Урок 32. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур

День міста
Вересень 24, 2016
Урок 33. Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення
Вересень 26, 2016

Урок 32 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур

Мета :

 • навчальна: ввести поняття: інструменти малювання, призначені для креслення ліній, стрілок, основних геометричних фігур;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Як створити графічне зображення засобами Word 2010?
 2. Назвіть способи виділення групи графічних об’єктів у Word 2010.
 3. Поясніть, чому векторне графічне зображення називають багатошаровим.
 4. Як здійснюється форматування символів і абзаців у Word 2010?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Панель Малювання

Графічні об’єкти в Wоrd можна створювати й редагувати, використовуючи інструменти панелі Малювання.

Щоб показати на екрані панель інструментів Малювання, потрібно встановити позначку прапорця біля назви цієї панелі в пункті Панелі інструментів меню Вигляд або натиснути кнопку на Стандартній панелі інструментів.

Призначення кнопок панелі інструментів Малювання

Призначення - Кнопки для малювання графічних елементів

Автофігури - Для відкриття списку типів графічних примітивів (лінії, елементи блоксхем, зірки, стрілки, стрічки тощо)

Лінія - Для малювання ліній

Стрілка - Для малювання стрілок

Прямокутник - Для малювання прямокутників

Овал - Для малювання овалів

Напис - Для створення поля для вставки тексту або графічного зображення

Кнопки для форматування об’єктів

Колір заливки - Для заливки внутрішньої області об’єкта поточним кольором. Вибір кнопки відкриття списку відкриває панель вибору кольору або способу заливки

Колір лінії - Для встановлення поточного кольору лінії контуру об’єкта. Вибір кнопки відкриття списку відкриває панель вибору кольору лінії

Колір шрифту - Для встановлення поточного кольору шрифту. Вибір кнопки відкриття списку відкриває вікно вибору кольору шрифту

Тип лінії - Для відкриття списку типів лінії

Тип штриха - Для відкриття списку типів штриха лінії

Тип стрілки - Для відкриття списку типів стрілки для лінії

Стиль тіні - Для відкриття списку типів тіні об’єкта

Об’єм - Для відкриття списку способів представлення об’єму об’єкта

Кнопки редагування малюнка

Малювання - Для відкриття списку команд редагування об’єктів — згрупувати об’єкти, розгрупувати об’єкти, повернути, змінити порядок розташування об’єктів тощо

Вибір  об’єктів - Для включення/виключення режиму вибору групи об’єктів

Кнопки додавання об’єктів

Додати об’єкт WоrdАrt - Для вставки графічних об’єктів, які створені за допомогою готових фігурних букв.

Використовуються для художнього оформлення тексту

Додати діаграму - Для відкриття вікна Бібліотека діаграм, в якому можна вибрати тип діаграми (організаційну, циклічну тощо)

Додати картинку - Для відкриття області завдань Картинки

Додати малюнок - Для відкриття вікна Додавання малюнка з файла

Створення та опрацювання графічних об’єктів

Малювання всіх графічних примітивів у Wоrd виконується таким чином:

 • вибрати на панелі Малювання відповідну кнопку для побудови необхідного графічного примітива;
 • перевести вказівник миші в робочу область документа;
 • зафіксувати початкову точку малювання примітива натисканням лівої кнопки миші;
 • утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перемістити вказівник миші в кінцеву точку малювання примітива;
 • відпустити ліву кнопку миші.

Примітки:

 • якщо під час малювання овалу або прямокутника утримувати натиснутою клавішу Shіft, то будуть створюватися фігури правильної форми — круг або квадрат;
 • утримання клавіші Shіft під час побудови ліній та стрілок обмежує кут нахилу величинами, кратними 15°;
 • малювання графічних примітивів при натиснутій клавіші Сtrl здійснюється від центра фігури, що малюється;
 • якщо потрібно послідовно намалювати кілька фігур одного типу, то кнопку малювання відповідної фігури на панелі Малювання потрібно вибрати подвійним клацанням. Після того як потрібна кількість фігур намальована, кнопку на панелі Малювання необхідно вибрати повторно.

Намальований графічний об’єкт можна редагувати й форматувати. Будь-які операції редагування або форматування застосовуються до виділеного об’єкта або групи об’єктів.

Вибір окремих графічних об’єктів або групи об’єктів в офісних додатках відбувається аналогічно до подібної операції у Wіndоws. Крім того, для виділення групи графічних об’єктів в деякій прямокутній області малюнка використовується кнопка Вибір об’єктів на панелі Малювання. Вибравши цю кнопку, потрібно виділити прямокутну ділянку документа, і всі графічні об’єкти, які потрапили в цю область, будуть виділені.

Після вибору об’єкта навколо нього з’являються маркери зміни розмірів, а для деяких графічних об’єктів також і маркер обертання — це спеціальні позначки у вигляді маленьких кружечків, які розташовані навколо фігури. Переміщення маркерів зміни розмірів приводить до відповідної зміни розмірів фігури, а за допомогою маркера обертання можна повернути об’єкт на довільний кут.

Виконання операцій редагування графічних об’єктів (виділення, копіювання та переміщення малюнка або його елементів) здійснюється стандартними способами Wоrd.

Форматування графічних об’єктів здійснюються в діалоговому вікні Формат об’єкта, яке відкривається послідовністю дій Формат → Об’єкт.

Після цього потрібно встановити необхідні значення властивостей графічного об’єкта на вкладках цього вікна Колір та лінії, Розмір та Розташування.

Також для форматування графічних об’єктів зручно користуватися кнопками панелі Малювання. Для цього потрібно виділити об’єкт, натиснути необхідну кнопку на панелі й вибрати потрібне значення тієї чи іншої властивості: колір заливки, колір та тип її ліній, вид тіні чи об’єму тощо.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо за комп’ютером

1. Намалюйте квадрат, додайте до нього об’ємний ефект. Зробіть напис усередині фігури.

2. Намалюйте зірку і стрілку та:

а) вирівняйте їх по центру; г) відобразіть його зверху вниз;

б) згрупуйте об’єкти; д) зробіть написи всередині фігур.

в) поверніть зображення вправо на 90°;

4. Намалюйте три об’єкти, які перекриваються, та:

а) скопіюйте цю групу об’єктів два рази;

б) у першій групі вирівняйте об’єкти зліва, у другій - по центру, у третій - справа;

в) у першій групі розподіліть об’єкти по горизонталі, у другій - по вертикалі.

5. Відкрийте вказаний учителем текстовий документ (наприклад, Тема 7\3авдання 7.5\вправа 5.docx). Установіть для об’єктів, які розміщені на початку кожного абзацу, різні способи обтікання текстом:

а) для 1-го — у тексті; г) для 4-го - за текстом;

б) для 2-го - навколо рамки; д) для 5-го - перед текстом;

в) для 3-го - за контуром; е) для 6-го - згори та знизу.

6. Створіть векторне графічне зображення (орієнтовні приклади в таблиці 7.18):

а) колажу просторових геометричних фігур з підписами;

б) орнаменту;

в) схеми досліду з оптики з курсу фізики;

г) піраміди з підписами її елементів;

д) блок-схеми деякого алгоритму;

е) прапорів кількох країн світу;

є) кількох знаків дорожнього руху;

ж) умов задач з планіметрії.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1-2,4-6  на с.282-284  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 7

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Якими способами в текстовому документі можна виділити групу графічних об’єктів?
 2. Які операції можна здійснювати над групою графічних об’єктів?
 3. Якими засобами у Word 2010 можна виконувати операції над групою графічних об’єктів?
 4. Чому векторне графічне зображення вважають багатошаровим? Як змінити порядок накладання об’єктів?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.7.5

Завантажити конспект