Урок 39. Опрацювання величин логічного типу. Команда розгалуження

Урок 38. Практична робота №11 «Налагодження готової програми»
Грудень 4, 2016
Урок 40. Складання та виконання алгоритмів з елементами управління для задання логічного значення величини
Грудень 4, 2016

Урок 39 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Опрацювання величин логічного типу. Команда розгалуження

Мета :

 • навчальна: ознайомити учнів з описом мовами програмування структури розгалуження та операціями, які виконують над логічними величинами;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.) 8 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення (слайд 4):

 1. Що таке висловлювання та як їх класифікують?
 2. Правила використання алгоритмів із розгалуженням.
 3. Опис алгоритмів із повним і неповним розгалуженням.
 4. Опис умови в алгоритмах із розгалуженням у середовищі Скретч.

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується проектор, та матеріал підручника)

Як порівнюють значення величин у програмах? (слайд 5-6)

Ви вже вмієте використовувати висловлювання для запису умов. Прості висловлювання мовами програмування можна записати у вигляді логічних виразів із використанням операцій порівняння.

Операції                                      Мова програмування

Free Pascal                                 Python

                              Більше

>                                                   >

                              Менше

<                                                   <

                              Не більше

<=                                                <=

                              Не менше

>=                                                >=

                             Дорівнює

=                                                  ==

                             Не дорівнює

<>                                                !=

Результатом виконання операції порівняння значень двох величин є величина логічного типу, яка може набувати одного із двох значень: True або False. Для опису логічних величин у мовах програмування Free Pascal та Python використовують службові слова.

Які операції виконують над логічними величинами? (слайд 7-8)

Окрім операцій порівняння над логічними величинами в усіх мовах програмування для опису складених висловлювань використовують логічні операції:

 • not (не) – заперечення;
 • and (і) – кон’юнкція;
 • or (або) – диз’юнкція (нестрога);
 • xor (виключне або) - диз’юнкція (строга);

Результатами виконання таких операцій над змінними А та В логічного типу, які набувають значень True (1) та False (0) наведені в таблиці істинності.

Які операції можна виконувати над текстовими величинами? (слайд 9-11)

Для опису алгоритмічної структури розгалуження мовою програмування, як і в середовищі Скретч, використовують оператор неповного розгалуження та оператор повного розгалуження.

Для опису оператора повного розгалуження додатково використовують службове слово else.

Якщо є потреба врахувати значення логічних виразів, то використовують вкладені розгалуження.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Таблиця істинності для логічного виразу (слайд 12)

Визначте, якого значення може набувати логічний вираз

(not A) or (B and A)

залежно від значень, яких набуватимуть логічні змінні А та В.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с. 159 підручника

Завдання 2. Агрегатний стан води (слайд 13)

Розробіть проект у середовищі Lazarus, у якому за введеним значенням температури води буде визначатись її агрегатний стан.

Завдання на с. 161 підручника

Завдання 3. Працюємо в парах (слайд 14)

Складіть у парі п’ять виразів на порівняння значень величин різних типів вибраною мовою програмування. Запропонуйте їх іншій парі. Перевірте правильність отриманих відповідей.

Завдання на с. 168 підручника

Завдання 4. Працюємо самостійно (слайд 15)

Визначте, якого логічного значення набуває логічний вираз, записаний мовою програмування Free Pascal:

Завдання на с. 168 підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо (слайд 16)

 1. Як визначити значення логічного виразу, що містить логічні операції and, or та not? Як для пошуку відповіді на це запитання можна використати таблиці істинності?
 2. Що спільного й відмінного мають логічні операції and та or?
 3. Наведіть приклади, коли у програмі варто застосовувати оператор неповного розгалуження.
 4. Як мовою програмування Free Pascal реалізувати вкладені розгалуження?

Рефлексія (слайд 17)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 18)

Опрацювати параграф підручника п.24 с. 157-161

Завантажити


Ви можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
8 клас для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування