Урок 40. Складання та виконання алгоритмів з елементами управління для задання логічного значення величини

Урок 39. Опрацювання величин логічного типу. Команда розгалуження
Грудень 4, 2016
Урок 41. Складання та виконання алгоритмів з елементом управління «список, що розкривається»
Грудень 4, 2016

Урок 40 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Складання та виконання алгоритмів з елементами управління для задання логічного значення величини

Мета :

 • навчальна: ознайомити учнів з заданням логічної величини за допомогою елементів управління;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.) 8 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Онлайн тестування (слайд 4):

Перейти за посиланням для проходження тесту № 17: http://testinform.in.ua/category/8-klas/

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується проектор, та матеріал підручника)

Як за допомогою елементів управління задати логічне значення величини? (слайд 5-11)

Для реалізації розгалуження в проекті можна використати елементи управління: прапорець CheckBox або перемикач RadioButton.

Елементи управління CheckBox та RadioButton можуть набувати один із двох виглядів: увімкнений та не увімкнений. Тому за їх допомогою у програмний код можна передати логічне значення True – увімкнений, або False – не увімкнений.

На одній формі можна використати декілька прапорців CheckBox, але тільки один увімкнений перемикач RadioButton.

Окрім стандартних властивостей, таких як Caption, Font та інших, які ви вже використовували для інших елементів управління, компонент CheckBox має особливі.

Властивість                            Опис

Checked                                  Зміна стану прапорця: якщо значення цієї властивості True, то прапорець увімкнений;

якщо значення властивості False, то прапорець не увімкнений. Значення змінюються автоматично, хоча його також можна змінити у програмному коді.

State                                       Стан прапорця. Дає змогу задавати стан увімкнення прапорця за одним із параметрів: увімкнений cbChecked, не увімкнений cbUnChecked, проміжний стан (сірий) cbGrayed.

З елементом управління CheckBox пов’язані події OnChange та OnClick.

Подія OnClick виникає кожного разу, коли користувач вмикає чи вимикає прапорець на формі після запуску програми на виконання. Подія OnChange також виникає, коли користувач вмикає чи вимикає прапорець. На відміну від події OnClick, яка відбувається лише під час клацання на прапорці, подія OnChange відбувається в будь-якому разі, коли змінюється стан прапорця – якщо користувач мишею увімкнув-вимкнув прапорець, чи якщо така зміна передбачена у програмному коді, що виконується після натискання деякої кнопки, за допомогою команди:

ChB1.Checked:= not ChB1.Checked;

Тоді при натисненні на таку кнопку стан прапорця зміниться на протилежний – відбудеться OnChange, а подія OnClick – ні, адже мишею на прапорці не клацали.

Щоб додати до програмного коду процедуру опрацювання однієї з цих подій, можна двічі клацнути на ній у таблиці вікна Інспектор об’єктів.

Властивість Checked елемента управління RadioButton, яка визначає стан перемикача, не може бути змінена у програмному коді, на відміну від аналогічної в елемента управління CheckBox.

Крім компонентів CheckBox та RadioButton, на форму можна додати компоненти CheckGroup або RadioGroup. Їх використовують у разі, якщо необхідно розмістити декілька груп прапорців чи перемикачів.

Елементи управління RadioGroup і CheckGroup мають свої особливі властивості.

Властивість                              Опис

Caption                                     Заголовок групи

Columns                                   Кількість стовпців елементів у групі. За замовчуванням – 1

ItemIndex                                 Визначає номер (починаючи з 0) елемента управління, який виділений у групі. Якщо не виділений жоден, то значення властивості – 1

Items                                        Містить список заголовків елементів групи. Для введення заголовків відкривається редактор, який викликають за допомогою кнопки, розташованої праворуч у рядку властивості Items

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Замовлення квітів (слайд 12)

Складіть проект Замовлення квітів у середовищі Lazarus для оформлення електронного замовлення квітів за зразком (мал. 24.10). У проекті натиснення кнопки Оформити замовлення викликає виведення відповідного тексту в текстовому полі, яке захищене від змін, а натиснення кнопки Завершити – закриває вікно форми.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с. 163-164 підручника

Завдання 2. Кольорова форма (слайд 13)

Розробіть проект Кольорова форма у середовищі Lazarus, у якому форма змінюватиме свої властивості – колір і розмір залежно від обраних перемикачів у групах Колір і Розмір.

Завдання на с. 164-165 підручника

Завдання 3. Працюємо самостійно (слайд 14)

За допомогою умовного оператора мовою програмування Free Pascal запишіть фрагмент програмного коду для:

 • заміни значення змінної s дійсного типу його абсолютною величиною;
 • присвоєння змінній k значення 0, якщо її початкове значення належало інтервалу (0; 5).

Завдання на с. 168 підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо (слайд 15)

 1. Як мовами програмування Free Pascal і Python реалізувати вкладені розгалуження?
 2. Які елементи управління можна використати на формі для передавання у програму логічних значень?
 3. У чому різниця між елементами управління прапорець і перемикач та для чого застосовують групи цих елементів?

Рефлексія (слайд 16)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 17)

Опрацювати параграф підручника п.24 с. 161-166

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
8 клас для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування