Урок 53. Призначення й використання логічних функцій табличного процесора. Умовне форматування

Урок 52. Призначення й використання математичних і статистичних, функцій табличного процесора
Грудень 6, 2016
Урок 54. Практична робота №14 «Розв’язування задач на обчислення»
Грудень 7, 2016

Урок 53 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Призначення й використання логічних функцій табличного процесора. Умовне форматування

Мета :

 • навчальна: ознайомити учнів з там, як у формулах використовувати логічні функції та умовне форматування;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.) 8 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Онлайн тестування (слайд 4):

Перейти за посиланням для проходження тесту № 22 http://testinform.in.ua/category/8-klas/

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується проектор, та матеріал підручника)

Як у формулах використовують логічні функції? (слайд 5-9)

У середовищі табличного процесора використовуються також формули, що мають аргументом логічний вираз. Логічний вираз містить знак порівняння ат може набувати одного з двох значень: TRUE (істина) та FALSE (хибність) залежно від конкретних значень, що зберігаються у клітинках, на адреси яких існує посилання у виразі.

Якщо результат обчислення за формулою залежить від виконання деякої умови – істинності логічного виразу, то використовують логічні функції. При складанні алгоритмів у цьому разі ви використовуєте алгоритмічну структуру розгалуження. До категорії логічних функцій належить функція IF (ЕСЛИ), за допомогою якої можна організувати розгалуження в середовищі табличного процесора.

Функція IF має три аргументи:

 • IF (логічний вираз; значення_якщо_істина; значення_якщо_хибність)

Під час використання майстра функцій кожний з аргументів функції IF записується в окремому полі.

Для створення складеного логічного виразу використовують інші функції з категорії Логічні: AND (логзнач1; логзнач2;…), OR (логзнач1; логзнач2;…), NOT (логзнач).

Як скористатися засобом умовного форматування даних? (слайд 10-16)

Змінити в електронній таблиці форматування даних, що відповідають певним умовам, можна за допомогою умовного форматування. Цей спосіб використовують, щоб створювати правила форматування окремих клітинок таблиці залежно від їх значення.

Наприклад, можна застосувати умовне форматування до клітинок так, щоб будь-яке числове значення, що менше ніж 500, відображалось у відповідних клітинках на червоному фоні. Дія такого умовного форматування відповідає команді розгалуження:

Якщо значення в клітинці, що входить до виділеного діапазону, <500, то застосувати до клітинки форматування: заливка – червоного кольору.

Табличні процесори також дають змогу застосувати умовне форматування з використанням гістограм. Наприклад, за допомогою кольорової шкали всі найменші значення виділеного діапазону можуть мати червоний колір заливки, найбільші значення – зелений, а всі проміжні значення – інші відтінки від червоного до зеленого.

Дія умовного форматування з використанням кольорової шкали за шаблоном, результат якого відображено на мал. 29.13, відповідає команді розгалуження:

 • Якщо значення в клітинці збігається з мінімальним значенням діапазону,
 • то застосувати до клітинки форматування заливка – червоного кольору,
 • інакше якщо значення в клітинці збігається з максимальним значенням діапазону,
 • то застосувати до клітинки форматування: заливка – зеленого кольору,
 • інакше застосувати форматування: заливка – відтінки від червоного до зеленого.

Для умовного форматування вмісту клітинок необхідно виділити клітинки, до яких застосовуватиметься таке форматування: на вкладці Основне в групі Стилі обрати інструмент Умовне форматування. Після цього слід обрати тип умовного форматування для створення нового правила виділення клітинок або гістограми, кольорові шкали чи набори піктограм.

Під час створення нового правила виділення клітинок можна обрати умову для форматування, задати значення, з якими слід порівнювати значення з діапазону клітинок, та вказати формат, який необхідно застосувати. Якщо серед запропонованих форматів жоден не підходить, можна обрати варіант Настроюваний формат, при цьому буде відображене вікно Формат клітинки, в якому можна задати будь-які параметри форматування символів, заливки, меж тощо.

Щоб скасувати умовне форматування, достатньо виділити діапазон, до якого застосували умовне форматування, та обрати вказівку Очистити правила за списку вказівок інструмента Умовне форматування.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Використання логічної функції IF (слайд 17)

Для даних зросту учнів 8 класу, заданих у стовпчику В електронної таблиці Зріст, у стовпчику С створіть формули для визначення кольору маркування шкільних парт за умови, що для учнів, які мають зріст понад 160 см, маркування має бути зеленим, а для інших – червоним.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с. 202 підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Табличний процесор

Завдання 2. Комп’ютерна вишивка (слайд 18)

Застосуйте умовне форматування до таблиці Вишивка так, щоб дані були відображені з використанням кольорової шкали: найменші значення – на червоному фоні, найбільші на зеленому, всі проміжні у відтінках від червоного до зеленого.

Завдання на с. 204 підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Табличний процесор

Завдання 3. Працюємо самостійно (слайд 19)

Виконайте обчислення у файлі електронної таблиці Правило, що збережений у папці Електронні таблиці. За допомогою табличного процесора перевірте істинність твердження

a·b=НСК(a; b)·НСД(a; b).

Завдання на с. 205 підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Табличний процесор

V. Підсумок уроку

Обговорюємо (слайд 20)

 1. Чим відрізняється умовне форматування від звичайного форматування?
 2. Які формати можна змінювати в клітинках при застосуванні до них умовного форматування?
 3. Як скасувати умовне форматування?
 4. У яких випадках доцільно використовувати умовне форматування?

Рефлексія (слайд 21)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 22)

Опрацювати параграф підручника п.29 с. 200-206

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
8 клас для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування