено декілька колірних моделей.

Основні колірні моделі:

 • RGB; CMYK; Lab; HSB; HSL; GrayScale та ін.
 • Модель RGB (від англ. Red, Green, Blue — червоний, зелений, синій) — адитивна колірна модель, яка описує спосіб синтезу кольору, за якого червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори. Широко застосовується в техніці для відображення зображення за допомогою випромінювання світла.
 • Модель CMYK (від англ. Cyan, Magenta, Yellow, Key color — блакитний, пурпурний, жовтий, чорний) — субтрактивна модель, кольори якої базуються на відніманні частки спектра падаючого світла (білого). Використовується у поліграфії, перш за все при повноколірному друку.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо за комп’ютером

1. Відкрийте в програмі Провідник папку Мої малюнки. Перегляньте зображення з цієї папки у виді Діафільм, а потім використовуючи програму перегляду зображень і факсів у режимі слайд-шоу.

2. Відкрийте в Програмі перегляду зображень і факсів будь-яке графічне зображення (наприклад, Тема 7\3авдання 7.1\зразок.Ьтр) та:

а) збільшіть і зменшіть масштаб перегляду;

б) установіть оптимальний розмір зображення;

в) поверніть зображення на 90°, 180°, 270°, 360° спочатку за годинниковою стрілкою, потім - проти годинникової стрілки;

г) збережіть файл з тим самим іменем у власній папці у форматах JPG і GIF.

3. Перегляньте в Програмі перегляду зображень і факсів указані вчителем графічні файли (наприклад, з папки Тема 7\3авдання 7.1\Вправа 6). Збільшіть і зменшіть масштаб перегляду. Порівняйте чіткості зображень для векторних і растрових зображень. Зробіть висновок, як впливає змінення масштабу перегляду на якість відтворення векторних і растрових зображень.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 4-6  на с.249-250  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 7

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Наведіть приклади графічних зображень.
 2. Що таке комп’ютерна графіка? Назвіть її види.
 3. Наведіть приклади використання комп’ютерної графіки в різних сферах діяльності людини.
 4. Що є елементарним об’єктом растрового зображення? Опишіть його властивості.
 5. Поясніть способи побудови растрового графічного зображення.

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.7.1

Завантажити конспект