Урок 4. Середовище виконання алгоритму

Урок 3. Практична робота №1 «Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів»
Червень 20, 2016
Урок 5. Об’єкти та події
Червень 21, 2016

Урок 4 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Середовище виконання алгоритму

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття програми, комп’ютерної програми, комп'ютерне середовище виконання алгоритму, навчитись завантажувати проект у середовище Скретч та познайомитись з особливостями роботи в середовищі Скретч;
 • розвиваюча:  розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати охайність уважність, інформаційну культуру

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, електронні матеріали (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 6 КЛАС" Морзе Н.В. та ін..

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе, Барна, Вембер) 6 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення:

 1. Що називають алгоритмом?
 2. Коли ти у своєму житті виконував алгоритми?
 3. У якій формі можна подати алгоритм?
 4. Чи кожну інструкцію можна назвати алгоритмом?
 5. Хто або що може бути виконавцем алгоритму?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Що називають програмою?

Якщо алгоритм призначено для виконання за допомогою комп’ютера, його записують спеціальною мовою, яка має бути йому «зрозумілою». Такий запис називають програмою.

Комп’ютерна програма – це алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп’ютером.

Що називають середовищем виконання алгоритму?

Комп’ютерне середовище виконання алгоритму – це спеціальна програма, яка дає змогу створювати і виконувати алгоритми для обраних виконавців з визначеною системою команд на комп’ютері.

Прикладом такого комп’ютерного середовища є програмне середовище Скретч. Його завантаження здійснюється у розділі Усі програми Головного меню або за допомогою значка на Робочому столі.

Вікно програми Скретч має складові, подібні до вікон програм, які ти вже вивчав: рядок заголовка, меню, кнопки управління вікном.

У цьому середовищі  виконавцем алгоритму є Рудий кіт. Для нього існує своя система команд. З кожною командою пов’язана певна подія, яка відтворюється на сцені.

Програма, що виконується в середовищі Скретч, складається з команд, які можна обрати в контейнері. Вони реалізують команди із системи команд виконавця у середовищі, які об’єднані в групи:  руху, зміни вигляду, малювання, відтворення звуку тощо.

Як завантажити проект у середовищі Скретч?

Файл, створений у середовищі Скретч, називають проектом. Відкривають існуючий проект за таким алгоритмом:

 1. У меню Файл обрати вказівку Відкрити.
 2. У вікні Відкрити проект вибрати потрібну папку.
 3. Натиснути кнопку Гаразд.
 4. Вибрати файл проекту. Знову натиснути кнопку Гаразд.

Особливості режимів роботи в Скретч

У режимі перегляду ти бачиш тільки сцену, яка займає увесь екран

Якщо команди об’єднані у групу – скрипт, то подвійне клацання лівою кнопкою миші на одній із команд групи відтворюватиме алгоритм, який задає ця група. Натискання на кнопку Зупинити все припиняє виконання алгоритму.

IV.  Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Кіт-музикант

Відкрий проект Кіт-музикант, що міститься у папці Навчальні проекти. Запусти на виконання програму збережену в проекті.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с.28  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/Алгоритми і виконавці/Навчальні проекти

Завдання 2.  Малюнок

Відкрий та запусти на виконання проект Герб, що міститься в папці Навчальні проекти. Розглянь режими роботи середовища виконання алгоритмів Скретч.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. 

Завдання на с.29  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/6 клас/Алгоритми і виконавці/Навчальні проекти

Завдання 3. Працюємо у парах

Обговоріть як можна продовжити такі речення:

 • Щоб запустити на виконання програму в середовищі Скретч потрібно …
 • Після натиску кнопки        виконання програм буде …
 • Якщо натиснути кнопку       , то …
 • Якщо двічі клацнути лівою кнопкою миші на команді в контейнері скриптів, то …

Завдання 4. Працюємо у парах

Остап для свого молодшого брата склав інструкцію «Як відкрити проект Метелика в середовищі Скретч». Обговоріть, які речення мав використати хлопчик у цій інструкції. Сформулюйте їх одне одному.

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Що таке програма? Як пов’язані терміни «програма» і «алгоритм»?
 2. Що являє собою середовище виконання алгоритму?
 3. Кого називають виконавцем алгоритму у середовищі Скретч? Наведи проклади таких виконавців.
 4. Чим відрізняється вікно програмного середовища Скретч від інших відомих тобі вікон програм? Наведи приклади.
 5. Як відкрити файл, створений у середовищі Скретч?
 6. У яких режимах можна працювати у середовищі Скретч? У чому їх особливість?
 7. Як запустити на виконання програму, створену у середовищі Скретч?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.4

Завантажити конспект