Урок 28. Джерела й параметри растрових зображень

Урок 27. Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості
Вересень 22, 2016
Урок 29. Робота в середовищі редактора растрової графіки
Вересень 23, 2016

Урок 28 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Джерела й параметри растрових зображень

Мета :

 • навчальна: роздільна здатність; глибина кольору; розглянути: джерела растрових зображень; властивості растрових зображень; можливості редакторів растрової графіки; відмінність між роздільною здатністю монітора та роздільною здатністю зображення; сформувати вміння: визначати об’єм графічних зображень;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Що таке піксеяь? Які його властивості?
 2. Які способи побудови растрового зображення?
 3. Що таке роздільна здатність монітора та принтера? В яких одиницях вона вимірюється?
 4. Яке призначення графічних редакторів? Які їх основні можливості?
 5. Які операції над файлами можна виконувати в текстовому процесорі Word?
 6. Скільки існує різних двійкових кодів, якщо довжина кожного з них 1 біт, 2 біти, 3 біти, 5 бітів, 1 байт, 8 байтів?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Джерела растрових зображень

Растрові зображення можна отримати, скануючи малюнки, фотографії і фотоплівки за допомогою сканера, фотографуючи об’єкти цифровим фотоапаратом або цифровою відеокамерою, малюючи рисунки на графічному планшеті. Їх також можна створювати за допомогою спеціальних програм опрацювання графічних даних — графічних редакторів.

Використовується растрова графіка в поліграфічних і електронних виданнях, в Інтернеті в тих випадках, коли потрібно якісно передати повну гаму відтінків кольорів зображення.

Основні поняття растрової графіки

Будь-яке графічне зображення як єдиний графічний об’єкт має певні властивості. Розглянемо деякі з них: фізичний розмір, роздільна здатність зображення, глибина кольору, кольорова модель.

Важливою властивістю графічного зображення є його фізичний розмір, який визначає розміри малюнка по вертикалі й горизонталі.

Значення цієї властивості малюнка задається під час його створення і може бути вказана в одиницях довжини (сантиметрах, дюймах) або точках (пікселях). Під час створення зображення для демонстрації на екрані його розміри доцільно задати в пікселях, щоб знати, яку частину екрана воно займає. Якщо зображення готують для друку, то його розміри задають у сантиметрах або дюймах, щоб визначити, яку частину аркуша воно займає.

Другою властивістю зображення є його роздільна здатність, яка вимірюється в кількості пікселів на дюйм (dрі). Так, для екранного зображення достатньо, щоб воно мало роздільну здатність 72 dрі, а для друку на кольоровому принтері — не менше ніж 300 dрі. Значення цього параметра задається під час створення зображення і може бути змінено за умови редагування, що автоматично призведе до зміни розміру файла зображення.

Для кодування кольору пікселя зображення може бути відведена різна кількість бітів. Залежно від цього може бути відтворена різна кількість кольорів. Чим більша довжина двійкового коду кольору пікселя, тим більше кольорів можна використати в малюнку.

Число бітів, що використовуються для кодування кольору пікселя, називається глибиною кольору. Від глибини кольору залежить розмір файла, в якому подається зображення. У таблиці наведено значення деяких параметрів зображення при різній глибині кольору.

Об’єм графічної інформації

Розпочинаючи створення растрових зображень на комп’ютері, бажано знати, яким приблизно буде розмір майбутнього графічного файла. Це допоможе вам раціональніше використовувати місце на диску й точніше підходити до задання параметрів зображення (для екрана достатньо роздільної здатності 96 dрі).

Оцінити розмір файла із зображенням можна за кількістю графічної інформації, що міститься в ньому. Найпростіша оцінка має такий вигляд:

V=d⋅W⋅H,

де d — глибина кольору (у бітах), W і H— відповідно ширина й висота зображення, виражені в пікселях.

Якщо зображення потрібно вивести не на екран, а на лазерний принтер або поліграфічну машину (для друкування обкладинки книжки), доводиться збільшувати роздільну здатність зображення до 300 dрі і вище. Обсяг графічної інформації при цьому істотно зростає. Так, для зображення розміром 28 21 × см, що має роздільну здатність 300 dрі, кількість інформації становить приблизно 24 Мб.

Програми для роботи з растровими зображеннями

Існує багато програм для роботи з растровими зображеннями: графічні редактори, фоторедактори, програми для перегляду зображень та інші.

Прикладні програми для роботи з растровою графікою насамперед призначені для створення книжкових та журнальних ілюстрацій, обробки оцифрованих фотографій, слайдів, відеокадрів, кадрів мультиплікаційних фільмів.

Найпопулярнішими програмними продуктами для роботи з растровими зображеннями є продукти фірм:

 • Аdоbе — РhоtоShор,
 • Соrеl — РhоtоРаіnt,
 • Mасrоmеdіа — FіrеWоrks,
 • Frасtаl Dеsіgn — Раіntеr,
 • стандартний додаток у Wіndоws — Раіnt.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Працюємо за комп’ютером

1. Перегляньте значення властивостей указаних учителем графічних зображень (наприклад, з папки Тема 7\3авдання 7.2\Вправа 1), використовуючи команду Властивості контекстного меню цих файлів. Заповніть таблицю і зробіть висновок, як впливає розмір зображення на розмір файлу растрової графіки.

2. З’ясуйте значення властивостей указаних учителем графічних зображень (наприклад, з папки Тема 7\3авдання 7.2\Вправа 2) і занесіть результати в таблицю, використовуючи команду Властивості контекстного меню цих файлів. Зробіть висновок, як впливає роздільна здатність зображення на розмір файлу растрової графіки.

3. Знайдіть довжину двійкового коду растрового зображення, яке складається з 1024 на 768 пікселів, якщо на кодування одного пікселя відводиться 1 біт; 3 байти. Який носій даних можна використати для зберігання таких зображень?

4. Відкрийте в програмі Paint указаний учителем графічний файл (наприклад, Тема 7\3авдання 7.2\зразок.Ьmр) та:

а) змініть розміри аркуша зображення. Збережіть малюнок у власній папці;

б) змініть палітру зображення на чорно-білу. Збережіть малюнок у власній папці;

в) порівняйте розміри трьох файлів. Поясніть результат.

5. Відкрийте в програмі Paint указаний учителем графічний файл (наприклад, Тема 7\3авдання 7.2\вправа 5.bmp). Розфарбуйте зображення, скориставшись інструментом Заливка. Для зафарбовування дрібних деталей використовуйте інструмент Масштаб. Збережіть файл у власній папці в 24-розрядному форматі BMP з тим самим іменем.

6. Відкрийте в програмі Paint указаний учителем графічний файл (наприклад, Тема 7\3авдання 7.2\вправа 6.bmp). Розфарбуйте зображення^ використовуючи тільки кольори, наведені під малюнком. Для цього скористайтесь інструментами Вибір кольору і Заливка. Збережіть файл у власній папці в 256-колірному форматі BMP з тим самим іменем.

8. Створіть малюнок за зразком (табл. 7.9):

а) розкресливши аркуш горизонтальними та вертикальними лініями. Зафарбуйте клітинки під кольорову шахову дошку;

б) намалювавши Чебурашку за допомогою інструмента Еліпс;

в) створивши колаж. геометричних фігур за допомогою інструмента Багатокутник. Зафарбуйте їх різними кольорами;

г) методом набивання, використавши інструмент Ластик великого розміру і відобразивши сітку на аркуші.

Збережіть створене зображення у власній папці з іменем вправа 7.2.8 у форматі GIF.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 4-6  на с.257-259  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 7

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. До якого виду програмного забезпечення належить програма Paint? Які її основні можливості? Як запустити на виконання програму Paint?
 2. Опишіть основні властивості растрових графічних зображень. Як встановлюються значення цих властивостей у графічному редакторі Paint?
 3. Поясніть, як впливає зменшення глибини кольору на розмір файлу растрової графіки. Поясніть, як впливає збільшення роздільної здатності на розмір файлу растрової графіки.
 4. Опишіть структуру вікна графічного редактора Paint.

Рефлексія

 1. Що нового сьогодні дізналися?
 2. Чого навчилися?
 3. Що сподобалось на уроці, а що ні?
 4. Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.7.2

Завантажити конспект