Урок 33. Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення

Урок 32. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур
Вересень 25, 2016
Уррок 34. Практична робота №12 «Створення векторних зображень»
Вересень 26, 2016

Урок 33 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення

Мета :

 • навчальна: ввести поняття: багатошарове зображення; групування об’єктів; розглянути: правила роботи з шарами зображень; методи виділення зображень; методи додавання тексту до графічних зображень;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бліцопитування

 1. Як увімкнути режим показу панелі Малювання?
 2. Наведіть приклади графічних примітивів, які можна намалювати за допомогою інструментів панелі Малювання.
 3. Для чого призначені маркери зміни розміру? Як ними користуватися?
 4. Для чого призначений маркер обертання? Як ним користуватися?
 5. Які значення властивостей ліній можна змінити?
 6. Які види заливки можна використовувати для об’єктів?
 7. Для чого використовують об’єкти WordАrt? Як їх створювати?
 8. Як видалити малюнок або його елемент?
 9. Як перемістити малюнок або його елемент на інше місце?
 10. Які властивості мають графічні об’єкти в текстовому документі?
 11. Який тип має зображення, створене в офісному додатку?
 12. Як змінити послідовність розташування накладених об’єктів?
 13. Як виконується віддзеркалення об’єктів?
 14. Як в текстовому документі виділити групу графічних об’єктів?
 15. З якою метою виконують групування об’єктів? Як це робиться?
 16. Які властивості графічного об’єкта можна змінити за допомогою меню Формат?
 17. До якого типу об’єктів належать об’єкти WordАrt? Які їх властивості?
 18. З’ясуйте на практиці, чи для всіх графічних об’єктів можна додати тінь або об’єм?
 19. За допомогою Довідки з’ясуйте, що таке полотно та яке його призначення?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Багатошарові зображення

У результаті малювання в офісних додатках створюється векторне графічне зображення, що складається з окремих об’єктів, кожний з яких можна редагувати окремо. Таке зображення має багатошарову структуру, його окремі об’єкти можуть бути розташовані поверх інших. Порядок їх накладання один на одного можна змінювати.

Для цього потрібно:

 • виділити потрібний графічний об’єкт;
 • відкрити меню Малювання на панелі Малювання;
 • відкрити список Порядок;
 • вибрати один із запропонованих варіантів зміни розташування графічного об’єкта.

Для того щоб створене зображення сприймалося як одне ціле, його елементи потрібно згрупувати. Для цього необхідно:

 • виділити потрібні елементи малюнка;
 • відкрити меню Малювання на панелі Малювання;
 • вибрати команду Групувати.

У меню Малювання зібрано також багато інших корисних команд редагування малюнків: розгрупування малюнка на окремі елементи, вирівнювання об’єктів на аркуші, повертання та відображення об’єктів, вибір виду обтікання малюнка текстом тощо.

Більшість указаних операцій редагування й форматування графічних об’єктів можна виконати не тільки за допомогою кнопок панелі Малювання, а також контекстного меню об’єкта. Зміну формату об’єктів зручно здійснювати у вікні Формат, яке можна викликати в контекстному меню об’єкта або подвійним клацанням на об’єкті. Деякі операції редагування малюнка, такі, як поворот, зміна типу ліній, стискання малюнка тощо, можна виконати і за допомогою панелі Настройка зображення.

Створення об’єктівWordАrt

Текстовий процесор Word дозволяє вставляти в документи текстові написи зпевними графічними ефектами, які використовуються для художнього оформлення документа.

Об’єкти WordАrt мають два види властивостей: текстові (шрифт, розмір символів, колір, накреслення) і графічні (розмір зображення, розташування, заливка тощо). Таким чином, за допомогою цих об’єктів в документі можна створювати нахилений, повернутий і розтягнутий текст, вписаний у готові форми. А завдяки тому, що об’єкти WordАrt мають ще й графічні властивості, то можна змінювати колір символів, заливати певним малюнком, додавати тінь або об’єм за допомогою кнопок панелі Малювання.

Створення об’єктів WordАrt здійснюється за допомогою спеціальної програми Mіcrosoft WordАrt, яка входить до пакета Mіcrosoft Offіce. Запустити цю програму можна послідовністю дій Вставка → Рисунок → Объект WordАrt або вибором кнопку Добавить объект WordАrt на панелі Малювання.

Після цього у відкритому вікні Коллекция WordАrt потрібно вибрати стиль напису, а потім ввести текст створюваного напису у вікні Изменить текст WordАrt.

Створений об’єкт WordАrt буде розміщено в поточному місці документа. У подальшому редагування цього об’єкта можна здійснювати тими ж засобами, що й інших графічних об’єктів, а також за допомогою кнопок панелі інструментів WordАrt.

Додавання тексту до графічного зображення

До графічних об’єктів (крім ліній) можна додавати текст за допомогою контекстного меню. Автофігури з категорії Виноски дають можливість безпосереднього вводу тексту відразу ж після побудови.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо за комп’ютером

5. Відкрийте вказаний учителем текстовий документ (наприклад, Тема 7\3авдання 7.5\вправа 5.docx). Установіть для об’єктів, які розміщені на початку кожного абзацу, різні способи обтікання текстом:

а) для 1-го — у тексті; г) для 4-го - за текстом;

б) для 2-го - навколо рамки; д) для 5-го - перед текстом;

в) для 3-го - за контуром; е) для 6-го - згори та знизу.

6. Створіть векторне графічне зображення (орієнтовні приклади в таблиці 7.18):

а) колажу просторових геометричних фігур з підписами;

б) орнаменту;

в) схеми досліду з оптики з курсу фізики;

г) піраміди з підписами її елементів;

д) блок-схеми деякого алгоритму;

е) прапорів кількох країн світу;

є) кількох знаків дорожнього руху;

ж) умов задач з планіметрії.

7. Створіть у Word 2010 векторне графічне зображення на одну з указаних тем:

а) обкладинка улюбленої книжки;

б) святкова листівка;

в) візитна картка;

г) комп’ютерна техніка;

д) ілюстрація до літературного твору;

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 5-7  на с.282-284  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 7

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Поясніть призначення елементів керування групи Упорядкування вкладки Формат для графічного об’єкта.
 2. Які способи обтікання графічного об’єкта текстом ви знаєте?
 3. Опишіть способи розміщення текстових написів на графічному зображенні.
 4. Для чого використовують об’єкти WordArt? Як їх створювати?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.7.5

Завантажити конспект