Урок 35. Величини текстового типу, операції над ними. Елементи для введення даних: текстове поле

Урок 34. Практична робота №10 «Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в середовищі програмування»
Грудень 3, 2016
Урок 36. Складання та виконання алгоритмів опрацювання текстових величин у середовищі програмування
Грудень 3, 2016

Урок 35 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Величини текстового типу, операції над ними. Елементи для введення даних: текстове поле

Мета :

 • навчальна: ознайомити учнів з описом мовами програмування текстових величин та операціями, які виконують над текстовими величинами;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.) 8 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення (слайд 4):

 1. Які розрізняють об’єкти текстового документа?
 2. Які дії виконують під час редагування тексту?
 3. Як опрацьовують документи в текстових процесорах?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується проектор, та матеріал підручника)

Як вводять та описують текстові величини мовами програмування? (слайд 5-11)

Значення величин символьного типу може бути один символ – літера, цифра чи знак. Набір символів утворює рядок.

Надавати значення текстовим величинам можна різними способами:

 • при написанні програмного коду за допомогою оператора присвоювання;
 • під час виконання програми, що містить команди або вікна введення;
 • за допомогою елемента управління текстове поле.

Текстове поле створюється на екранній формі проекту в середовищі Lazarus за допомогою елемента Edit (Поле введення).

Окрім властивостей, які мають інші елементи управління, наприклад Label (Напис), для текстового поля можна визначити додаткові.

Властивість

Опис

FarentFont

Наслідування компонентом значення параметрів шрифта форми, на якій розташований компонент. Якщо ця властивість має значення True, то при зміні властивостей Font форми автоматично змінюється значення властивостей Font компонента текстове поле.

Enabled

Обмеження властивості змінити текст у текстовому полі. Якщо ця властивість має значення False, то текст у текстовому полі редагувати не можна.

Текстові величини, як і числові, описують у програмі в розділі опису змінних, вказуючи відповідний тип. У мовах програмування для опису текстових величин використовують службові слова.

Властивість                                                                                       Опис мовою програмування

                                                                         Free Pascal                                                              Python

FarentFont                                                       char                                                                           str

Enabled                                                                                                       string

Наприклад, опис змінних мовою програмування Free Pascal подано на малюнку

У програмному коді мовою програмування Free Pascal текстове значення записують між символами одинарних лапок (‘). Наприклад:

s:=‘Q’; s1:=‘data’;

Рядки можуть містити набори символів, що починається з похилої риски \ - вони називаються еscape-послідовностями. При виведенні рядка такі символи опрацьовуються спеціальним чином і можуть повністю або частково не відображатися на екрані. Найбільш часто використовуються такі:

 • \n – перехід на новий рядок;
 • \t – вставлення табуляції;
 • \” – подвійні лапки (корисно, якщо необхідно вставити подвійні лапки в тексті українською мовою, взятому в одинарні лапки);
 • \’ – одинарні лапки (корисно, якщо необхідно вставити, наприклад, апостроф у рядок , взятий в одинарні лапки).

Усі символи в рядку мають свій порядковий номер. За цим номером можна отримати значення символу, вказавши номер у квадратних дужках після імені змінної. У мові програмування Free Pascal нумерація символів розпочинається з одиниці, а в Python – з нуля.

Мова програмування                                           Змінна                                    Символ

Free Pascal                                                           z:=‘школа’                               z [4] – л

Python                                                                   z=‘школа’                                z[4] – а

Які операції можна виконувати над текстовими величинами? (слайд 12)

Над текстовими величинами виконують операції склеювання – поєднання кількох рядкових величин, яка позначається символом «+»

Мова програмування                             Приклад набору команд                            Результат – значення змінної R

Free Pascal                                             F:=‘алго’

                                                                L:=‘ритм’                                                       ‘алгоритм’

                                                                R:=F+L

 

Python                                                    F=‘алго’

                                                               L=‘ритм’                                                          ‘алгоритм’

                                                              R=F+L

 

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Вітальна листівка (слайд 13)

У середовищі програмування Lazarus розробіть проект Вітальна листівка за зразком, у якому у відповідні текстові поля на екранній формі користувач вносить ім’я адресата привітання, подію та ім’я автора привітання.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с. 145 підручника

Завдання 2. День народження (слайд 14)

Розробіть проект у середовищі Lazarus, у якому в текстові поля, розміщені у верхній частині форми, користувач вводить день, місяць і рік свого народження та після натиснення кнопки Пуск у відповідному текстовому написі формується дата народження.

Завдання на с. 147-148 підручника

Завдання 3. Працюємо в парах (слайд 15)

Обговоріть, як мовою програмування Free Pascal записати введене слово у зворотному порядку. Складіть програму в будь-якому середовищі програмування.

Завдання на с. 154 підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо (слайд 16)

 1. Наведіть приклади значень текстових величин.
 2. Чим відрізняються значення символьного та рядкового типів?
 3. Як описати величини символьного та рядкового типів мовами програмування? Що спільного та які є відмінності в описі текстових величин мовами Free Pascal і Python?

Рефлексія (слайд 17)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 18)

Опрацювати параграф підручника п.22 с. 143-148

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
8 клас для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування