Урок 31. Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій

Урок 30. Практична робота №11 «Створення й ведення власного блогу»
Вересень 10, 2016
Урок 32. Практична робота №12 «Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах»
Вересень 11, 2016

Урок 31 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття: імпорт; експорт; посилання; формувати навички: вставлення об'єкта в документ; вставлення посилання на об'єкт; імпорту та експорту даних;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 11 клас рівень стандарту») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

 1. Яка інформація може міститися в електронних документах?
 2. Як вставити об'єкт у документ?
 3. Які об'єкти можна вставити в документ?
 4. Що таке гіперпосилання?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Термінологія

Складений(інтегрований, лат. integrum –ціле) документ – це документ, у який вставлено фрагменти з даними різних типів, що створювалися в інших прикладних програмах.

Технологія OLE – це технологія вставлення об’єктів різних типів у документи інших типів.

Імпорт (лат. importo – ввезення) файлу – це відкриття в програмі файлу, створеного в іншому середовищі.

Експорт (лат. export – вивезення) файлу – це збереження даних у файлі, призначеному для використання в якій-небудь іншій програмі

Використання об'єктів

За необхідності обміну даними між текстовим і табличним про­цесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп'ютерних презентацій можна використовувати зв'язки, що базуються на гіперпосиланнях, імпорті та експорті об'єктів, обмі­нові фрагментами інформації.

Операції над об’єктами

 • Вставляння об’єкта в документ
 • Вставляння посилання на  об’єкт
 • Зв’язування  документа й об’єкта

Окремо можна виділити процес використання посилань.

Приклад використання гіперпосилань у програмі РоwerРоіпt.

Як приклад розглянемо гіперпосилання в програмі для розроб­ки комп'ютерних презентацій.

У програмі РоwerРоіnt; гіперпосилання — це зв'язок одного слайда з іншим в одній презентації.

Гіперпосилання можна створити з тексту або об'єкта, напри­клад рисунка, графіка, фігури або об'єкта WordArt. Текстові об'єкти, створені за допомогою готових ефектів, до яких можна за­стосувати додаткові параметри форматування.

Отже, можливе створення гіперпосилання на:

 • слайд із тієї самої презентації;
 • слайд з іншої презентації;
 • сторінку або файл в Інтернеті;
 • адресу електронної пошти;
 • новий файл.

Наприклад, щоб зв'язати з іншим файлом, користуються алго­ритмом:

виділити текст або об'єкт, який потрібно використати як гіпер­посилання;

на вкладці Вставлення у групі Посилання натиснути кнопку Гіперпосилання. (В Місrosoft Оffiсе 2003 вибрати пункт Вставлення з головного меню, Гіперпосилання...);

у списку Зв'язати вибрати пункт 3 новим документом;

у полі Ім'я нового документа ввести ім'я файла, який потрібно створити та на який має вказувати посилання;

підтвердити створення посилання командою ОК.
Імпорт даних

Проблемна ситуація

Ми вміємо копіювати, вставляти об'єкти з одних офісних додатків в інші. Але інколи пряме копіювання не дає бажаного результату. Розглянемо ситуацію.

Нехай у текстовому документі міститься інформація про товари, їх ціни та кількість, Яким чином найпростіше для автоматизації обробки перенести ці дані в електронну таблицю ?

Відповіді учнів та аналіз їх результативності.

(Поелементне копіювання, перетворення  тексту на таблицю в текстовому редакторі з наступним копіюванням в електронну таблицю).

Пояснення вчителя.

За допомогою Microsoft Excel можна імпортувати дані з текстового файла до аркуша. Майстер імпорту тексту перевіряє текстовий файл, який імпортується, і забезпечує його належне імпортування.

Microsoft Office 2003

Для імпорту даних з текстового файла потрібно використати команду: Дані ®Імпорт зовнішніх даних®Імпортувати дані

Microsoft Office 2007, 2010

Щоб запустити майстер  імпорту тексту, на вкладці Дані  у групі Отримати зовнішні дані  виберіть пункт З тексту.  Потім у діалоговому вікні Імпорт текстового файла  двічі клацніть на текстовому файлі, який потрібно імпортувати. Після вибору файла запускається Майстер імпорту тексту.  Потрібно вставити формати даних для кожного стовпця.

Експорт даних

Розглянемо обернену задачу

Нехай є база даних учнів класу, дані з якої потрібно використати у звіті, що створюється в текстовому процесорі Word. Виникає запитання: як це зробити? (Відповіді учнів)

Розглянемо експорт даних з Access    у документ Word.

Експорт даних із бази даних Microsoft Access 2010 у документ Microsoft Word 2010 слід виконувати за допомогою майстра експорту у програмі Access 2010. Розглянемо, як працювати з майстром експорту.

Викликаємо майстер експорту:  Зовнішні дані ® Експорт. Вказуємо необхідний формат збереження даних.

Якщо для експортування даних вибрано Word, то створюється копія даних у форматі RTF програми Microsoft Word (*.rtf). Од­нак під час експортування копіюються вибрані запити, форми та видимі поля й записи з таблиць Ассеss, які потім відображаються в таблиці в документі Word. Якщо внаслідок застосування фільтра деякі поля або записи приховано, майстер експорту не експортує їх. Під час експортування звіту копіюються його дані та макет, щоб формат документа Word був якомога більiе схожий на формат зві­ту.

Базу даних або таблицю Ассеss також можна зберегти як доку­мент Word за допомогою команди Зберегти як.

Якщо операція експортування виконалася не так, як ви очікували, наведена нижче таблиця допоможе з'ясувати, як програма Ассеss експортує різні значення у програму Word.

Елемент програми Access

Результати експортування у программу Word

Імена полів

Імена полів для даних, експортованих із таблиць, форм і запитів, відображаються в першому рядку таблиці в документі Word.  Якщо експортувати звіт, розміщення імен полів у документі Word  залежить від макета звіту

Багатозначні поля

Поле з кількома значеннями експортується в один стовпець у документі Word.  Значення розділяються комами (,)

Зображення, об’єкти та вкладення

Графічні елементи – емблеми, дані в полях об’єктів OLE  та вкладення, які належать до складу до джерела даних, - не експортуються

Графіки

Об’єкти  програми Microsoft Graph  не експортуються

Вирази

Експортуються лише результати виразів. Самі вирази не експортуються

Підформи та підтаблиці

Експортується лише головна форма або таблиця. Кожну підформу та під таблицю потрібно експортувати окремо. Проте, коли ви експортуєте звіт, дані та макет копіюються для найточнішого відображення формату звіту Access

На відміну від Microsoft Office 2010, у версії 2003 дозволено експорт тільки в Word та Ехсеl.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Працюємо з підручником

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1(1-19)  на с. 294  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/11 клас/Тема 4

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Поясніть, у чому суть спільного використання документів.
 2. Охарактеризуйте призначення та функції середовищ для спільної роботи з документами.
 3. Назвіть програмні засоби, які можна використати для колективної роботи над проектом.
 4. Що таке віртуальний офіс?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п 4.6

Завантажити конспект