Урок 31. Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону

Урок 30. Практична робота №5 «Створюємо фотоальбом»
Червень 17, 2016
Урок 32. Текстові та графічні об’єкти слайдів. Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей. Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів
Червень 17, 2016

Урок 31 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Створення презентацій на основі шаблону

Мета :

 • навчальна: навчити учнів створювати презентації на основі шаблону;
 • розвиваюча:  розвивати навички роботи на комп’ютері; формувати вміння узагальнювати, міркувати;
 • виховна:  виховувати охайність уважність, інформаційну культуру

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 5 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер) 5 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення:

 1. Що називається макетом слайду?
 2. Що називається темою оформлення слайду (шаблоном)?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор та мережа Інтернет)

Шаблон

Шаблони — це зразки для створення презентацій.

Загалом більшість шаблонів презентацій містять такі елементи:

 • Назва, пов’язана із певною темою, наприклад вікторина.
 • Структура — кількість слайдів із визначеними об’єктами
 • на кожному з них — макет и слайдів.
 • Оформлення слайдів — шаблон оформлення.
 • Текст-підказка, записаний у текстових об’єктах — пропозиції ввести певні відомості, наприклад ім’я автора, запитання вікторини, дату презентації тощо.

Створення на основі шаблону

Щоб створити презентацію на основі шаблону в середовищі редактора презентацій Microsoft PowerPoint, потрібно:

 1. Вибрати вказівку Створити з меню Файл.
 2. У правій частині вікна Доступні шаблони та теми обрати Зразки шаблонів та із пропонованого списку шаблонів вибрати потрібний.
 3. Обрати шаблон й у вікні попереднього перегляду переглянути його ескіз.
 4. Клацнути на кнопці Створити для підтвердження вибору.

Редагування зображень

Щоб замінити зображення, розміщене на слайді шаблону, потрібно в контекстному меню виділеного об’єкта вибрати вказівку Змінити рисунок.

За потреби можна змінити зовнішній вигляд зображення — змінити колір рисунка та поліпшити яскравість, контрастність та художні ефекти.

Варіант перефарбування, насиченність та відтінок кольору можна обрати зі списку   колір  вкладки Настроювання, а потім у меню, що розкривається, вказати потрібне значення насиченості й відтінку кольору та стиль перефарбування

Колір — це властивість графічних об’єктів. Перефарбування, насиченність та відтінок кольору змінюють значення цієї властивості.

У такому випадку говорять, що здійснюється форматування об’єкта.

Форматування — зміна значень властивостей об’єкта, що характеризують його зовнішній вигляд.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо у парах

 • Порівняйте дії та інструменти для зміни зображень у шаблонах презентації та додавання зображення з файла під час створення чи редагування фотоальбому. Знайдіть спільне і відмінності.
 • Запропонуйте одне одному продовжити речення, щоб отримати правильне твердження про використання шаблонів презентацій. Розпочинайте речення так: Якщо потрібно... Переможцем стане той, хто останнім дасть правильну відповідь.

Завдання 2. Створення презентації на основі шаблону

Створи презентацію з використанням шаблону презентації Класичний фотоальбом та збережи її з іменем Писанки в папці Документи/Презентації.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с.231  підручника

Завдання 3. Редагування презентації, створеної з використанням шаблону

Зміни зображення та текст заголовка титульного слайда презентації Писанки за зразком.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм

Завдання на с.232  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/5 клас/Презентації/Зображення

Завдання 4.  Перефарбування графічних об’єктів

Перефарбуй зображення писанок, розміщене на титульному слайді презентації Писанки.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм

Завдання на с.233  підручника

Завдання 5.  Визначення властивостей графічних об’єктів

За відомостями, що містяться на слайдах шаблону презентації, визнач властивості графічних об’єктів Писанки.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм

Завдання на с.233  підручника

Завдання 6. Головоломки

Пригадай правила створення ребусів. Розгадай ребус. Як пов’язане слово-відгадка з темою уроку?

Завдання на с. 234 підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Чи використовував ти колись шаблони? Які це були шаблони? Наведи приклади таких шаблонів.
 2. Люди яких професій використовують шаблони комп’ютерних презентацій? Які презентації вони створюють на основі шаблонів? Наведи приклади.
 3. Чи можна презентацію, створену твоїм однокласником, вважати шаблоном? Відповідь поясни.
 4. Як підібрати потрібний шаблон для створення презентації? Від чого залежить вибір?
 5. Як працювати із шаблоном презентації? Які операції можна виконувати з об’єктами слайда?
 6. Чи варто змінювати структуру слайдів шаблону презентації? Відповідь поясни.

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.29

Завантажити конспект