Урок 33. Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії

Урок 32. Використання електронних посібників з профільного предмету
Вересень 1, 2016
Урок 34. Електронні словники й програми-перекладачі
Вересень 1, 2016

Урок 33 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття: освітній сайт; веб-енциклопедія; дистанційне навчання; розглянути: українські та зарубіжні освітні сайти; веб-енциклопедії; Інтернет-ресурси з можливістю дистанційного навчання;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 10 клас рівень стандарту») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Обговорення

 1. На які групи розподіляють програмні засоби навчального призначення? Охарактеризуйте призначення кожної групи.
 2. Які ППЗ ви використовуєте при підготовці доповіді або реферату?
 3. З якою метою в навчанні використовуються енциклопедії?
 4. Як та в яких формах можна зберегти веб-сторінку на зовнішньому носії?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Сайт, веб-сайт (англ. Site, Web-site) — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на декількох серверах.

Освітній сайт — це сайт, на якому висвітлюються матеріали, що пов’язані з освітою, навчанням, роботою освітніх установ.

Приклади освітніх сайтів:

 • http://www.olymp.vinnica.ua/
 • http://www.nenc.gov.ua/
 • http://www.biology.org.ua/
 • http://www.methmath.chat.ru/
 • http://www.gomulina.orc.ru/
 • http://www.univ.kiev.ua/ua/

Поясніть термін «енциклопедія». Відповіді учнів узагальнюються.

Енциклопедія (лат. encyclopaedia від грец. έγκύκλιος παιδεία —

«круг наук», дав.-гр. κύκλος — коло і дав.-гр. παιδεία — навчання, наука) — «коло наук», сукупність наукових знань з широкого кола питань. Первісно слово означало сукупність знань, які слід було засвоїти у середньовічній педагогіці. Слово дістало сучасне значення після появи у XVI ст. енциклопедій — книжок, у яких були зібрані відомі на той час знання з різних галузей науки. Назви цих книжок під час видання церковнослов’янською, а потім російською мовами прийнято було перекладати як «Коло наук».

Як ви розумієте термін «веб-енциклопедія»?

Хто з вас працював з веб-енциклопедією?

Відповіді учнів узагальнюються, формулюється означення.

Веб-енциклопедія —  енциклопедія,  матеріали  якої  доступні з використанням веб-інтерфейсу.

Приклади веб-енциклопедій:

 • http://uk.wikipedia.org
 • http://www.megakm.ru/
 • http://iplants.ru/encikl.php
 • http://ru.wiktionary.org/wiki/
 • http://www.krugosvet.ru/

Як ви розумієте термін — дистанційне навчання? У яких випадках ця форма навчання є актуальною?

Дистанційне навчання (англ. distant learning) — новий спосіб реалізації процесу навчання, в основі якого лежить використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, що дозволяють навчатися на відстані за відсутності безпосереднього, особистого контакту між викладачем і учнем.

Дистанційний курс — це комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених у віртуальному навчальному середовищі для організації дистанційного навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій.

Основними елементами дистанційного курсу є системи навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, які поділяються за формою і за змістом.

Система навчально-методичних матеріалів містить такі форми:

 • структуровані електронні інтерактивні навчальні матеріали, що розміщені у віртуальному навчальному середовищі, для організації навчання через Інтернет;
 • y  друковані матеріали (навчальний посібник, опорний конспект або робочий зошит, методичні рекомендації для слухачів, методичні рекомендації для викладачів), необхідність розроблення яких визначається їх специфікою;
 • додаткові навчальні засоби та носії навчальної інформації (компакт-диски, відеокасети, аудіокасети), що містять довідки і енциклопедичні посилання, призначені для поглиблення пізнавальних можливостей дистанційного курсу, необхідність розроблення цих навчальних засобів визначається специфікою дистанційного курсу.

Адреси сайтів дистанційного навчання:

 • http://www.intuit.ru/
 •  http://ru.wikipedia.org/wiki/Открытый_университет_(Великобритания)
 • http://ru.wikipedia.org/wiki/Открытый_университет_(Нидерланды), (http://www.ou.nl/)

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Працюємо з підручником та за комп’ютером

 1. Відкрийте головну сторінку сайта Математика для школи (http://www.formula.co.ua). Ознайомтеся зі змістом рубрик Алгебра та Геометрія. Знайдіть пояснення слова тригонометрія. Переведіть 30⁰ у радіани, використовуючи засоби сайта, та обчисліть значення виразу sin30⁰+cos30⁰ з використанням вбудованого калькулятора.  Поясніть чим можуть бути корисними для вас матеріали сайта.
 2. Відкрийте сайт Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (http://www.nenc.gov.ua) та з’ясуйте, які конкурси для школярів були організовані в поточному навчальному році.
 3. Відкрийте головну сторінку порталу української мови та культури Словник.net (http://slovnyk.net). Ознайомтеся з правила пошуку даних у Словнику. Знайдіть тлумачення таких слів: конформізм, агорафобія. Складіть алгоритм знаходження тлумачення слів у Словнику.
 4. Порівняйте особливості пошуку тлумачення слів на сайтах Словник.net (http://slovnyk.net) і Вікіпедія (http://uk.wikipedia.org).
 5. Порівняйте результати пошуку тлумачення слова булава на сайтах Вікіпедія (http://uk.wikipedia.org) та Вікісловник (http://uk.wiktionary.org). Поясніть, з якою метою варто використовувати кожний з ресурсів.
 6. Відкрийте сторінку Дистанційного навчання. Демонстраційні фрагменти курсів сайта Сумського державного університету (http://dl.sumdu.edu.ua/demo). Ознайомтеся з переліком інтерактивних засобів, розроблених лабораторією дистанційного навчання. Визначте особливості використання програмного засобу з хімії Окислювально-відновлювальної реакції. Складіть інструкцію щодо його використання.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання 1, 3, 5-6, 8-9 на с. 279  підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. На яких ресурсах Інтернету можна отримати необхідні навчальні матеріали?
 2. Що таке геосервіси?
 3. Які ресурси Інтернету можуть бути корисними у ході підготовки до участі в учнівських олімпіадах та інших інтелектуальних змаганнях?
 4. Назвіть відомі вам сайти веб-енциклопедій.

Рефлексія

 1. Що нового сьогодні дізналися?
 2. Чого навчилися?
 3. Що сподобалось на уроці, а що ні?
 4. Чи виникали труднощі?

VI.  Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.4.2

Завантажити конспект