Урок 29. Робота в середовищі редактора растрової графіки

Урок 28. Джерела й параметри растрових зображень
Вересень 22, 2016
Урок 30. Практична робота №11 «Створення растрових зображень»
Вересень 23, 2016

Урок 29 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Робота в середовищі редактора растрової графіки

Мета :

 • навчальна: фрагмент зображення; розглянути: середовище редактора растрової графіки; інструменти для роботи із зображеннями; методи виділення фрагментів зображення; методи вилучення, копіювання і переміщення фрагментів зобра¬ження;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Що таке спектр? Які кольори відносять до основних кольорів спектра?
 2. Як пояснюється колір предметів? Яким чином людина сприймає різні кольори?
 3. Як вибрати колір для малювання в графічному редакторі Paint?
 4. Які операції над фрагментами тексту можна виконувати в текстовому процесорі Word? Якими способами це можна зробити?
 5. Які властивості мають символи? Які значення вони можуть мати?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Раint — це растровий редактор, що створює зображення у ви­гляді набору пікселів. Малюнки, створені редактором Раті, назива­ють растровими, або точковими. Редактор Раint дозволяє створювати за допомогою «миші» чорно-білі й кольорові малюнки. Інструментами редактора можна створювати контури й виконувати  заливку кольором, малювати прямі й криві лінії, імітувати малю­вання олівцем і пензлем, вирізати, копіювати і вставляти різні фрагменти зображення  тощо.        

Середовище графічного редактора

Запуск програми Раint здійснюється натисканням на кнопку Пуск на панелі задач і вибором команди Программи — Стандартние - Раint. Після запуску відкривається головне вікно редактора.

Вікно редактора Раint містить елементи, звичайні для вікон додатків: заголовок, кнопки керування вікном, рядок меню, робочу ділянку, смуги прокручування, рядок статусу й обрам­лення. Крім цього, у вікні Раint розміщені елементи, властиві саме графічним редакторам, — панель інструментів і палітра.

Панель інструментів у лівій частині вікна містить 16 кнопок-піктограм. Призначення кожної кнопки можна прочитати на спливній підказці. Що з'являється під час наведення на неї покажчика миші.

Інструменти

Виділення довільної ділянки Виділення прямокутної ділянки

Гумка Заливка

Вибір кольору Масштаб

Олівець Пензлик

Розпилювач Напис (текст)

Пряма лінія    і Крива лінія

Прямокутник Многокутник

Овал  Округлений прямокутник

Вибір потрібного інструмента здійснюється шляхом наведення маркера   «миші»   на   потрібний   інструмент   і   натисканням   лівої клавіші «миші». ,   Всі інструменти можна поділити на декілька груп.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Працюємо за комп’ютером

1*. Використовуючи вікно Зміна палітри графічного редактора Paint, заповніть таблицю.

4°. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 7\3авдання 7.3\вправа 4.bmp). Видаліть усі фігури синього кольору. Збережіть малюнок у файлі у власній папці з тим самим іменем.

5*. Відкрийте в графічному редакторі Paint указаний учителем графічний файл (наприклад, Тема 7\3авдання 7.3\вправа 5.bmp) та:

а) перефарбуйте малюнок, використовуючи кольори додаткової палітри;

б) установіть параметри аркуша: розміри - формат A4, орієнтація - альбомна;

в) надрукуйте зображення;

г) збережіть створене зображення у файлі у власній папці.

7*. Вставте в малюнок, який збережено у файлі Тема 7\3авдання 7.3\вправа 7-l.bmp, зображення з файлу вправа 7-2.bmp. Скопіюйте зображення кораблика кілька разів, зменшивши їх розміри (табл. 7.12). Збережіть створене зображення у файлі у власній папці з тим самим іменем.

8*. Створіть малюнок, на якому зобразіть (табл. 7.12):

а) розкриту парасольку, зафарбувавши відповідні пікселі. Заздалегідь збільшіть масштаб і включіть відображення сітки. Скопіюйте зображення парасольки, розташувавши копію поруч. Видаленням і переміщенням фрагментів змініть картинку, щоб отримати складену парасольку;

б) половинку метелика. Скопіюйте і відобразіть зображення половинки метелика. Розмістіть копію поруч з оригіналом. У скопійованому фрагменті оберніть кольори;

в) орнамент з указаних на зразку фігур, використовуючи операції копіювання, повороту і віддзеркалення.

Збережіть створене зображення у файлі з іменем вправа 7.3.8.jpg у власній папці.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1,4-5, 7-8  на с.266-267  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 7

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Які основні кольори ви знаєте? В якій колірній моделі вони є базовими?
 2. Які додаткові кольори ви знаєте? В якій колірній моделі вони є базовими?
 3. Поясніть способи утворення різних кольорів у колірних моделях RGB, CMYK та HSB.
 4. Поясніть, що потрібно враховувати при виборі колірної моделі для створення графічного зображення.
 5. Якими способами можна вибрати колір, відсутній на Палітрі кольорів?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.7.3

Завантажити конспект