Урок 31. Величини. Їх типи та властивості

Урок 30. Практична робота №9 «Створення програми з кнопками та написами»
Жовтень 21, 2016
Урок 32. Операції над числовими величинами та їх опис мовами програмування
Жовтень 22, 2016

Урок 31 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Величини. Їх типи та властивості

Мета :

 • навчальна: ознайомити учнів з поняттям величини, їх типами, навчити описувати змінні величини числового типу;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.) 8 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення (слайд 4):

 1. Як пов’язані інформація, повідомлення та дані?
 2. Які існують типи даних?
 3. Які пристрої використовує людина для роботи із даними?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Що таке величина та які властивості вона має? (слайд 5-6)

Величини поділяють на змінні та постійні (константи).

Величина, яка має одне й те саме значення в будь-які моменти часу, називається постійною, або константою.

Для опису констант мовою програмування Free Pascal використовують службове слово Const. У мові програмування Python константи задаються у тексті програми.
Існують константи, до значень яких можна звертатися в програмі без попереднього запису.

Величина, яка в різні моменти часу може набувати різних значень, називається змінною.

Під час виконання програми в кожний момент часу величина, як правило, має деяке значення, яка називається поточним значенням. При цьому змінна величина може мати лише одне значення або не мати  жодного. У процесі виконання програми величині може бути не надано ніякого конкретного значення. Тоді величина називається невизначеною.

Які розрізняють величини за типами? (слайд 7-9)

Числові величини – це величини, які можуть набувати значень з деяких числових множин.

Логічні величини можуть набувати тільки одного із двох значень: True (істина) або False (хибність).

Величини з текстовими значеннями можуть мати символьні або рядкові типи.

Символьні величини можуть набувати значень із деякої множини символів, і кожне значення може містити лише один символ.

Рядкові величини – це величини, що можуть набувати значень із деякої множини послідовностей символів, зокрема, слів або наборів слів.

Тип величини – це сукупність множини допустимих значень і операцій, які дозволяється виконувати над цими значеннями.

Тип величини визначає обсяг пам’яті, необхідний для змерігання її значень, а також структуру даних.

Тип величини характеризує як постійні, так і змінні величини.

Як описують величини числового типу мовами програмування? (слайд 10-12)

У середовищі Lazarus кожна змінна має бути обов’язково описана у відповідному місці програми. Для цього після заголовка процедури перед тілом процедури, яке обмежується службовими словами begin та end, розміщують розділ оголошення змінних, що розпочинається службовим словом var:

var ім’я_змінної: тип_змінної;

Якщо описується декілька змінних одного типу, то їх імена записуються через кому.

var змінна_1, … , змінна_N: тип_змінних;

Якщо програма містить змінні різних типів, то службове слово var записується один раз, а перелік змінних кожного іншого типу записують у новому рядку.

Як забезпечити введення даних користувачем під час виконання програми? (слайд 13-14)

У середовищі Lazarus для введення даних користувачем використовують функцію InputBox(), значення якої надають змінній відповідного типу. У результаті виконання команди присвоювання, що містить таку функцію, на екран буде виводитися вікно введення.

Значення заголовка вікна, підказки для введення даних та значення за замовчуванням є аргументами функції InputBox():

Змінна := InputBox(‘Заголовок’, ‘Підказка’, ‘Значення за замовчуванням’);

Якщо необхідно перетворити значення рядкового типу в числове або навпаки, використовують функції, подані в таблиці

IV.  Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Туристична агенція  (слайд 15)

Завдання. У середовищі програмування Lazarus розробіть для туристичної агенції проект реєстраційної форми на подорож містами Європи, у якій турист може вказати такі відомості:

 • персональний код клієнта;
 • орієнтовний місяць запланованої подорожі;
 • кількість днів подорожі;
 • кількість осіб, що подорожуватимуть разом із ним;
 • тип харчування: 0,5 – сніданок або вечеря; 1,0 – триразове харчування; 1,5 – п’ятиразове харчування.

Після введення даних на екрані має з’явитися підтвердження введених даних. Формою реєстрації можна управляти за допомогою кнопок: Почати реєстрацію, яка викликає вікна введення даних, Надіслати форму, що закриває вікно головної форми.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с. 136  підручника

Завдання 2.  Працюємо в парах  (слайд 16)

Запропонуйте одне одному приклади числових величин, значення яких міститься в діапазонах, описаних у таблиці 20.2. Один називає опис типу величини мовою програмування, інший – приклад.

Завдання на с. 140  підручника

Завдання 3.  Працюємо в парах  (слайд 17)

Пограйте у гру «Значення величини – тип величини». Один учасник називає множину значень деякої величини, а інший – відповідний тип величини. Гра продовжується до першої помилки, після цього учасники міняються ролями.

Завдання на с. 140  підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо  (слайд 18)

 1. Як і величини ми використовуємо в повсякденному житті та чим вони відрізняються?
 2. Як мовами програмування Free Pascal і Python описують константи та змінні величини?
 3. Опишіть правила вибору ідентифікаторів величин. Наведіть приклади.
 4. Чим відрізняються описи числових величин мовами програмування Free Pascal і Python?
 5. Як у середовищі програмування Lazarus описати постійні величини, які будуть використовуватися в програмі?
 6. Як у середовищі програмування Lazarus описати змінні величини різних типів, які будуть використовуватися в програмі?

Рефлексія (слайд 19)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 20)

Опрацювати параграф підручника п.20 с. 132-137

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
8 клас для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування