Урок 37. Налагодження програм

Урок 36. Складання та виконання алгоритмів опрацювання текстових величин у середовищі програмування
Грудень 3, 2016
Урок 38. Практична робота №11 «Налагодження готової програми»
Грудень 4, 2016

Урок 37 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Налагодження програм

Мета :

 • навчальна: навчити учнів налагоджувати програми;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.) 8 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення (слайд 4):

 1. Які спільні властивості мають текстове поле й текстовий напис? Які є особливі властивості текстового поля?
 2. У яких випадках у середовищі програмування Lazarus властивості Enabled текстового поля слід надати значення False?
 3. Які операції можна виконувати з текстовими величинами?
 4. Які функції використовують у мовах програмування для опрацювання текстових величин?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується проектор, та матеріал підручника)

Як налагоджувати програми в середовищі програмування? (слайд 5-8)

Процес пошуку логічних помилок у тексті програми з використанням текстових наборів вхідних даних називають тестуванням програми.

Допомагають у пошуку логічних помилок коментарі, які можна включати до тексту програми. Коментарі – це текст, який виконується після запуску програми, а розміщується для пояснення структури програмного коду.

Мовою програмування Free Рascal - символам // - якщо коментар не займає більше ніж рядок, {} або (* *) – коментар, який може займати декілька рядків.

Ще одним способом виявлення у програмі логічних помилок є її покро-кове виконання, або трасування. Крок виконання програми – це рядок програми. Для виконання одного кроку програми в середовищі Lazarus натискують клавішу F7 або в меню Виконати обирають вказівку Вступити.

Щоб під час виконання програми слідкувати за зміною значень змінних, налаштовують параметри вікна Властивості Спостерігання, виклик якого здійснюється вказівкою Додати спостереження меню Виконати або натискуванням клавіш Ctrl+F5.

У полі Вираз записують ідентифікатори змінних, за якими будуть спостерігати в ході покрокового виконання програми. Значення введених змінних буде відображатися у вікні Список спостережень, яке з’являється після натиснення кнопки Гаразд.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо в парах (слайд 9)

Обговоріть, як мовою програмування Free Pascal можна вивести текст заяви про зарахування до гуртка технічної творчості у прийнятому для такого документа вигляді, у якій дані про заявника вносяться у процесі виконання програми.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с. 154 підручника

Завдання 2. Працюємо самостійно (слайд 10)

Складіть програмний код, який можна використовувати в середовищі Lazarus, щоб зі слова s1 отримати слово s2 (табл. 22.10).

Завдання на с. 155 підручника

Завдання 2. Працюємо самостійно (слайд 11)

У самостійно вибраному середовищі програмування розробіть проект Шифрувальник, у якому в текстове поле вводять слово з п’яти літер, а після натиснення кнопки Старт у вікні повідомлення отримують результат за правилами, описаними в таблиці 22.11.

Завдання на с. 155 підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо (слайд 12)

 1. Наведіть приклади значень текстових величин.
 2. Чим відрізняються значення символьного та рядкового типів?
 3. Як описати величини символьного та рядкового типів мовами програмування? Що спільного та які є відмінності в описі текстових величин мовами Free Pascal і Python?

Рефлексія (слайд 13)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 14)

Повторити параграф підручника п.22 с. 152-155

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
8 клас для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування