Урок 32. Практична робота №12 «Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах»

Урок 31. Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій
Вересень 10, 2016
Урок 33. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами
Вересень 11, 2016

Урок 32 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Практична робота №12 «Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах»

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття: імпорт; експорт; посилання; формувати навички: вставлення об'єкта в документ; вставлення посилання на об'єкт; імпорту та експорту даних;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 11 клас рівень стандарту») 

Урок 30.    11 клас                                                     ____________ (дата)

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Яка інформація може міститися в електронних документах?
 2. Як вставити об'єкт у документ?
 3. Які об'єкти можна вставити в документ?
 4. Що таке гіперпосилання?

IV.  Формування практичних умінь і навичок

Практична робота №12 

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Хід роботи

Інструктивна картка

 1. Відкрийте в графічному редакторі Раіnt малюнок з файлу Тема4\3авдання 4.1\Практична 10\Квітка. jpg
 2. Відкрийте в табличному процесорі Ехсеl 2007 діаграму із файлу Тема4\3авдання 4.1\Практична 10\Кількість.хlsх.
 3. Відкрийте в СУБД Ассеss 2007 таблицю бази даних з файлу Тема4\3авдання 4.1\Практична 10\Олімпшці.ассdb.
 4. Відкрийте програму Роwеr Роіnt 2007 і створіть слайд, на який вставте об'єкти з відкритих документів відповідно до рисунка 4.1: графічне зобра­ження як вбудований об'єкт, діаграму як зв'язаний об'єкт, список учнів як об'єкт, вставлений через Буфер обміну.
 5. Збережіть презентацію у власній папці у файлах з іменем практична 10 у форматах РРТХ, RTF, JPG, НТМL.
 6. Експортуйте базу даних Олімпійці.ассdb в електронну таблицю і текстовий документ.
 7. Збережіть створену електронну таблицю і текстовий документ у власній папці у файлах з іменами Олімпійці.хlsх та Олімпійці.txt.
 8. Закрийте вікна всіх програм.

Другий різновид практичної роботи

Практична робота № 12 

Інструктивна картка

 1. З текстового файла, що містить інформацію про товари, імпор­тувати дані в МS Ехсеl. Створену таблицю зберегти за адресою: D:\ Практичні роботи 11 клас\Практична12_ Прізвище. xls
 2. Завантажити Місrosoft Оfficе Ассеss. Створити нову базу даних  Практичнаробота12.
 3. З електронної таблиці Практична12_ Прізвище. хls  імпортувати дані в базу даних
 4. Експортувати дані з таблиці бази даних у Місrosoft Office Word. Створений документ зберегти в тій же ж папці, вказавши прізвище виконавця.

Пропонуємо учням перевірити, як виконав практичну роботу сусід зліва.

Критерії оцінювання:

 • наявність у папці  електронної таблиці, бази даних, документа  Word;
 • відповідність інформації у створених документах початковому текстовому файлу.

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/11 клас/Тема 4

V. Підсумок уроку

Оголошення  оцінок за практичну роботу    

Рефлексія

 • мені було незрозуміло…;
 • у мене виникли такі запитання…;
 • я не впорався з такими завданням…;
 • мені сподобалось і я буду використовувати…

VI. Домашнє завдання

Повторити матеріал підручника п.4.6

Завантажити конспект