Урок 56. Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми

Урок 55. Практична робота №15 «Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування»
Грудень 7, 2016
Урок 57. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці
Грудень 8, 2016

Урок 56 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми

Мета :

 • навчальна: ознайомити учнів з типами діаграм та навчити їх будувати;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку, (ФАЙЛИ-ЗАГОТОВКИ) до підручника "ІНФОРМАТИКА 8 КЛАС" Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Морзе Н.В., Берна О.В., Вембер В.П.) 8 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом (слайд 1)
 2. Повідомлення теми і мети уроку (слайд 2-3)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Повторення (слайд 4):

 1. З яких об’єктів складається діаграма?
 2. Як створити стовпчасту чи кругову діаграму в середовищі табличного процесора?
 3. Як налаштувати властивості об’єктів діаграми?

III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується проектор, та матеріал підручника)

Як читати діаграму, побудовану на основі даних таблиці? (слайд 5-6)

Щоб діаграму правильно інтерпретувати, вона має містити всі необхідні складові: назву діаграми, підпису на осях, легенду та підписи на осях, легенду та підписи даних. Якщо деякі з цих об’єктів відсутні, діаграму може бути складно аналізувати.

Який тип діаграми обрати? (слайд 7-15)

Кожний тип містить кілька видів діаграм – плоскі та об’ємні, звичайні, з накопиченням чи нормовані з накопиченням. Наприклад, стовпчаста діаграма може бути одного з видів, зображених на малюнку.

Перш ніж обрати тип діаграми, слід виділити джерело даних – діапазон клітинок таблиці, що містить дані, на основі яких буде створюватися діаграма. Для побудування діаграми джерело даних має містити числові дані.

У табличному процесорі Microsoft Excel 2010 обрати тип діаграми для виділених даних можна на вкладці Вставлення в групах Діаграми та Міні-діаграми. Деякі додаткові типи діаграм зібрані у список, який можна відкрити за допомогою інструмента Інші діаграми.

Якщо обрати вказівку Усі типи діаграм, то можна переглянути список доступних типів і відповідних видів діаграм, що відображені в правій частині Вставлення діаграми.

Стовпчаста діаграма (вертикальна гістограма) демонструє зміну даних за певний період часу й ілюструє співвідношення окремих значень даних. Категорії розташовуються вздовж горизонталі, а значення – вздовж вертикалі.

Лінійчата діаграма (горизонтальна гістограма) відображає співвідношення окремих компонентів. Категорії розташовані вздовж горизонталі, а значення – вздовж вертикалі.

За допомогою кругової, або секторної, діаграми ілюструють як абсолютну величину кожного елемента ряду даних, так і його внесок у загальну суму.

Для полегшення роботи з маленькими частками в основній діаграмі їх можна об’єднати в єдиний елемент на круговій діаграмі, а потім виділити в окрему діаграму поруч з основною.

На графіку – діаграмі типу Лінія – точки, що відповідають даним, з’єднуються лініями. На діаграмах такого типу відображаються тенденції зміни даних за однакові проміжки часу.

У пелюстковій, або сітчастій, діаграмі кожна категорія має власну вісь координат, що виходить із початку координат. Лініями з’єднуються всі значення з певної серії. За допомогою пелюсткової діаграми можна порівняти загальні значення з кількох наборів даних.

Як змінювати властивості окремих складових діаграми? (слайд 16)

Після створення діаграми її можна форматувати та змінювати тип, джерело даних, значення параметрів діаграми або місце розміщення.

У табличному процесорі Microsoft Excel 2010 це можна зробити за допомогою інструментів на вкладках Конструктор та Макет, які з’являються після виділення діаграми в області Знаряддя для діаграм.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Аналіз даних, відображених на діаграмі (слайд 17)

Проаналізуйте дані, відображені на діаграмі, що містить у файлі Путівки, та поясніть їх.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання на с. 210 підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Табличний процесор

Завдання 2. Аналіз даних, відображених на діаграмах різних типів, побудованих на основі одних і тих самих даних (слайд 18)

Проаналізуйте дані, відображені на діаграмах різних типів, побудованих для даних таблиці Олімпійські ігри.

Завдання на с. 213-214 підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Табличний процесор

Завдання 3. Зміна типу діаграми, джерела даних для її побудови та параметрів форматування деяких її об’єктів (слайд 19)

Змініть джерело даних діаграми Зростання населення, що зберігається в папці Електронні таблиці, для побудови діаграми так, щоб на діаграмі були відображені дані лише стосовно двох частин світу – Європи та Азії. Змініть тип діаграми на лінійчату, колір заливки стовпців діаграми та її області.

Завдання на с. 215-216 підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/8 клас/Табличний процесор

V. Підсумок уроку

Обговорюємо (слайд 20)

 1. Для чого використовують діаграми різних типів?
 2. Діаграми якого типу використовують лише для одного ряду даних?
 3. Чим відрізняється звичайна стовпчаста діаграма та стовпчаста діаграма з накопиченням?
 4. Які дії можна виконувати з діаграмою після її побудови?
 5. Як змінювати зовнішній вигляд діаграми та окремих її частин?
 6. Як можна форматувати діаграму?

Рефлексія (слайд 21)

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання (слайд 22)

Опрацювати параграф підручника п.32 с. 209-216

ЗавантажитиВи можете зберегти свій час на підготовку до уроків замовивши комплект презентацій
8 клас для супроводу уроків  

за ціною:

120 грн за комплект
(одна презентація коштує менше 2 грн)

Замовити комплект

також для використанні на уроках розроблено сервіс для проведення онлайн-тестування