Урок 4. Класифікація та основні характеристики процесорів

Урок 3. Типова архітектура персонального комп’ютера
Вересень 12, 2016
Урок 5. Історія розвитку обчислювальної техніки. Практична робота №1 Робота з клавіатурним тренажером
Вересень 14, 2016

Урок 4 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Класифікація та основні характеристики процесорів

Мета :

 • навчальна: сформувати: поняття про принцип дiї та основнi характеристики пристроїв ПК; пояснити: призначення структурних компонентiв персонального комп'ютера; вiдмiннiсть мiж оперативними та постiйними запам'ятовувальними пристроями; вiдмiннiсть мiж зовнiшнiми та внутрiшнiми запам'ятовувальними пристроями; призначення мультимедiйного обладнання;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Які пристрої входять до складу комп’ютера?
 2. Для чого призначені пристрої введення і пристрої виведення?
 3. Назвіть кілька способів отримання повідомлення про відправлення потрібного потяга.
 4. Які засоби зв’язку ви знаєте?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Адаптери

Для пiдтримання взаємодiї пристроїв необхiдно виконувати перетворення форм подання iнформацiї, використовуючи спецiальнi пристрої — адаптери. Конструктивно — це друкованi плати, що, з одного боку, мають стандартне рознiмне з'єднання для сполучення з шиною, а з другого — специфiчне рознiмне з'єднання (одне або кiлька) для зв'язку з вiдповiдним пристроєм.

Пристрої введення iнформацiї

Клавiатура — пристрiй, призначений для введення в комп'ютер iнформацiї вiд користувача. Сучасна клавiатура складається зi 100 або й бiльше клавiш, закрiплених у єдиному корпусi.

Характеристики:

 • кiлькiсть клавiш;
 • наявнiсть мультимедiйних можливостей;
 • розмiри клавiш, вид, колiр та стиль шрифту;
 • сила натискання на клавiшi, їх «звучання»;
 • ергономiчнiсть.

Манiпулятори («мишка», джойстик) — призначенi для керування ПК.

Характеристики манiпулятора типу «мишка»:

 • тип — механiчна, оптична;
 • кiлькiсть клавiш;
 • наявнiсть колеса прокрутки; наявнiсть додаткових кнопок.

Сканер — призначений для введення графiчної iнформацiї («оцифрування» зображень).

Характеристики:

 • тип — планшетний, ручний, барабанного типу;
 • розмiр зображення, що сканується;
 • роздiльна здатнiсть;
 • швидкiсть сканування;

Мiкрофон — призначений для введення звукової iнформацiї.

Модем — (модулятор демодулятор) — пристрiй, що дозволяє комп'ютеру виходити на зв'язок з iншим комп'ютером за допомогою телефонних лiнiй або iнших каналiв зв'язку. Модеми подiляються на внутрiшнi й зовнiшнi. Внутрiшнi модеми являють собою електронну плату, встановлену безпосередньо в комп'ютер, а зовнiшнi — автономний пристрiй, що приєднується до одного з портiв.

Характеристики:

 • тип;
 • внутрiшнiй, зовнiшнiй;
 • швидкiсть передачi даних . Вона вимiрюється в bps (бiт за секунду).

Сенсорнi екрани (розрiзняють оптичнi, ємнiснi, резистивнi).

Web камери (роздiльна здатнiсть).

Пристрої виведення iнформацiї

Монiтор — (дисплей) — пристрiй, призначений для виведення на екран текстової й графiчної iнформацiї. Вiд якостi монiтора залежить збереження зору й загальна стомлюванiсть пiд час роботи. Монiтори мають стандартний розмiр дiагоналi 17, 19, 20, 21-31 дюйм.

Характеристики:

 • тип — ЕПТ, TFT, LCD, плазмовi;
 • роздiльна здатнiсть;
 • частота розгортки;
 • розмiр екрана по дiагоналi;
 • час реакцiї матрицi (TFT);

Принтер — призначений для виводу iнформацiї на папiр, плiвк у , iншi носiї .

Характеристики:

 • тип — матричний, струминний, лазерний, термографiчний, сублiмацiйний;
 • роздiльна здатнiсть;
 • швидкiсть друку;
 • формат паперу (А4, А3);
 • можливiсть друку кольорових зображень (фото).

Плотер — призначений для виведення технiчних зображень на папiр (формат А2, А1).

Звуковi системи (потужнiсть (Вт), дiапазон вiдтворюваної звукової частоти).

Мультимедiйнi проектори — призначенi для паралельного вiдтворення зображення на виносному екранi, iнтерактивнiй дошцi.

Пам'ять комп'ютера умовно можна подiлити на внутрiшню (постiйну, оперативну) та зовнiшню (вiнчестер, CD/DVD, флеш пам'ять та iн.).

Постiйна пам'ять — зберiгає необхiдну для запуску ПК iнформацiю, яка записується на заводi виробником (BIOS).

Оперативна пам'ять — призначена для збереження програм, що виконуються, та поточної iнформацiї.

Оперативна пам'ять — (RAM — random access memory — пам'ять прямого доступу) — це енергозалежна пам'ять, яка використовується пiд час роботи комп'ютера. Характерною є велика швидкiсть виконання операцiй. Обсяг оперативної пам'ятi персональних ЕОМ становить вiд 16 Мb i вище (до 8 Gb) зaлeжнo вiд потреб користувача. Пiсля вимикання живлення iнформацiя в пам'ятi не зберiгається. Оперативна пам'ять розподiлена на елементарнi областi — байти. Кожний байт має свою адресу.

Характеристики:

 • об'єм (512Мб ... 8Гб);
 • частота (133МГц ... 1667МГц );
 • тип (DIMM, SDRAM, DDR, DDR2,DDR3); час доступу.

Зовнiшня пам'ять

Накопичувачi — це запам'ятовувальнi пристрої, призначенi для тривалого (що не залежить вiд електроживлення) зберiгання вели ких обсягiв iнформацiї. Накопичувач можна розглядати як сукупнiсть носiя та вiдповiдного приводу. Розрiзняють накопичувачi зi змiнними й незмiнними носiями.

Привiд — це поєднання механiзму читання запису з вiдповiдними електронними схемами керування. Його конструкцiя визначається принципом дiї носiя.

Носiй, що є середовищем зберiгання iнформацiї, на зовнiшнiй вигляд може бути дисковим або стрiчковим; за принципом запам'ятовування — магнiтним, магнiтооптичним, оптичним. Стрiчковi носiї застосовують тiльки в магнiтних накопичувачах; у дискових використовують магнiтнi, магнiтнооптичнi й оптичнi методи запису зчитування. Дисковi носiї (дисководи) розрiзняються залежно вiд типу носiя.

Інформацiя на дискових носiях зберiгається в сектоpax (як правило, по 512 байт). На магнiтних носiях сектори розташовуються вздовж концентричних кiл — дорiжок. Якщо запис ведеться на кiлькох поверхнях носiя (для дискети це два боки магнiтного диска), то сукупнiсть дорiжок з однаковими номерами називається цилiндром. Сектори й дорiжки утворюються пiд час форматування носiя. Форматування виконує користувач за допомогою спецiальних програм утилiт. Жодна iнформацiя користувача не може бути записана на неформатований носiй.

Вiнчестер (HDD) — призначений для довготривалого збереження iнформацiї.

Накопичувач на жорстких магнiтних дисках — це пристрiй з незмiнним носiєм. Його конструктивна схема схожа зi схемою НГМД, але реалiзацiя iстотно iнша. НЖМД має забезпечувати в сотнi разiв бiльшi ємнiсть та швидкiсть обмiну даними. Тому iнформацiя записується не на одну, а на кiлька пластин, iдеально плоских i з вiдполiрованим феромагнiтним шаром. При цьому запис проводиться на обидвi поверхнi кожної пластини.

Отже, працює не одна, а група магнiтних головок, складених в єдиний блок. Пакет дискiв обертається безперервно i з великою частотою (до 7500, а в окремих моделях до 10 000 об/с). Кожна головка «плаває» над поверхнею диска на вiдстанi 0,5-0,13 мкм. Проникнення в такий механiзм найдрiбнiших пилинок вивело б його з ладу; тому електромеханiчну частину накопичувача закрито герметичним корпусом.

Характеристики:

 • iнтерфейс (IDE, SATA II, PATA);
 • об'єм (10Гб ... 1Тб);
 • об'єм кешу (пришвидшена пам'ять 8...32 Мб); швидкiсть читання/запису.

Накопичувачi на оптичних дисках призначенi для довготривалого збереження iнформацiї (2-4 роки).

Цифрова iнформацiя вiдображається на пластиковому диску з покриттям у виглядi западин (невiдбивних плям) та острiвцiв, що вiдбивають свiтло. На вiдмiну вiд вiнчестера, дорiжки якого мають вигляд концентричних кiл, компакт диск має одну безперервну дорiжку у формi спiралi.

Зчитування iнформацiї з компакт диска вiдбувається за допомогою лазерного променя. Характеристики:

 • об'єм (700Мб — СD, 4,7-8,6Гб — DVD, 25-50Гб — BluRay);
 • швидкiсть читання/запису.

Флеш пам'ять — пам'ять, що використовується в цифровiй тех нiцi та для перенесення iнформацiї з ПК на ПК.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.  Працюємо з підручником

 1. 1*. Проаналізуйте, наприклад, за прайслистами, як змінюється ціна сканерів залежно від зміни значень їх основних властивостей. Підберіть найкращу модель за співвідношенням «ціна – якість».
 2. 4. Які технології друкуючих пристроїв мають найкращі перспективи розвитку? Обґрунтуйте свою відповідь.
 3. 6. Знайдіть інформацію про сучасне мультимедійне обладнання: відеопрезентори, типи інтерактивних дошок, засоби віртуальної реальності. Підготуйте повідомлення про можливість їхнього використання в школі.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1, 4, 6 на с.60-61  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 1

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Які ви знаєте пристрої введення даних?
 2. Для чого призначена клавіатура? Назвіть групи клавіш на клавіатурі.
 3. Як увести з клавіатури: літеру «А», цифру «5», знак «!»?
 4. Для чого призначені клавіші Shift і Caps Lock? У чому відмінність їхнього використання?
 5. Для чого призначені клавіші Backspace і Delete? У чому відмінність їхнього використання?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.2.2

Завантажити конспект